MT6589, Prosésor Opat Inti Kaluaran MediaTek


Salaku salasahiji pausahaan anu ngaluarkeun prosésor pikeun parabot keupeul, MediaTek embung tinggaleun ku pausahaan séjén anu sawidang. Nalika pausahaan séjén ngaluarkeun prosésor anu di jerona miboga opat inti, MediaTek ogé ahirna mah ngaluarkeun prosésor anu sajinis. Prosésor kaluaran MediaTek anu dingaranan MT6589 ieu miboga opat inti prosésor, kalawan galura gawéna leuwih ti 1 GHz.

Nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku loka MediaTek (http://www.mediatek.com/_en/Event/MT6589/overview.php), ieu prosésor téh mangrupakeun prosésor anu diancokeun pikeun parabot keupeul entragan panengah nepikeun ka anu pangalusna (mid-end to high-end). Di jerona ngagabungkeun CPU Cortex-A7 beunangna ARM anu listrikna awét, prosésor grapik PowerVR Series5XT beunangna Imagination Technologies, katut modem multi-mode UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA beunangna MediaTek sorangan. Dina nyieun ieu prosésor, MediaTek ngagabungkeun CPU Cortex-A7 opat siki jadi sasiki prosésor kalawan maké proses pabrikasi 28 nm anu dilengkepan ku TrustZone pikeun ngajaga kaamanan sistem. Nurutkeun inpo anu diancokeun, cenah cara gawé prosésor MT6589 anu miboga galura gawé 1,2 GHz bisa ngaleuwihan cara gawé prosésor séjén anu miboga galura gawé 1,5 Ghz.

Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTek
Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTekek

Kamonésan séjénna henteu eureun dina cara gawé prosésorna wungkul. Ieu prosésor dilengkepan ku kamampuhan pikeun ngokolakeun multimedia anu alus kalawan listrikna kawilang awét. Pon kitu deui kamampuhan prosésor grapikna. Kamampuhan atawa kamonésan séjénna anu aya dina prosésor M6589 ieu diantarana waé:

 • Miboga kamampuhan pikeun nyambung kana dua jaringan dina dua kartu SIM kalawan babarengan. Jadi lain ngan ukur Dual-On deui tapi Dual-Active. Dina ieu kamonésan, dua kartu anu aya dina hénpon bisa dipaké babarengan, saperti anu hiji dipaké narima telepon, anu hiji deui bisa bari dipaké nelepon. Atawa anu hiji nyambung ka internét, anu hiji deui dipaké teteleponan.
 • Henpon dilengkepan ku ieu prosesor bakal miboga layar anu cekas sanajan dinu caang. Jadi bisa leuwih jelas nempo naon anu aya dina layarna.
 • Cara gawé prosésor grapik anu leuwih hadé nepikeun ka dua kalina kusabab dilengkepan ku Cool 3D suite, anu bisa dipaké pikeun disambungkeun reujeung kaméra jeung layar tilu dimensi (3D).
 • Dilengkepan ogé ku kamampuhan pikeun ngokolakeun kaméra nepikeun ka 13 MP, ngarékam pidio nepikeun ka 30 fps, nyetél pidio 1080p katut ngolah gambar anu leuwih hadé.

Prosésor ieu geus dipaké dina hénpon anyar anu dipedalkeun ku Smartfren, Andromax V 5.0.

Mengenal Mikroprosesor IDT WinChip C6


Mikroprosesor WinChip pertama kali diluncurkan pada pertengahan tahun 1997, dan mendapatkan sambutan yang cukup bagus dari pemakai PC, khususnya pemakai sistem operasi Microsoft Windows.

Di pasaran, WinChip ditargetkan untuk menggoyang posisi Pentium MMX karena mikroprosesor ini memiliki kinerja yang sama dengan mikroprosesor Pentium MMX pada tingkat kecepatan dan integer yang sama. Dan mikroprosesor WinChip C6 akan memasuki segmen pasar dengan harga murah. Satu segmen dengan mikroprosesor AMD K6 dan IBM/Cyrix 6x86MX.

Namun IDT sebagai perusahaan yang mengeluarkan mikroprosesor ini tidak menyangkal bahwa floatiung point WinCHip tidak lebih cepat dari Intel Pentium MMX. Beberapa kelebihan mikroprosesor WinChip C6 adalahukuran mikroprosesor ini sama kecilnya dengan mikroprosesor Intel Pentium MMX, hanya butuh sedikit energi dan telah memasang kecepatan clock sampai 400 MHz.

Secara arsitektur, mikroprosesor WinChip C6 sedikit berbeda dengan arsitektur mikroprosesor pesaing lainnya, seperti AMD K6 dan IBM/Cyrix 6x86MX. Dalam mikroprosesor ini tidak terdapat register renaming dan out of order execution, namun menyertakan cache L1 yang telah dirakit sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk menyaingi kinerja Intel Pentium MMX.

Prosesor WinChip C6

Hal yang mengesankan dari mikroprosesor WinChip C6 adalah konsumsi dayanya yang hanya membutuhkan daya 10 watt dengan tegangan 3,52 volt. Ini berarti lebih rendah dibanding mikroprosesor lainnya. Hal lainnya yang juga mengesankan adalah mikroprosesor WinChip tidak membutuhkan BIOS khusus, sehingga dapat menggunakan BIOS yang sudah ada.

Secara fisik, mikroprosesor WinChip C6 memiliki pin sebanyak 296 pin, dan dikemas dalam kemasan CPGA (Ceramic Package Grid Array). Mikroprosesor ini memiliki transistor sebanyal 5,4 juta buah dan dirakit menggunakan teknologi 0,35 mikron dan teknologi 4-layer metal CMOS. Dalam motherboard, mikroprosesor ini dipasang menggunakan soket 7.

Arsitektur

Mikroprosesor WinChip C6 menggunakan konsep desain yang unik yang kembali ke prinsip dasar dari RISC. Desain ini ditujukan untuk mengoptimalkan mikroprosesor untuk instruksi-instruksi sederhana yang sering digunakan dan meningkatkan frekuensi clock (MHz) secara keseluruhan. Kinerja memori juga ditingkatkan dengan menggunakan cache dalam chip mikroprosesor yang berukuran besar. Untuk mengurangi penggunaan bus, maka digunakan algoritma TL (translation look-aside buffer).

Untuk meningkatkan kinerja WinChip C6 dalam hal integer, maka ditambahkan branch prediction dan melipatgandakan unit floating point. WinChip C6 memiliki dua unit MMX termasuk 53 instruksi baru untuk meningkatkan kinerja grafik tida dimensi (3D). Fasilitas ini memungkinkan WinChip C6 untuk memiliki kinerja MMX dan grafik 3D yang lebih baik.

Pada dasarnya desain internal WinChip C6 adalah eksekusi inti pipeline lima tingkatan yang relatif sederhana dengan tambahan instruksi translation stage. Tambahan instruksi ini mengubah instruksi x86 yang datang dari fetch stage menjadi bentuk internal micro-instruction. Mengubah bentuk instruksi x86 sinkron dengan eksekusi pipeline internal.

I Cache

I-Cache memiliki ukuran 32 kByte yang disusun menjadi two-way set dan menggunakan algoritma LRU replacement. Cache ini memiliki waktu akses 1 clock dan beroperasi pada frekuensi yang tinggi sesuai dengan frekuensi mikroprosesor WinCHip C6. Sebagai tambahan, logika kontrol dari I-Cache menyertakan beberapa hal baru yang meminimalkan cache yang tidak valid dan pengambilan data dari bus yang tidak diperlukan.

Bagian Translator

I-Cache atau bus mengantarkan 16 atau 8 byte tiap clock ke buffer instruksi x86 ke bagian translator (translator unit). Bagian translator akan mengubah instruksi x86 menjadi instruksi internal. Dengan menganggap bahwa instruksi-instruksi dalam buffer instruksi ada pada awal siklus, maka translator akan mengubah seluruh instruksi x86 dalam satu siklus clock. Prefiks (awalan) dari instrukssi membutuhkan tambahan kerja dari translator untuk tiap prefiks, tambahan ini akan menyebabkan celah pada execution pipeline.

 • Keluaran yang dihasilkan dari bagian translator ini adalah
 • Instruksi mikro internal untuk melakukan instruksi x86
 • Data field dari instruksi x86
 • Berbagai informasi pelengkap untuk instruksi x86 untuk mengontrol eksekusi, seperti ukuran operand, dan sebagainya.

Bagian Eksekusi

Instruksi mikro internal yang dihasilkan bagian translator dieksekusi dengan struktur empat tingkatan pipeline yang mirip dengan dasar pipeline RISC, yaitu

 • Decode Stage. Pada tingkatan ini instruksi mikro didekodekan, register diakses, resources dievaluasi, dan semacamnya.
 • Addressing Stage. Pada tingkatan ini alamat memori dihitung dan dikirim ke unit cache. WinChip C6 mampu menghitung alamat memori sebagian besar instruksi x86 dalam satu clock.
 • Executing Stage. Operasi di ALU dan akses terhadap D-Cache dilaksanakan. Semua fungsi-fungsi di ALU memerlukan satu clock kecuali fungsi untuk mengalikan dan membagi.
 • Write-back Stage. Pada tingkatan ini hasil dari operasi dimasukkan ke dalam register dan data ditulis ke D-Cache atau buffer penulisan eksternal.

D-Cache

Struktur D-Cache mirip dengan struktur I-Cache, memiliki ukuran 32 kByte yang disusun menjadi two-way set dan menggunakan algoritma LRU replacement. Cache ini memiliki waktu akses 1 clock dan beroperasi pada frekuensi yang tinggi sesuai dengan frekuensi mikroprosesor WinChip C6.

Bagian Floating Point

Sebagai tambahan terhadap bagian eksekusi integer standar, WinChip C6 memiliki bagian eksekusi floating point 80-bit yang dapat menjalankan instruksi floating point paralel dengan instruksi integer. Bagian floating point didesain untuk memaksimalkan frekuensi clock dan meminimalkan ukuran chip. Beberapa instruksi floating point dibuat pipeline secara terpisah.

Mikroprosesor WinChip C6 mampu menjalankan satu instruksi per clock untuk sebagian besar instruksi integer dan sebagian besar instruksi floating point secara paralel.

Bagian Instruksi MMX

Mikroprosesor WinChip C6 memiliki bagian eksekusi yang terpisah untuk instruksi-instruksi MMX. Register MMX sama seperti register floating point, kecuali bagian eksekusi MMX memiliki adder (penjumlah), multiplier (pengali) dan shifter (penggeser) sendiri, terpisah dari floating point.

(Sumber tulisan dan gambar http://simpel.150m.com/)

Ngeunaan Prosésor Mediatek MT6575


MT6575 mangrupakeun hiji prosésor anu dipedalkeun ku pausahaan Mediatek anu diancokeun pikeun dipaké dina hénpon pinter, hususna hénpon Android. Ieu prosésor téh ditujukeun pikeun nyieun hénpon anu hargana murah nepikeun ka sedeng, kurang ti 200 dolar. Ieu prosesor dijieun dumasar kana arsitektur ARM Cortex A9 anu miboga galura gawé (frekuensi) 1 GHz. Lumayan gancang ogé, sakumaha prosésor hénpon kaluaran ti pausahaan séjénna. Ngan ulah kabelejog, sanajan miboga galura anu sarua atawa malahan leuwih, ieu prosésor téh ngan ukur miboga inti hiji. Jadi dijerona ngan ukur aya hiji inti prosésor (single-core), lain dua (ganda) inti (dual-core) atawa opat inti (quad-core). Sanajan sarua miboga galura gawe 1 GHz, MT6575 beda reujeung Texas Instrument OMAP 4430 katut Scorpio A9. Béda jumlah inti ieu mangaruhan kana cara gawé prosésor hususna nalika kudu migawé loba pagawéan dina sakali waktu (multitasking).

Prosesor Mediatek MT6575

Kamampuhan anu dipiboga ku ieu prosésor salian ti galura gawéna anu bisa nepikeun ka 1 GHz, ieu prosésor ogé dibekelan ku kamampuhan pikeun ngadalikeun jeung ngarojong layar 3D (tilu-dimensi). Ieu kamampuhan téh dirojong ku ayana prosésor grapik PowerVR SGX Series5. Ditambahan ogé ku bisa ngadalikeun dua kartu SIM sakaligus. Terus ogé resolusi layar anu dipakéna bisa nepikeun ka 950 x 540 piksel kalawan bisa muter pidio 720 piksel HD. Teurs kamera anu bisa disambungkeun nepikeun ka dalapan megapiksel.

Pangrojong kana sistem operasi Androidna ogé geus alus pisan. Ieu prosésor bisa diterapan Android Ice Cream Sandwich (ICS) atawa Android 4.0.

Nurutkeun inpo anu disadiakeun dina loka pausahaan anu nyieun ieu prosésor, kamonésan-kamonésan ieu prosésor téh diantarana:

 • Inti prosésor ARM Cortex A9 anu miboga galura gawé (frekuensi) 1GHz anu alus pikeun nyungsi dunya maya (internét) jeung aplikasi séjénna.
 • Ayana prosesor grapis PowerVR SGX Series 5 GPU anu ngancokeun pidangan jeung kamampuhan kaulinan (game) 3D anu alus.
 • Bisa muter jeung ngarékam pidio 720p HD anu alus.
 • Kamera nepikeun ka 8 MP kalawan ditambahan kamampuhan pikeun ngolah poto.
 • Layar anu disadiakeun bisa nepikeun ka resolusi qHD 960×540 piksel.
 • Ngarojong modeu pidangan layar nangtung (portrait) jeung manjang ka gigir (landscape) kalawan maké hardware husus.
 • Kamonésan pikeun muter pidio 3D stereo jeung pikeun ngarubah pidio/gambar 2D kana 3D kalawan gancang.
 • Merlukeun daya listrik anu leutik, bisa nepikeun ka 500 jam diantepkeun jeung ngaleuwihan 8 jam lamun dipaké nelepon, 45 jam pikeun muter lagu jeung nepikeun ka 6 jam lamun dipaké maén kaulinan 3D.

Di pasar Indonesia hénpon anu ngagunakeun ieu prosésor téh geus lumayan loba. Diantarana waé Zyrex OneScribe ZA987 jeung Polytron Wizard W3430.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Mengenal Mikroprosesor Intel 8085


Intel 8085 merupakan mikroprosesor kelanjutan dari mikroprosesor sebelumnya yang sangat sukses di pasaran, yaitu mikroprosesor Intel 8080A. Diberikan nama 8085 karena mikroprosesor ini merupakan mikroprosesor pertama Intel yang hanya memerlukan tegangan 5 volt. Mikroprosesor 8085 100% sesuai secara software dengan mikroprosesor 8080A dengan peningkatan kinerja sistem. Mikroprosesor 8085 awal dibuat berdasarkan teknologi NMOS dan kemudian versi “H” yang berdasarkan pada teknologi HMOS.

Mikroprosesor 8085 menyertakan semua fitur chip 8224 sebagai pembangkit clock dan chip 8228 sebagai pengontrol sistem sehingga meningkatkan level penyatuan sistem. Mikroprosesor 8085 jika disatukan dengan chip RAM 8156 dan ROM/PROM 8355/8755 akan menjadikannya sebuah sistem yang lengkap. Mikroprosesor 8085 menggunakanBus Data termultipleks dan membutuhkan dukungan chip 825X-5. Alamat terbagi dua menjadi bus alamat 8-bit dan bus data 8-bit. Pengunci alamat dalam chip dari chip memori 8155/8355/8755 menjadikannya dapat langsung berhubungan dngan mikroprosesor 8085.

Keluarga mikroprosesor 8085 juga dikenal sebagai MCS-85.

Dengan demikian ada beberapa poin yang menjadi mikroprosesor Intel 8085 lebih baik dari mikroprosesor Intel 8080, yaitu sebagai berikut:

 • Intel 8085 hanya mengharuskan diberi pasokan daya tunggal 5V.
 • Dalam prosesor sudah terintegrasi oscillator dan pengontrol sistem clock.
 • Port I/O serial.
 • Instruksi baru, kebanyakan instruksi tersebut tidak terdokumentasikan.
 • Jumlah tansistor menjadi 6.500 dengan proses 3 mikron.
 • Kecepatan clock meningkat mnenjadi 3 MHz.

Ada berbagai versi mikroprosesor 8085. Versi mikroprosesor 8085 yang asli tanpa penambahan huruf  “A” yang hanya dibuat/difabrikasi oleh Intel, dan dengan cepat digantikan oleh 8085A yang mengandung bug tetap. Beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 1980, Intel memperkenalkan 8085AH – versi 8085A dengan proses produksi HMOS. Versi ini tidak terlalu jelas jika dengan versi 80C85, versi CMOS dari 8085A, yang tidak pernah difabrikasi oleh Intel, tapi versi CMOS itu diproduksi setidaknya oleh dua pabrikan lainnya, yaitu OKI dan Tundra Semiconductor. Tundra Semiconductor juga membuat mikroprosesor 8085 tercepat yang berjalan pada 8 MHz.

Mikroprosesor Intel 8085

Pabrik pembuat tiruan Intel 8085 diantaranya: AMD, Mitsubishi, NEC, OKI, Siemens, Toshiba. Pabrikan di Uni Soviet juga membuat tiruan CPU Intel 8085.

Mikroprosesor Intel 8085 digunakan pada komputer Radio Shack TRS-80 Model 100 dan 200 serta pada CompuPro 8/16.

Arsitektur Intel 8085

Memori

Memori program, data dan stack menempati ruang memori yang sama. Ukuran memori keseluruhan yang dapat dialamati adalah 64 KB.

 • Memori program – program bisa berlokasi dimanapun dalam memori. Instruksi lompatan, pencabangan dan pemanggilan menggunakan alamat 16-bit, dimana instruksi-instruksi tersebut dapat digunakan untuk melompat/bercabang ke manapun dalam lokasi memori 64 KB. Semua instruksi lompatan/pencabangan menggunakan pengalamatan absulot.
 • Memori data – prosesor selalu menggunakan alamat 16-bit sehingga data dapat ditempatkan dimana saja.
 • Memori stack hanya dibatasi oleh ukuran memori.Stack tumbuh ke arah bawah.

64 byte pertama dari halaman memori nol hendaknya dicadangkan sebagai vektor yang akan digunakan oleh instruksi RST.

Interupsi

Prosesor memiliki 5 interupsi. Interupsi-interupsi tersebut dijelaskan di bawah ini sesuai dengan prioritasnya (dari prioritas terendah ke prioritas tertinggi):

INTR adalah jenis interupsi yang sesuai dengan interupsi maskable 8080A. Ketika terjadi interupsi, prosesor mengambil satu buah instruksi dari bus yang biasanya merupakan salah satu dari instruksi berikut ini:

 • Sebuah instruksi 8 RST (RST0 – RST7). Prosesor menyimpan pencacah program yang sedang dijalankan ke dalan stack dan mengambil lokasi memori N * 8 (dimana N adalah nomor 3-bit dari 0 sampai 7 yang diisi dengan instruksi RST).
 • Instruksi CALL (instruksi 3 byte). Prosesor memanggil subrutin yang memiliki alamat yang disebutkan pada byte kedua dan ketiga instruksi.

RST5.5 adalah interupsi maskable. Ketika interupsi diterima prosesor menyimpan isi register PC ke dalam stack dan mengambil alamat 2Ch (hexadecimal).

RST6.5 adalah interupsi maskable. Ketika interupsi diterima prosesor menyimpan isi register PC ke dalam stack dan berpindah ke alamat 34h (hexadecimal).

RST7.5 adalah interupsi maskable. Ketika interupsi diterima prosesor menyimpan isi register PC ke dalam stack dan berpindah ke alamat 3Ch (hexadecimal).

Trap adalah interupsi non-maskable. Ketika interupsi diterima prosesor menyimpan isi register PC ke dalam stack dan berpindah ke alamat 24h (hexadecimal).

Semua interupsi bis diaktifkan atau dinonaktifkan menggunakan instruksi EI dan DI. Interupsi RST 5.5, RST6.5 dan RST7.5 bisa diaktifkan atau dinonaktifkan masing-masing menggunakan instruksi SIM.

Port I/O

 • 256 port input
 • 256 port output

Register

Akumulator atau register A merupakan sebuah register 8-bit yang digunakan dalam operasi aritmatika, logka, I/O dan operasi muat/simpan (load/store).

Flag adalah sebuah register 8-bit yang terdiri atas 5 flag 1-bit:

 • Tanda (Sign) – di-set jika bit tertinggi hasil di-set.
 • Nol (Zero) – di-set jika hasilnya nol.
 • Auxiliary carry – di-set jika ada pengambilan dari bit 3 sampai bit 4 dari hasil.
 • Parity – di-set jika paritas (jumlah set bit dalam hasil) genap.
 • Carry – di-set jika terjadi pengambilan selama penambahan atau peminjaman selama pengurangan/perbandingan.

Register Umum

Register B 8-bit dan C 8-bit bisa digunakan sebagai pasangan register BC 16-bit. Ketika digunakan sebagai pasangan register C berisi byte rendah. Beberapa instruksi menggunakan register BC sebagai penunjuk data.

Register D 8-bit dan E 8-bit bisa digunakan sebagai pasangan register DE bit. Ketika digunakan sebagai pasangan register E berisi byte orde rendah. Beberapa instruksi menggunakan pasangan register DE sebagai penunjuk data.

Register H 8-bit dan L 8-bit bisa digunakan sebagai pasangan register HL 16-bit. Ketika digunakan sebagai pasangan register L berisi byte orrde rendah. Register HL biasanya berisi penunjuk data ke alamat memori referensi.

Stack pointer adalah register 16 bit. Register ini selalu ditambah atau dikurangi dengan 2.

Pencacah Program merupakan register 16-bit.

Kumpulan Instruksi

Kumpulan instruksi mikroprosesor Intel 8085 terdiri atas instruksi-instruksi berikut ini:

 • Instruksi pemindahan data.
 • Aritmatika – tambah, kurangi, naikkan 1 dan turunkan 1.
 • Logika – AND, OR, XOR dan putar.
 • Transfer kontrol – conditional, unconditional, pemanggilan subrutin, kembali dari subroutine dan restart.
 • Instruksi Input/Output.
 • Lainnya – pengesetsan/penghapusan bit flag, pengaktifan/penonaktifan interupsi, operasi stack, dan lain sebagainya.

Mode Pengalamatan

 • Register – menunjukkan data di dalam register atau pasangan register.
 • Register tidak langsung – instruksi menyebutkan pasangan register yang berisi alamat dimana data ditempatkan.
 • Langsung.
 • Cepat – 8 atau 16-bit data.

Chip Pendukung

Selain mengeluarkan chip mikroprosesor, Intel juga membuat chip-chip pendukung yang digunakan untuk membangun sistem mikrokomputer yang lengkap. Chip-chip pendukung tersebut adalah:

 • 8155 (2048-bit MOS RAM statis dengan I/O Port dan Timer, CE aktif rendah),
 • 8156 (sama dengan 8155, tapi memiliki CE dengan aktif tinggi),
 • 8355 (16.384-bit ROM dengan I/O),
 • 8755 (16.384-bit EPROM dengan I/O),
 • 8251A (Programmable Communications Interface),
 • 8253-5 (Programmable Interval Timer),
 • 8255-5 (Programmable Peripheral Interface),
 • 8257-5 (DMA Controller),
 • 8259-5 (Interrupt Controller),
 • 8279-5 (Keyboard/Display Interface)

(Disadur dari simpel)

AMD A10-4600M, Prosésor Pikeun Laptop Entragan Anyar ti AMD


Prosésor AMD A10-4600M bisa disebut mangrupakeun prosésor entragan anyar kaluaran AMD anu dumasar kana arsitéktur Trinity. Prosésor ieu miboga inti 4 siki (quad-core). Ieu prosésor dikaluarkeun kalawan resmi dina opat bulan kadua dina taun 2012. Prosésor ieu dikaluarkeun pikeun ngaganti prosésor APU (Accelerated Processing Unit) séri A saméméhna anu dumasar kana arsitéktur Llano. Prosésor séri A10-4600M mangrupakeun prosésor anu panggancangna dina entragan Trinity APU anu dijual di pasar. Unit paranti ngokolakeun data/program (processing unit) ieu dijieun dipabrik dina wangunan SOI 32nm, anu diwanguna ku hiji CPU anu miboga frekuensi anu gancangna 2,3 GHz (ieu frekuensi bisa digancangan nepikeun ka 3,2 GHz lamun ngagunakeun pasilitas Turbo Core) kalawan disambungkeun akan CPU Radeon HD 7660G disagédéngeun kadali memori dua jalur, dekoder jeung enkoder pidio katut northbridge.

Lamun ditengetan leuwih jerona mah, sabenerna inti CPU ieu dijieun dumasar kana arsitéktur Bulldozer anu disebut Piledriver. Sanajan dijualna kalawan disebut prosesor opat inti, sabenerna mah prosésor A10-4600M ukur miboga dua modul anu diwangun ku opat inti integer katut dua inti floating-point. Atuh, hasilna ieu prosésor sabenerna mah lain prosésor opat inti atawa (quad-core processor).

Gambaran inti prosesor AMD A10-4600M

Nalika dibandingkeun reujeung prosésor anu dijieun tina inti Bulldozer saméméhna, AMD geus ngaropéa cara gawé inti Trinity supaya miboga IPC (instructions per clock) leuwih hadé anu nyababkeun frékuensinna leuwih gancang. Sanajan kitu, lamun dibandingkeunana reujeung prosésor entragan Llano, cara gawé ngan ukur naék saeutik. Kamonésan Turbo Core 3.0 anu bisa ngagancangkeun cara gawé prosésor nalika migawé hiji pagawéan (single threaded), masih henteu bisa nyaruaan kana cara gawé Turbo Boost bogana Intel. Di luar éta, AMD geus ngasupkeun kamonésan séjénna saperti tambahan AVX (AVX extension) kaasup FMA jeung ngarojong enkripsi AES.
Umumna mah, prosésor A10-4600M miboga cara gawé leuwih gancang kurang leuwih 0 nepikeun ka 25% tibatan prosesor A8-3520M anu dumasar kana arsitéktur Llano. Komo deui lamun beungbeurat gawéna ngan ukur sarupa (single-threaded) kusabab kapinunjulan arsitéktur anyar reujeung kamampuhan Turbo Core anyar. Lamun dibandingkeun reujeung prosésor Intel Sandy Bridge Core i3-2310M, cara gawéna nya bisa disebutkeun sapantaran (tapi kudu nempo heula hasil uji éta dua prosésorna). Anu bisa jadi catetan, lamun ngan ukur dipaké pikeun ngetik, internétan, ngarobah pidio basajan atawa maén gim mah, prosésor A10-4600M masih kénéh bisa ngungkulan. Prosésor pidio Radeon HD 7660G anu cocog reujeung standar DirectX 11 anu diwangun ku 384 inti shader di jero chip Trinity, kalawan dibarung reujeung kamonésan Turbo Core, bakal miboga frékuensi antara 497 nepikeun ka 686 MHz (ieu frékuensi gumantung kana pangabutuh aplikasi anu dijalankeun). Rata-rata, cara gawé ieu prosesor pidio téh bisa disaruakeun reujeung Radeon HD 6650M anu misah, kalawan bisa disebutkeun leuwih gancnag tibatan prosésor pidio kaluaran Intel, HD Graphics 4000 anu aya di jero prosésor Ivy Bridge.

Ari ngeunaan pangabutuh kana listrikna, ieu prosésor mikabutuh listrik kurang leuwih 35 Watt TDP, ampir sarua reujeung prosésor kelas tengah Ivy Bridge inti ganda. Atuh, prosésor ieu cocog pikeun dipasang dina notbuk 14  inci atawa leuwih gedé. Kitu ceuk tulisan anu dikaluarkeun ku NotebookCheck.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.techradar.com/)

Prosésor Allwinner A10, Prosésor Rundayan Cortex A8 pikeun Tablét kaluaran Cina


Prosésor Allwinner A10 mangrupakeun hiji jinis prosésor anu keur mahabu di nagri Cina. Ieu prosésor dijieun dumasar kana rarancang ARM Cortex A8. Ku mahabuna ieu prosésor, harga ieu prosésor di Cina kacida murahna. Ieu prosésor dijual kira-kira 7 dolar lamun meulina loba. Ieu prosésor miboga kamampuhan anu alus tibatan prosésor anu sarua kaluaran ti pausahaan di luar Cina. Prosésor Allwinner A10 miboga prékuénsi 1,2 GHz katut dilengkepan ku prosésor grapis MALI400 GPU. Ieu kamampuhan téh ninggalkeun prosesor anu sajinis ti pausahaan séjénna saperti prosesor kaluaran Texas Instrument (TI). Sanajan prosésor kaluaran ti TI leuwih murah, tapi prékuénsina diwawatesan ngan ukur 500 MHz ditambah ku euweuhna prosésor grapis. Prosésor grapis pakétanana, nyaéta PowerVR 3D GPU dijualna misah. Sedengkeun prosésor kaluaran Ingenic, jz4770 anu hargana sarua tapi prékuénsi ngan ukur 1 GHz MIPS. Jeung sanajan ieu prosésor miboga prosésor grapis Vivante GC600 GPU, tapi kapinunjulanana séjénna henteu bisa ngungkulan Allwinner A10 saperti kalengkepan port HDMI. Prosésor séjénna, kaluaran ti AMLogic Cortex A9 hargana leuwih mahal, 13 dolar reujeung prékuénsina ngan ukur 800 MHz.

Kamonésan atawa kapinunjulan anu aya dina ieu prosésor nyaéta:

 1. Dijieun dumasar kana rancangan Cortex A8 ARM Core 1,2 GHz.
 2. Diteundeunan prosesor grapis MALI400MP OpenGL ES 2.0 GPU.
 3. Kadali mémori DDR3 Controller 800MHz 1GB max.
 4. 2160p Hardware-accelerated Video playback (4x dina resolusi 1080p).
 5. Kadali memori NAND Flash Controller anu mampu ngadalikeun IC nepikeun ka 8 siki.
 6. 4 siki antarmuka SDIO (SD 3.0, UHI class).
 7. Kadali utama USB 2.0.
 8. 24-pin RGB/TTL pikeun kaluaran HDMI.
 9. SATA-II 3gb/detik.
 10. 10/100 Ethernet (sarupa jeung MII).
 11. Antarmuka kadua 24-pin RGB/TTL anu bisa digunakeun babarengan reujeung antarmuka IDE (PATA).
 12. Kadali GPIO, I2C, PWM, Keyboard Matrix (8×8), katut Resistive Touchscreen jeung anu séjénna.
Prosesor Allwinner A10

Loba pausahaan Cina anu ngagunakeun ieu prosésor pikeun diterapkeun dina tablet anu dijieunna. Tablét (kompiuter anu layar wungkul) kaluaran ti Cina ieu kawilang murah ogé hargana tibatan tablét kaluaran ti nagi séjénna. Diantara tablét anu aya di pasar téh nyaéta Momo9, Ainol Novo7A, Onda Vi40 Elite, jeung anu séjénna. Malahan di Indonesia ogé geus aya tablét anu sajinis kaluaran ti IMO, anu dingaranan IMO Z5.

(Gambar meunang nginjeum ti http://micdigi.com/)

Saméméh Milih Kompiuter Léptop (Laptop)


Danget ayeuna mah anu ngaranna léptop téh beuki mahabu, ampir nyaruaan kana kompiuter déstop. Beuki loba anu mikaresep jeung merlukeun léptop anu dipaké pikeun gawé katut kaperluan séjénna, ngagentian kompiuter déstop. Hal ieu téh kusabab pangabisa kompiuter léptop anu geus ampir sarua reujeung kompiuter déstop biasa, ditambah deui ku bisa dibabawa ka mamana kalawan gampang. Ayeuna mah kompiuter léptop dirarancang jeung dijieun pikeun bisa ngagentian kompiuter déstop. Kusabab kitu, geus teu jamanna deui kudu milih kompiuter déstop pikeun marengan pagawéan atawa kaperluan séjénna. Dina milih kompiuter léptop aya sababaraha hal anu kudu dititénan saméméhna.

Kompiuter leptop
 1. Ukuran jeung beuratna. Dina milih kompiuter léptop, anu ngaranna ukuran jeung beurat téh kacida pentingna. Ukuran léptop biasana mangaruhan kana kamonésan katut komponén anu aya di jerona. Ukuran anu leuwih leutik saperti nétbuk, miboga kamampuhan anu diwatesan ku ukuran saperti euweuhna drive sidi/dipidi (CD/DVD). Kamampuhanana ogé kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter déstop. Léptop anu rada gedé jeung rada ampeg, miboga kamampuhan anu ampir nyaruaan kana kamampuhan kompiuter déstop. Pilih ukuran jeung beurat anu cocog.
 2. Prosesorna. Prosesor kompiuter léptop mah biasana leuwih alon tibatan prosesor kompiuter léptop. Jinis kamampuhan prosesor anu aya dina léptop dumasar kana ukuran jeung mangpaat léptopna. Kamampuan prosesor léptop biasana mah mangaruhan kana kakuatan atawa umur batréna. Kusabab kitu pariksa jinis prosesor katut kamampuhan (gancangna) prosesor anu diterapkeun dina léptop.
 3. Mémorina. Kompiuter léptop miboga diwatesanan ku jumlah mémori. Tempat nancebkeun mémorina ngan saeutik. Kusabab kitu, pariksa heula jumlah slot mémori anu disadiakeunana katut kapasitas mémori panggedéna anu bisa diselapkeun kana léptop. Naha aya slot anu disésakeun pikeun nambahan mémori atawa henteu.
 4. Layar jeung pidio. Pidio dina kompiuter léptop mangrupa display (layar) reujeung prosesor pidio. Display ditangtukeun ku ukuran katut résolusina. Layar anu leuwih gedé miboga resolusi anu leuwih gedé ogé. Tapi bakal mangaruhan kana gampangna mamawa (bakal leuwih beurat). Layar anu panjang ka sisi (wide screen) geus jadi standar pikeun kompiuter léptop ayeuna. Kamampuhan pidio kompiuter léptop dina hal grapik 3D jeung muter pidio kualitas alus dipangaruhan ku prosesor grapikna.
 5. Drive-na. Drive mangaruhan kana gedéna kapasitas tempat neundeun data jeung program dina kompiuter. Drive mangrupa hardis jeung drive sidi/dipidi. Hardis mah geus biasa ayana dina unggal kompiuter. Anu ngabédakeun téh gedé kapasitasna. Leuwih gedé kapasitasna, leuwih alus. Salian ti kapasitas anu gedé, kudu ditempo ogé gancangna muter éta hardis (RPM). Leuwih gancang leuwih alus. Salian ti hardis, ogé ayana drive sidi/dipidi leuwih alus. Drive dipidi anu ngarojong lapisan ganda (dual layer) leuwih alus.
 6. Pakakas jaringanana. Kamampuhan pikeun nyambung ka jaringan geus jadi standar pikeun léptop jaman ayeuna. Biasana, pakakas anu diayakeun téh Fast Ethernet jeung WiFi. Standar WiFi sahanteuna téh standar 802.11b/g. Tambahan modem pikeun nyambung kana jaringan leuwih lega, jadi pilihan tambahan.
 7. Umur batré. Umur batré anu aya dina kompiuter léptop mangaruhan kana lilana maké kompiuter. Leuwih lila umurna, leuwih alus, supaya bisa dipaké rada lila sanajan henteu nyambung kana colokan listrik. Téangan kompiuter léptop anu miboga umur batré sahanteuna 2 jam pikeun dipaké normal. Ulah nepikeun ka kurang ti sakitu.
 8. Garansi. Kompiuter léptop mah leuwih gampang ruksak kusabab gampangna dibabawa. Nalika milih kompiuter léptop, pilih kompiuter léptop anu méré garansi langsung ti pabrikna sakurang-kurangna sataun lilana. Malahan mah lamun kompiuter léptop anu dipakéna kalawan digeder terus-terusan, leuwih hadé deui lamun miboga garansi nepikeun ka tilu taun.

(Dicutat ti kalawan diropea ti http://compreviews.about.com)