Pasipatan Parabot Keupeul


Sanajan parabot keupeul bisa disebutkeun mangrupakeun komputer dina wangunan leutik anu miboga kamampuhan turunan tina komputer, parabot keupeul miboga pasipatan anu béda reujeung komputer. Pasipatan parabot keupeul saperti hénpon diwawatesan ku ukuran anu leutik katut kamampuhanana anu aya wawatesanana.

Rupa-rupa parabot keupeul

Diantara pasipatan anu dipimilik ku parabot keupeul samodel hénpon reujeung PDA téh nyaéta:

  • Ukuran anu leutik. Ukuran parabot keupeul mah da kudu leutik supaya bisa dikeupeul ku dampal leungeun. Jadi teu anéh lamun ukuranana ogé leutik.
  • Memori anu leutik ogé. Kusabab memorina leutik, atuh program aplikasi katut data anu bisa diteundeun dina parabot keupeul mah teu bisa loba-loba teuing atawa teu bisa gedé. Program aplikasi anu dijieunna ogé ukuranana kudu leutik. Pon kitu deui data anu diteundeun di jerona.
  • Kamampuhan ngokolakeun data anu aya watesanana. Kamampuhan parabot keupeul dina ngokolakeun data henteu kawas kamampuhan komputer biasa. Da tujuanana lain keur ngokolakeun data anu gedé katut pabaliut (komplek).
  • Daya (listrik) anu saeutik. Parabot keupeul kudu bisa dibabawa ka mamana. Najan ka tempat anu euweuh sambungan listrik ogé bisa dibawa. Kusabab kitu, hirupna parabot keupeul henteu gumantung kana ayana kabel listrik ti PLN. Da parabot keupeul dijieun supaya bisa hirup ku jalan maké listrik tina batré. Kusabab kitu parabot keupeul mah dijieun supaya bisa hirup kalawan dibéré listrik anu saeutik tina batré.
  • Wangunanana kuat dina sagala kaayaan. Kusabab bisa dibabawa ka manana, parabot keupeul mah kuat sanajan aya dina kaayaan anu béda-béda.
  • Nyambung kana jaringan anu henteu sagancang jaring komputer biasa. Gancangna ngirim data tina parabot keupeul henteu bisa nyaruaan kana gancangna ngirim dina komputer biasa. Hal ieu téh diwawatesan ku jinis sambungan anu aya dina parabot keupeul. Sanajan kitu, kapinunjulan parabot keupeul mah nyaéta kamampuhanana bisa nyambung kana jaringan sanajan keur di mana waé. Parabot keupeul dijieun supaya bisa nyambung kana jaringan anu teu maké kabel: GSM, CDMA, GPRS, EDGE, HSDPA jeung anu séjénna. Jadi sanajan gancangna henteu sagancang komputer biasa, tapi bisa nyambung ka jaringa najan keur di mana waé kalawan gampang (asal aya sinyal).

Sakitu heula pasipatan anu aya dina parabot keupeul. Sabenerna mah masih kénéh loba pasipatan séjénna. Susuganan waé dina tulisan séjénna bisa ditambahan.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.surfmobee.com/)

Mikawanoh Connection String


Connection string? Ceuk Basa Sundana mah kurang leuwih tali panyambung. Sakumaha ngaranna connection string dipake pikeun nyambungkeun kana hiji perkara. Dina dunya kompiuter jeung aplikasi kompiuter, connection string osok dipaké pikeun nyambungkeun program aplikasi kana databés atawa payil data. Dina jero connection string ngandung inpo anu dibutuhkeun ku anu nyadiakeun (provider) pikeun nyambung kana databés atawa payil data.

Tali panyambung connection string

Dina kanyataanana loba rupa provider anu nyadiakeun panyambung kana databés. Unggal provider miboga rupa-rupa cara anu béda pikeun nyambungkeun aplikasi kana databés atawa payil data. Kusabab kitu, hiji provider tacan tangtu sarua reujeung provider lainna dina nyieun connection string-na.

Najan kitu, nurutkeun inpo ti connectionstring.com, umumna connection string miboga warna atawa wangunan anu sarua nyaéta:

  1. Connection string diwangun ku barisan pasangan kecap-kecap anu geus jadi konci jeung niléyna anu dipisahkeun ku tanda titik koma (;)
  2. Tanda sarua jeung (=) nyambungkeun kecap konci reujeung niléyna
  3. Inpo dina connection string dikirim ka provider

Conto connection string anu nyambungkeun aplikasi kana databés PostgreSQL:

Server=localhost;Port=5432;User Id=postgres;Password=123456;Database=db_bw;

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.connectionstrings.com/)