PRMI Regional Sumedang, Komunitas Pangrojong Real Madrid


PRMI Regional Sumedang atawa Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang mangrupakeun komunitas tempat kumpulna barudak anu mikaresep kana kleub méngbal asal nagri Spanyol, Real Madrid. Pikeun urang Sumedang anu mikaresep kana kleub Real Madrid taya salahna pikeun ngiluan asup kana ieu komunitas. Salian ti bisa ngalobaan batur anu mibanda pangaresep anu sarua, ogé bisa ngiluan kana sagala rupa kagiatan anu diayakeun ku ieu komunitas.

Anggahota komunitas ieu henteu diwatesan ku umur jeung jinis. Arék barudak ngora atawa anu geus kolot, bisa ngiluan iue komunitas. Pon kitu deui, arék lalaki atawa wanoja ogé bisa ngiluan. Hiji wungkul anu jadi saratna, nyaéta kudu anu mikaresep ka kleub Real Madrid.

Komunitas ieu biasana ngayakeun rupa-rupa kagiatan, diantarana waé nonton baréng nalika kleub Real Madrid tatandang. Ditambah ku kagiatan futsal babarengan reujeung kumpul babarengan sakabéh anggahota (kopdar).

Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang
Peña Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang

Anu hayang meunang inpo leuwih jero bisa langsung datang ka base camp PRMI Regional Sumedang di jalan Cipada deukeuteun Gunung Kunci. Atawa ngaliwatan telepon di nomer 089687470513. Bisa igé ngaliwatan akun Twitter di @Madrid_IndoSMD.