Pasanggiri Pop Sunda Sumedang


Dina raraga ngamumulé Basa Sunda jeung ngamumulé seni Sunda, baris diayakeun pasanggiri Pop Sunda Sumedang. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku panata calagara anu mangrupakeun gawé bareng antara Tandang Creative Community, Patuzzu Multigrafika jeung Hanjuang Sumedang kalawan pangrojong ti SMTV Sumedang. Pasanggiri bakal dilaksananakeun dina ping 26 jeung 27 Agustus 2017. Dina prungna pasanggiri aya dua undakan anu kudu diliwatan ku pamilon ieu pasanggiri, nyaéta undakan seléksi jeung undakan puncer (final).

Ieu pasanggiri bébas bisa diiluan ku saha waé, asal kaasup dina wengku umur ti mimiti sapuluh taun nepikeun ka 70 taun katut urang Jawa Barat. Kalawan sarat anu kudu ditedunan ku anu ngiluan kana ieu pasanggiri nyaéta ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara (panitia), terus mayar waragad daptar anu gedéna Rp 100 rébu pikeun unggal pamilon ditambah potrét pamilon ukuran 3R anu jinisna dua rupa nyaéta potrét close up jeung sakabéh awak.

Pamilon bisa daptar langsung ngaliwatan kantor SMTV Sumedang di Jl. Raya Bandung – Cirebon No. 289 Désa Mandalahérang Kacamatan Cimalaka atawa bisa ogé ngaliwatan Pattuzu Multigrafika di Blk. Parakanmuncang Kacamatan Cimanggung. Salian ti éta, pamilon ogé bisa daptar ngaliwatan sawatara kontak anu disadiakeun ku panata calagara anu diantarana waé di nomer 0813-2068-9425 (Zay) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Jatinangor jeung Tanjungsari, 0813-2410-2017 (Diky) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Darmaraja jeung sabudeureunana kaasup Majalengka, 0812-2105-9657 (Oniel) atawa 0852-2216-9808 (Dali) pikeun urang Rancakalon jeung sabudeureunana katut Subang, 0888-0901-2637 (Nugie) atawa 0852-6454-7249 (Dadi) pikeun urang dayeuh Sumedang katut sabudeureunana.

Pasanggiri Pop Sunda Sumedang

Pamilon anu ngiluan kana pasanggiri ieu bisa milih lagu wajib anu bakal dibawakeun dina prungna pasanggiri, ditambah jeung lagu pilihan anu geus disadiakeun. Lagu wajib anu bisa dipilih ku pamilon mangrupakeun lagu anu biasa dihaleuangkeun ku Fanny Sabila nyaeta Tahu Sumedang, Ceurik Cimanuk atawa Darmaga Cinta. Sedengkeun lagu pilihanana nyaéta tin lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku Minus One.

Waktu anu disadiakeun ku panata calagara pikeun narima pamilon anu daptar nepikeun ka ping 20 Agustus 2017. Anu daptar bisa jadi pamilon ieu pasanggiri bakal meunangkeun kagegelan mangrupa VCD Fanny Sabila, Paket Starter Pack 2 GB, Digiloop Telkomsel jeung Stiker Pasanggiri Pop Sunda.

Pamilon anu geus daptar baris ngiluan technical meeting anu baris dilaksanakeun dina poé Ahad ping 20 Agustus 2017. Anu saterusna bakal ngiluan pasanggiri dina ping 26 nepikeun ka 27 Agustus 2017.

Pasanggiri ieu marebutkeun hadiah mangrupa duit (uang pembinaan), piala katut mini clip jeung video clip. Ieu hadiah diancokeun pikeun jawara kahiji, kadua jeung katilu.

Pasanggiri Penyanyi Pop Sunda SMTV


SMTV kalawan gawé bareng jeung DH Production baris ngayakeun Pasanggiri Penyanyi Pop Sunda. Ieu pasanggiri baris dibuka dina bulan Pébruari. Saha waé anu hayang ngiluan bisa daptar mimiti ping 1 Pébruari 2015. Ari pasanggirina sorangan baris dilumangsungkeun dina bulan Maret ngaliwatan siaran langsung di SMTV unggal poé Saptu jeung Ahad.

Anu bisa ngiluan kana ieu pasanggiri téh, bébas arék lalaki atawa wanoja. Ngan umurna kudu manjing kana ambahan 16 nepikeun ka 30 taun. Cara daptarna langsung ka SMTV di Jalan Raya Sumedang – Cirebon No. 259 Mandalaherang Cimalaka. Waragad pikeun daptarnya 75 rébu kalawan baris dibéré VCD asli kaluaran DH Production.

Pasanggiri Penyanyi Pop Sunda SMTV
Pasanggiri Penyanyi Pop Sunda SMTV

Lalaguan anu dipasanggirikeunana mangrupakeun lalaguan anu dipedalkeun ku DH Production. Lalaguan anu bisa dipilih nyaéta Sakur Ngimpi anu dihaleuangkeun ku Alm. Darso, Cinta Sakaparan-paran (Wina Juliani), Cinta Ibarat Karang (Wina DH), Dahsyatna Cinta (Evie Tamala), Cinta Sapotong (Ayank Andriani), Dulang Kuring 1 (Alm Darso), atawa Paitna Cinta (Salma Kurnia).

Anu jadi pinunjul dina ieu pasanggiri baris dilélér hadiah mangrupa piala (tropi) jeung duit yutaan yasana DH Production.

Pikeun inpo leuwih lengkep bisa ngontak ka Pa Asep Anang Supriatna di nomer 082119001110.

Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Entragan ka-65


Sakumaha anu diwartakeun ku loka Unpad jeung akun twitter Balé Rumawat, dina poé Salasa pagéto ping 24 Désémber 2013 baris diayakeun pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran anu ka-65. Pidangan seni budaya anu dijejeran Pop Sunda Ti Mangsa ka Mangsa ieu baris midangkeun pirigan musik pop Sunda ti sababaraha entragan. Ti mimiti entragan taun 60-an nepikeun ka entragan ayeuna. Ngeunaan waktuna, ieu pidangan téh dilumangsungkeun dina jam satengah dua pabeubeurang nepikeun ka satengah opat pabuburit. Ari tempatna di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Dayeuh Bandung.

-

Lagu jeung musik pop Sunda anu baris dipidangkeun diantarana waé Panon Hideung, Tongtolang Nangka, Béas Beureum jeung Tilil Dog Celentong anu biasa dihaleuangkeun ku Nada Kantjana, Modjang Prijangan (Mus DS & Orkés Teruna Ria), Cai Kopi, Teungteuingeun jeung Cing Tulungan anu digalindengkeun ku Lilies Suryani, Euis (Bing Slamet & Rita Zahara), Ka Huma (Ivo Nilakresna), Peuyeum Bandung (Élly Kasim), Badjing Luncat,  Cikapundung, Tumbila Diadu Boksen, Dikantun Tugas (Upit Sarimanah), És Lilin, Hariring Kuring (Tati Saléh) katut Leungiteun ti Tétty Kadi. Sedengkeun ari lagu ti entragan 70-anana nyaéta lagu Koboy Kolot anu mimiti dihaleuangkeun ku Bimbo. Entragan 80-an nepikeun ka ayeuna midangkeun lagu Kalangkang jeung Potrét Manéhna ti Nining Méida & Adang Céngos, Amparan Sajadah, Kabogoh Jauh (Darso), Mobil Butut, Talak Tilu (Bungsu Bandung), Curug Cinulang (Yayan Jatnika), Bangbung Hideung jeung Rujak Cuka (Rika Rafika) ditambah ku Teuteup jeung Imut ti Rita Tila.

Béntang anu baris midangkeun lalaguanana diantarana waé Tétty Kadi, Nining Méida, Bungsu Bandung, Rika Rafika, Rita Tila, Dinasti Darso (Yayan Jatnika – Asép Darso – Ujang Darso), Ujang Supriatana, Maé Nurhayati, Novi Aksmiranti, Gilang Angga Gumelar, Dika Dzikriawan, Wahyi Sobari, jeung réa-réa deui.

Pikeun anu mikaresep kana pop Sunda taya salahna pikeun ngadongdon kana ieu acara. Komo deui ka anu hayang nyoréang mangsa ka tukang kumaha pirigan musik pop Sunda baheula. Dina ieu pidangan, pirigan musik pop Sundana diluyukeun reujeung aslina.

Randa Béngsrat


Naha bet nyaritakeun randa béngsrat sagala? Ieu mah pédah waé aya anu nanyakeun, naon hartina ari kecap rangkepan randa béngsrat? Anu apal mah randa béngsrat téh wanoja anu jadi randa tapi tacan lila nikahna. Kakara ogé nikah geus pipirakan deui. Kitu kurang leuwihna mah.

Lagu Randa Bengsrat

Lamun hayang leuwih jauh ngeunaan naon hartina randa béngsrat, bisa ditelekan dina rumpaka lagu Randa Béngsrat anu kabeneran kapanggih di loka FREE DOWNLOAD MP3 lambaran Pop Sunda Baheula.

Wilujeng nengetan waé naon hartina….

Isuk-isuk panganténan
Pabeubeurang pepegatan
Pangantén istri dipirak
Katelahna randa béngsrat

Aki-aki panganténan
Kawin beurang soré pegat
Si nini nyorangan deui
Nu kieu mah nini béngsrat

(Pat-lumpat) Kuda lumpat hésé malik
(Srat-béngsrat) Randa béngsrat gedé milik
(Pat-lumpat) Kuda lumpat rada muter
(Srat-béngsrat) Randa béngsrat pada ngincer

Budak ngora panganténan
Kawin kilat terus pegat
Geus pegat kapéngpéongan
Mun nu kieu koboy béngsrat

Lagu Kalangenan di Lembur


Najan di pilemburan, anu ngaranna lagu atawa musik geus nepi ti béh ditu kénéh ogé. Najan jalur asupna ka pilemburan mah ngan ukur maké siaran radio. Salian ti siaran dongéng, anu dipikalandep téh ogé siaran musik atawa lagu. Jaman harita mah anu pang dipikaresepna téh nyaéta lagu-lagu Sunda, anu disiarkeun hususna ti Radio RRI Bandung. Rupa-rupa lagu Sunda geus jadi kalangenan pikeun urang lembur harita, ti mimiti lagu Pop Sunda, Calung, Degung, Cianjuran, Kiliningan, Jaipongan, dangdut (Sunda) jeung jinis lagu séjénna.

Iis Ariska jeung Aas Ariska

Harita mah acan mahabu lagu-lagu rumaja atawa anu keur mangkak déwasa saperti ayeuna. Grup bén (band) ogé tacan mahabu kawas ayeuna. Teu apal-apal acan jaman harita mah anu ngaranna grup bén téh. Jeung deui da jaman harita mah, tipi ogé masih kénéh arang langka. Anu boga tipi téh ngan hiji dua. Ditambah deui siaranana apanan TVRI wungkul. Salian ti éta apanan harita mah pikeun ngahirupkeun tipi téh maké aki anu kudu disetrum di lembur séjén.

Jaman harita mah anu keur nanjung téh diantarana Iis Ariska jeung Aas Ariska jeung grup BBR-na, Neng Iko, calung Darso, Doel Sumbang, Nining Méida, jeung nu séjénna. Jadi teu anéh lamun anu dipikainget jeung anu apal téh lolobana mah lagu-lagu Sunda. Jeung taya rasa tinggaleun jaman atawa kurung batok teu apal di lagu-lagu Indonésia, da paling modérnna nya lagu-lagu Pop Sunda harita mah atawa lagu Dangdut Indonésia.

(Gambar meunang nginjeum ti youtube.com)