Adam Lali Tapel


“Mon, ari si Duyeh kunaon nya? Siga jadi budak anu cicingeun kitu….” Ceuk si Acim ka si Omon waktu duanana mulang ti sakola.

“Naha teu apal kitu maneh…?” Si Omon malik nanya ka si Acim.

“Aya naon kitu, Mon?” Si Acim melong kana beungeut si Omon.

“Apanan bapana teh gering parna….” Jawab si Omon.

“Naha…, gering naon kitu?”

“Teuing atuh da. Cenah mah beuteungna teh ngagedean….”

“Ngagedean…? Maksudna…?” Si Acim heraneun.

“Heueuh ngagedean. Siga anu keur reuneuh cenah mah. Eta oge ceuk indung kuring.”

“Jiga anu reuneuh…? Maksudna beuteungna teh melendung, kitu?” Si Acim beuki panasaran.

“Heueuh…. Tapi da kuring oge teu apal anu pastina mah.”

“Maneh teu ngalongok kitu…?”

“Acan….”

“Naha…?”

“Teuing atuh. Da arek ngalongok teh bet sieun. Jeung ulaheun wae ku kolot kuring.” Tembal si Omon.

“Naha panyakit naon kitu…?” Si Acim nanya deui.

“Teuing teu apal atuh….”

“Eta meureunan, kunaon mimitina…?”

“Teuing…, da cenah ujug-ujug ojol-ojol ngagedean wae….”

“Ti iraha cenah mimitina…?” Si Acim nanya deui.

“Nya kira-kira kamarina lah.” Tembal si Omon.

“Geus dipariksa cenah atawa acan…?”

“Nya enggeus eta oge, ku matri ti desa. Ngan cenah teu sanggupeun. Da kudu dipariksa wae ka rumah sakit. Jigana mah cenah kudu dioperasi.”

“Wah panyakitna parna oge atuh lamun kitu mah.”

“Nu matak kitu….”

“Pantesan atuh si Duyeh jadi nguluwut oge….” Si Acim ngahuleng. “Lamun kitu mah atuh tinggal ka rumah sakit wae atuh….”

“Eta oge lain teu hayangeun atuh. Da pastina oge bapana si Duyeh teh hayangeun cageur deui. Tapi nu ngaranna ka rumah sakit mah lain duit saeutik-saeutik atuh. Komo ieu, kudu dioperasi sagala. Pastina oge perlu duit anu gede….” Si Omon milu bingung mikiran nasib bapana si Duyeh.

“Eh, kela…,” si Acim teu kebat nyaritana. Terus ngahuleng. “Lain bapana si Duyeh teh ngabogaan lanceuk lain, anu di dayeuh?”

“Heueuh. Eta anu matak hareugeueun teh. Da eta lanceuk bapana si Duyeh teh taya raratanana.”

“Naha bet kitu nya…?”

“Teuing atuh. Da eta oge pernah balik cenah mah, tilu taun katukang. Cenah mah lanceuk bapana si Duyeh teh geus jadi juragan di kotana teh. Ngabogaan pausahaan anu lumayan gede. Pagawena oge loba cenah mah.”

“Tah komo ari geus hasil kitu mah.”

“Hasilna mah nya hasil. Ngan  eta wae cenah teu mere alamat di mana-manana. Ngan pokona mah di dayeuh wae.”

“Henteu disusul kitu…?”

“Lain teu hayangeun disusul atuh. Da nu ngaranna dayeuh tea lega. Ditambah deui jauh ti lembur urang mah.” Si Omon rumahuh.

“Teu apaleun kitu adina eukeur gering parna?”

“Nya moal atuh, ari euweuh anu mere beja mah. Da arek dibejaan oge, kumaha jeung ka mana ngabejaanana. Jadi sarua bingung kabehanana oge.”

“Heueuh, nya lamun kitu mah.” Si Acim ngahuleng deui. Jadi milu mikiran nasib bapana si Duyeh. Naha bet aya geningan dulur anu tambelar kitu….