Urang Indonesia ka Kénca, Urang Luar Nagri ka Katuhu


Plang pituduh di jero kapal ngapung