Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung


Salila saminggu mimiti ping 27 Pébruari, IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) Jawa Barat baris ngalumangsungkeun kagiatan Pesta Buku Bandung 2014. Kalawan ngagunakeun tempat di Landmark Convention Hall Jalan Braga No. 129 Bandung ieu kagiatan bakal dipungkas dina ping 5 Maret 2014. Sakumaha biasa dina ieu kagiatan bakal dipintonkeun rupa-rupa buku kaluaran ti sababaraha puluh penerbit buku ti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya jeung ti wewengkon séjénna.

Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung
Pesta Buku Bandung 2014, Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung

Pikeun ngareuah-reuah kana ieu paméran buku, bakal diayakeun ogé ngadu bako, talkshow jeung hiburan. Teu tinggaleun ogé bakal loba buku anu dijualna kalawan dimurahkeun (diskon).

Sakumaha jejer ieu pesta buku, ‘Ngamumulé Basa Indung, Bandung Nanjung’, baris diayakeun sababaraha acara anu ngeusi ieu pesta buku. Acara anu ngeusina diantarana waé dina poéan kahiji (poé Kemis) bakal aya pintonan Lagu Sunda anu dieusi ku Ina Hamid Tria reujeung Ibing Jaipongan ti SDN Raya Barat Bandung ditambah ku ngadu bako ngeunaan ‘Ngalanglang Jalan Braga ti Mangsa ka Mangsa’. Dina poé Saptuna aya sawala ngeunaan Rumpaka Pop Sunda katut medalkeun Albeum Pop Sunda Désémber Urang. Dina poé Salasa bakal diayakeun bedah novél Sunda ‘Sabalakana’ yasana Kang Dadan Sutisna reujeung maca sajak Sunda disambung ku Sosialisasi Iket, Aksara Sunda jeung Karinding.

Pikeun anu mikaresep kana buku, taya salahna ngajugjugan ka ieu acara. Salian ti bisa meuli buku aralus kalawan harga anu leuwih murah, ogé bisa meunangkeun hadiah (doorprize) reujeung bajigur.