Waragad Kompanyeu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang


Waragad Kompanyeu
Waragad Kompanyeu

KPU Daerah Sumedang geus medalkeun data ngeunaan gedéna waragad unggal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang anu dipaké kompanyeu Pemilukada taun 2013. Sabaraha waé atuh waragad anu katarima jeung dipaké kompanyeu ku unggal pasangan calon téh? Datana bisa ditengetan dina daptar di handap ieu, atawa bisa langsung ngalongok kana dokumén anu diancokeun ku KPU Daerah Sumedang di Google Drive.

No Pasangan Calon Katarima (000) Dikaluarkeun (000) Sésa (000)
1 H. Didi Djamhir, Ir. MT./Ridwan Solichin, S.IP., M.Si. 1.000.000 1.000.000 0
2 Dra. Hj. Eni Sumarni, S.T., M.Kes./H. Arrys Sudrajat, S.H. 721.700 721.700 0
3 Agus Welianto Santoso, S.H./Hj. Mully Mulyati Sukarya, S.Pd. 1.592.250 1.582.250 10.000
4 H. Ecek Karyana, S.Kep., M.H./dr. Irwanto 575.100 533.750 41.350
5 H. Oom Supriatna/Hj. Erni Juwita 685.000 685.000 0
6 H. Taufiq Gunawansyah, S.IP., M.Si./H. Usep Komaruzzaman, Ir. M.M. 1.138.200 1.137.200 1.000
7 H. Endang Sukandar/H. Ade Irawan 3.667.000 3.667.000 0
8 H. Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 652.000 651.000 1.000

(Data meunang nyutat ti dokumen KPU Daerah Sumedang)

Program Andelan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang Nomer 7


Ieu mah catetan pikeun ngingetan urang Sumedang umumna, hususna Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang Nomer 7 anu geus disahkeun jadi pinilih ku KPU Daerah Sumedang, yén aya sababaraha program anu dijadikeun cekelan waktu kompanyeu Pemilukada kamari. Sababaraha program anu kaasup kana program andelan anu diancokeun nalika kompanyeu.

Program Andelan Pasangan Calon Nomer 7
Program Andelan Pasangan Calon Nomer 7

Sababaraha program andelan (pinunjul) Pasangan calon Nomer 7 téh diantarana waé:

 1. Pembinaan akhlak/moral masyarakat.
 2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.
 3. Pendidikan gratis sampai dengan SMA dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis.
 4. Memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan membangun jaringan irigasi.
 5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
 6. Meningkatkan kesejahteraan petani dan memberikan bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi, serta perlindungan kepada pasar tradisional.
 7. Meningkatkan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan, Aparatur Pemerintahan Desa, dan Tunjangan RT/RW.
 8. Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga Kesehatan, dan PNS lainnya/TPP.
 9. Meningkatkan anggaran untuk tunjangan Ustadz, Kiyai/Guru ngaji, Pesantren, Masjid, TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan.

Pasangan Calon Nomer 7, Jadi Pinilih Bupati/Wakil Bupati Sumedang 2013-1018


Ngaliwatan Rapat Pléno KPU Daérah Sumedang anu dilumangsungkeun dina poé Senén ping 4 Maret 2013 di Gedong Islamic Center, ahirna mah ditetepkeun saha anu jadi pinunjul dina Pemilukada Sumedang. Anu jadi jawara dina Pemilukada Sumedang téh nyaéta Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomer 7. Pasangan Calon Endang Sukandar jeung Adé Irawan geus kapilih jadi Bupati Sumedang pikeun ambahan waktu ti taun 2013 nepikeun ka taun 2018. Hal ieu téh dumasar kana beubeunangan sora anu diitung ku KPU Daérah Sumedang, yén pasangan calon nomer 7 meunangkeun sora anu lobana 230.317 sora atawa 37,13 persén tina sora anu sah. Kusabab beubeunangan sorana leuwih ti 30%, Pemilukada milih Bupati/Wakil Bupati téh ngan ukur dilumangsungkeun saputeran.

Kaayaan keur lumangsungna Rapat Pleno KPU Daerah Sumedang
Kaayaan keur lumangsungna Rapat Pleno KPU Daerah Sumedang

Ngeunaan hasil ngitung anu ditembrakeun dina Rapat Pléno ieu, unggal pasangan calon bisa narima kana hasilna. Ngan hanjakal, anu néken hasilna ngan ukur saksi ti pasangan Didi Djamhir-Ridwan Solichin, Agus Welianto-Mully Mulyati jeung Endang Sukandar-Ade Irawan wungkul. Ari saksi ti pasangan calon Oom Supriatna-Erni Juwita mah embungeun néken, ngan ukur masrahkeun dokumén yén aya anu ngarempak aturan dina prak-prakanana Pemilukada ka KPU jeung Panwaslu. Sedengkeun saksi séjénna mah henteu néken kusabab henteu ngaluuhan ka tempat dilumangsungkeunana Rapat Pléno.

Calon anu ngaluuhan kana Rapat Pléno ieu ngan ukur Oom Supriatna-Erni Sumarni, Ecek Karyana-Irwanto jeung Muly Mulyati. Sésana mah henteu datang.

Hasil itung-itungan sora panungtungan
Hasil itung-itungan sora panungtungan

Hasil tina Pemilukada ieu moal langsung dipasrahkeun ka DPRD, Bupati Sumedang, Pemprov Jabar katut Kemendagri. Sabab kudu nungguan heula bisi aya calon anu henteu panuju kana hasil ieu Pemilukada ku jalan ngalaporkeunana ka Mahkamah Konstitusi (MK). Lamun dina lolongkrang waktu 8-10 Maret euweuh anu ngalaporkeun, kakara hasilna dipasrahkeun.

(Warta dicutat ti KPU Daerah Sumedang, gambar ti Kaca KPU Daerah Sumedang)

Sakeudeung deui Wancina Kompanyeu Pemilukada Sumedang


Sanggeus ngawanohkeun unggal Cabup/Cawabup Sumedang pikeun Pemilukada 2013 ka masarakat di unggal Daerah Pemilihan, ayeuna bakal nincak kana undakan kompanyeu. Unggal Cabup/Cawabup dibéré waktu pikeun ngabibita/meredih masarakat anu bakal ilubiung dina Pemilukada supaya milih maranéhna. Nurutkeun aturan anu dijieun ku KPU, kompanyeuna Pemilukada Sumedang bakal dilumangsungkeun salila 14 poé, mimiti ping 7 nepikeun ka ping 21 Pébruari 2013.

Pemilukada Sumedang
Pemilukada Sumedang

Ari jadwalna, dina poéan kahiji (7 Pébruari) unggal Cabup/Cawabup medar visi jeung misi dina gempungan gedé (sidang paripurna) DPRD Sumedang. Sedengkeun poéan kaduana, nerap-nerapkeun alat kompanyeu di tempat-tempat anu geus di tangtukeun. Poéan saterusna nepikeun ka poéan ka-14, ngalakukeun kompanyeu langsung ka masarakat. Dina ngalakukeun kompanyeuna, wilayah Kabupaten Sumedang dibagi jadi dalapan wewengkon kompanyeu.

Wewengkon kompanyeu anu geus ditangtukeun téh nyaéta:

 1. Wewengkon kahiji, Cimanggung jeung Jatinangor.
 2. Wewengkon kadua, Tanjungsari, Sukasari, Pamulihan, Rancakalong.
 3. Wewengkon katilu, Sumedang Utara, Sumedang Selatan.
 4. Wewengkon kaopat, Cisarua, Ganeas, Situraja, Cisitu.
 5. Wewengkon kalima, Darmaraja, Cibugel, Jatinunggal, Wado.
 6. Wewengkon kagenep, Jatigede, Tomo, Ujungjaya.
 7. Wewengkon katujuh, Conggeang, Cimalaka, Paseh.
 8. Wewengkon kadalapan, Buahdua, Tanjungkerta, Tanjungmedar, Surian.

(Inpo jeung gambar meunang nyutat ti KPU Kabupaten Sumedang)

Surat Sora Pemilukada Sumedang


Ieu mah gambar pasangan calon anu bakal diancokeun dina surat sora Pemilukada Sumedang pikeun milih Bupati/Wakil Bupati Sumedang 2013.

Potret pasangan calon dina surat sora
Potret pasangan calon dina surat sora

Pikeun leuwih jelasna mah….

Pasangan calon nomer 1
Pasangan calon nomer 1
Pasangan calon nomer 2
Pasangan calon nomer 2
Pasangan calon nomer 3
Pasangan calon nomer 3
Pasangan calon nomer 4
Pasangan calon nomer 4
Pasangan calon nomer 5
Pasangan calon nomer 5
Pasangan calon nomer 6
Pasangan calon nomer 6
Pasangan calon nomer 7
Pasangan calon nomer 7
Pasangan calon nomer 8
Pasangan calon nomer 8

(Gambar meunang nginjeum ti KPU Daerah Sumedang)