HYIP jeung SCAM


Dasar kuuleun. Batur mah ti béh ditu kénéh ogé geus apal naon anu ngaranna HYIP téh. Ari ieu? Kakara hayang apal ngeunaan HYIP. Naon atuh nya ari HYIP (dibacana mah cenah HAIP) téh? Nya kapaksa waé tatanya heula ka anu bisa.

Ceuk basajana mah HYIP téh mangrupakeun singketan tina Hight Yield Invesment Program atawa ceuk basa urangna mah Program neundeun duit anu hasilna gedé. Lamun boga modal mangrupa duit, ku jalan ngiluan program ieu bisa ngahasilkeun untung anu lumayan gedé. Ngiluan program anu kieu mah teu kudu susah atawa bingung kumaha cara ngagolangkeun duit supaya bisa ngahasilkeun. Kari teundeun atawa asupkeun duit kana program ieu, unggal poé atawa unggal minggu atawa bulan, bakal ngocor hasilna. Hasilna ogé teu joré-joré. Lamun diitung dina prosentaseu mah bisa nepikeun ka 5% tina modal anu diteundeun dina sapoéna. Malahan mah bisa leuwih ti 5%.

Lamun nilik kana kauntungan mah, saha jalmana anu teu hayang lamun meunang untung 5% sapoéna. Ngaleuwihan hasil tina nabung di bank (bank mah apanan sabulanna téh paling 2%). Lamun neundeun 1 yuta, mangka bakal meunang untung 50.000 (lamun beubeunanganana 5%) dina sapoéna. Jadi untung anu kacida gedéna, bari jeung teu kudu digawé nanaon. Najan ngan ukur ongkang-ongkang suku, tapi duit bakal ngocong terus.

HYIP

Ngana naha bener kitu aya program anu kitu téh? Cenah ceuk béja, program anu untungna gedé kitu téh loba. Di dunya internét ogé sarua loba. Program anu kitu téh cenah program ngumpulkeun modal ti anu hayang neundeun modal. Terus pausahaan anu diteundeunan modal éta ngagolangkeun duit modal dipaké usaha jual beuli. Jual beulina lain anu joré-joré, tapi jual beuli jual beuli duit antar-nagara (forex) atawa jual beuli saham, emas jeung properti. Jual beuli ieu mah untungna teu samanéa. Untungna kacida gedéna. Matak bisa meré hasil ka anu neundeun modal ku kauntungan anu gedé ogé, geus pasti usahana kudu meunang hasil anu gedé deui. Supaya ulah rugi.

Ngan anu ngaranna usaha, aya kalana rugi. Moal bisa untung terus. Hal ieu anu tara dibéja-béjakeun ka anu neundeun modal. Anu neundeun modal mah biasana dibibita yén lamun neundeun modal bakal untung sakitu persén.

Dina kanyatanana, teu saeutik pausahaan anu ngayakeun program neundeun modal ieu lain pikeun usaha. Tapi tujuanana ngan ukur ngumpulkeun modal atawa duit wungkul. Anu ahirna mah bisa jadi nipu ka anu neundeun modal. Mimitina mah, kauntungan ngocor terus kalawan mayeng ka anu neundeun modal. Ngan sanggeus lila, bakal hésé. Anu tungtungna mah modal dibawa kabur. Lamun pausahaan anu narima titipan/teundeunan modal anu tujuanana pikeun nipu, biasana mah bakal méré untung anu gedé (kira-kira 5% atawa leuwih). Tujuanana mah supaya anu boga duit kabitaeun hayangeun neundeun duitna ka éta pausahaan. Kauntungan anu dibikeun ka anu neundeun modal téh dicokot tina modal anu diteundeun ku anu nitip pangpandeurina.

Pausahaan anu modél kieu mah tungtungna sanggeus euweuh deui anu daékeun nitipkeun modalna, bakal tutup sorangan da euweuh deui modal anu asup. Tungtungna jadi SCAM.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com)