Cabor Paralayang di Batu Dua jeung Kampung Toga


Tatandang cabang olahraga (cabor) Paralayang PON XIX Jawa Barat bakal dilumangsungkeun di dua tempat di wewengkon Sumedang. Dua tempat kasebut nyaéta di Kampung Toga jeung Batu Dua Linggajaya Dua tempat anu pajauh éta bakal dijadikeun tempat tatandang cabor Paralayang kalawan nomer tandingna anu béda. Pikeun nomer lintas alam bakal maké tempat di Batu Dua, sedengkeun Kampung Toga digunakeun pikeun tatandang nomer Ketepatan Mendarat.

Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat
Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat

Waktu tatandang anu bakal dipakéna, nurutkeun rarancang panata calagara mah dimimitian dina ping 16 Séptémber nepikeun ka ping 28 Séptémber 2016. Nya bisa disebut miheulaan waktu bubukana PON XIX Jawa Barat anu bakal dibuka dina ping 17 Séptémber 2016. Jumlah patandang sakabéhanana anu ngiluan kana cabor Paralayang nyaéta 61 urang anu asalna ti sapuluh propinsi anu lolos ti undakan kualifikasi. Pikeun Jawa Barat sorangan ngilukeun tujuh urang atlét.

Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)
Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)

Jinis tatandang atawa nomer tanding dina cabor Paralayang aya dalapan siki. Anu dalapan éta kabagi kana dua rupa, opat jinis kaasupna kana Ketepatan Mendarat jeung opat deui kaasupna Lintas Alam. Opat jinis anu kaasup kana Ketepatan Mendarat nyaéta Ketepatan Mendarat (KTM) Perorangan, Ketepatan Mendarat (KTM) Beregu, Ketepatan Mendarat Tandem jeung Ketepatan Mendarat Tandem Beregu. Sedengkeun opat jinis tina Lintas Alam nyaéta Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Perorangan, Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Beregu, Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Perorangan jeung Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Beregu.

Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)
Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)

Jumlah medali anu diparebutkeun dina cabor Paralayang saluyu reujeung jumlah nomer anu dipatandangkeun. Jumlah medalina dalapan siki medali emas, dalapan siki medali perak reujeung dalapan medali medali perunggu.

Nurutkeun rarancang, tatandang nomer Ketepatan Mendarat bakal dimimitian dina poé kadua sanggeus dina poé kahijina ngayakeun latihan resmi. Sedengkeun tatandang nomer Lintas Alam bakal dimimitian dina poé kalima, anu waktuna nyaluyukeun reujeung réngséna tatandang nomer Ketepatan Mendarat. Jadi, tatandang nomer Lintas Alam bakal diayakeun dina wanci pabeubeurangna sanggeus tatandang nomer Ketepatan Mendarat réngsé diayakeun. Lamun dina kaayaan normal, unggal poéna, tatandang bakal diayakeun dina wanci isuk-isuk kira-kira jam satengah dalapan sanggeus sakabéh patandang mumuluk. Atuh tatandangna bakal dipungkas dina wanci pasosoréna. Hasilna bakal dibéwarakeun dina jam sapuluh peuting. Hasil ieu tacan bisa disebut resmi kusabab nungguan heula bisi aya pamilon anu teu narima kana hasil tatandang. Hasil resmina kakara diumumkeun dina wanci isuk-isuk poé isukanana.

(Inpo meunang nyutat ti THB Cabor Paralayang)

Sasayagaan Tempat Tatandang PON di Sumedang Ampir Réngsé


Nyanghareupan kajawaraan nasional PON (Pekan Olahraga Nasional) anu baris dilumangsungkeun di propinsi Jawa Barat, Sumedang geus sayaga sagala rupana. Salaku salasahiji tempat anu bakal ngalumangsungkeun tatandang sawatara cabang olahraga, Kabupaten Sumedang terus bebenah. Ayeuna geus ampir réngsé ngabebenah tempat tatandang, anu nyésa tacan réngsé sakabéhna téh nyaéta ngabebenah jalan ka tempat tatandangna.

Nurutkeun rarancangna mah dina prakna dilumangsungkeunana PON téh sakabéh perkara anu ngarojong kana tatandang PON geus réngse kari maké. Boh tempat tatandangna (venue) boh jalan aksés ka tempat tatandangna.

Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang
Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang

Sakumaha anu geus katohiyan, Kabupatén Sumedang baris ngalumangsungkeun tatandang tina lima cabang olahraga. Cabang olahraga anu baris ngagunakeun tempat di wewengkon Kabupatén Sumedang nyaéta Paralayang, Gantole, Sepak Takraw, Golf jeung Futsal. Pikeun cabang olahraga Paralayang jeung Gantole bakal maké tempat di Batu Dua jeung Kampung Toga. Sedengkeun anu tilu deui bakal ngagunakeun tempat di Jatinangor. Futsal jeung Sepak Takraw bakal diayakeun di kampus ITB Jatinangor, Golf di Bandung Giri Gahana Golf.

(Info meunang nyutat ti Tribun Jabar potret meunang nginjeum ti Instagram @sintapapiyani)

Tatandang Lima Cabor PON Jabar Dilumangsungkeun di Sumedang


Nyangahareupan acara Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di propinsi Jawa Barat, Sumedang geus sayaga pikeun ngalumangsungkeun tatandang cabang olahraga (cabor) anu dipatandangkeun di Sumedang. Cenah, tempat tatandangna geus ampir réngsé kari saeutik deui. Geus manjing kana 89 persénan. Kari memener jalan anu nepungkeun ka tempat tatandangna.

Batu Dua Desa Cimarga, tempat tatandang paralayang PON XIX Jawa Barat 2016
Batu Dua Desa Cimarga, tempat tatandang paralayang PON XIX Jawa Barat 2016

Pikeun Sumedang sorangan, jumlah caborna nambahan hiji. Anu saméméhna mah kabagéan opat cabor, ayeuna mah jadi lima cabor. Katambahan ku cabor Gantole. Cabor Gantole baris dilumangsungkeun di Batu Dua jeung Kampung Toga, sarua reujeung cabor Paralayang. Opat cabor lainna nyaéta Paralayang, Golf, Sepak Takraw jeung Futsal. Kawilang loba lamun dibandingkeun reujeung wewengkon séjénna di propinsi Jawa Barat salian ti Bandung.

Pikeun ngarojong dina waktuna tatandang, pamaréntah Kabupatén Sumedang baris ngirimkeun nu lalajo pikeun ngarojong tim Jawa Barat. Komo deui lamun anu jadi patandangna mangrupakeun atlét asal Sumedang. Harepanana mah atlét asal Sumedang téh bakal alus dina maénna.

Tempat Patandang Cabor Paralayang di PON XIX Jawa Barat Geus Sayaga


Tempat patandang cabang olahraga Paralayang di kajawaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-16 geus sayaga pikeun digunakeun. Tempat patandang anu perenahna di Batu Dua Désa Linggajaya ieu, cenah mah, geus sayaga sagemblengna. Kari nerapkeun dadasar di tempat ngapungna (kick off) wungkul. Sarana pangrojong kayaning aula, tajug, jeung tempat anu lalajo geus ngajanggélék kari maké. Kabéhanana geus bisa dipaké.

Tempat tatandang Paralayang di Batu Dua
Tempat tatandang Paralayang di Batu Dua

Sedengkeun tempat patandang anu perenahna di Kampung Toga, kudu aya anu dibebenah. Mudah-mudahan munggaran taun 2016 bisa réngsé dibebenahna.

Wisata Alam di Batu Dua Linggajaya


Salian ti cawisanan wisata dirgantara (awang-awang), Batu Dua ogé bisa dijadikeun wisata alam. Wewengkon Batu Dua anu aya di daérah lamping gunung Lingga, tegesna tempat ngapungkeun paralayang, anu perenahna aya di luhur bisa dijadikeun tempat wisata nyawang éndahna wewengkon Sumedang. Ti Batu Dua bisa nyawang éndahna dayeuh anu aya di Sumedang reujeung panorama alam saperti pagunungan jeung pasawahan. Ka hareupna, nalika bendungan Jatigedé geus ngemplang, bisa nyérangkeun cai bendungan anu ngaplak di wewengkon Jatigedé.

Warga keur lalajo bubuka Paralayang di Batu Dua. Ka hareupna lain lalajo kajawaraan wungkul, tapi anu ngadon pakanci oge bisa ka Batu Dua
Warga keur lalajo bubuka Paralayang di Batu Dua. Ka hareupna lain lalajo kajawaraan wungkul, tapi anu ngadon pakanci oge bisa ka Batu Dua

Atuh ku dibébérés jeung dibebenahna wewengkon Batu Dua pikeun nyinghareupan kajawaraan Paralayang PON XIX Jawa Barat 2016, jadi cukang lantaran pikeun ngaronjatkeun niléy wisata di Batu Dua. Rupa-rupa pasilitas pangrojong diayakeun di Batu Dua. Gedong Aula, WC, sumber cai beresih, tajug, nepikeun ka jalan anu muru ka wewengkon Batu Dua ogé diwangun jeung dibebenah.

Susuganan waé ku diwangun rupa-rupa pasilitas pangrojong katut jalan anu diliwatanana dialusan mah bisa ngaronjatkeun jumlah anu ngajugjug ka Batu Dua.

Sapuluh Propinsi Asup PON XIX Jabar Cabang Olahraga Paralayang


Sanggeus dilumangsungkeun undakan kualifikasi atawa Pra PON XIX Jabar taun 2016, ahirna mah kapilih sapuluh propinsi kalawan 61 urang atlét pikeun ngiluan PON XIX Jawa Barat dina cabang olahraga Paralayang. Undakan kualifikasi anu dilumangsungkeun di wewengkon Kabupatén Sumedang ieu geus réngsé, dina ping 6 Séptémber kamari. Tempat anu dijadikeun tempat tatandangnya nyaéta Batu Dua, Désa Linggajaya jeung Kampung Toga, Désa Sukajaya.

Tina 13 propinsi anu ngiluan kalawan jumlah atlétna 102 urang, anu bisa asup ka PON XIX Jawa Barat téh nyaéta propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Riau, Kalimantan Timur, Papua, Bali jeung propinsi Sulawesi Tengah. Tilu propinsi anu kasingsalkeun kusabab teu lolos nyaéta Sumantera Barat, Sulawesi Selatan jeung DI Yogyakarta. Anu lolos bakal ngiluan kana tatandang cabor Paralayang dina PON XIX Jawa Barat anu bakal dimimitian ping 9 Séptémber taun hareup.

Pikeun jumlah atlét unggal propinsi anu bakal ngiluan PON XIX Jawa Barat gumantung kana réngking propinsi séwang-séwangan nalika undakan Kualifikasi ieu. Propinsi anu meunangkeun réngking hiji nepikeun ka opat, bisa ngirimkeun atlét anu lobana tujuh urang. Pikeun propinsi anu meunangkeun réngking lima nepikeun ka réngking tujuh bisa ngirimkeun atlét genep urang. Sedengkeun propinsi anu réngkingna dalapan nepikeun ka réngking sapuluh bisa ngasupkeun lima urang atlét.

Undakan kualifikasi cabang olahraga Paralayang di Batu Dua Sumedang
Undakan kualifikasi cabang olahraga Paralayang di Batu Dua Sumedang

Tina opat nomer anu dipatandangkeun dina PON XIX Jawa Barat, ngan tilu nomer anu dipatandangkeun dina undakan Kualifikasi ieu. Anu hiji deui mah geus kawakilan. Tilu nomer éta téh nyaéta Race To Goal, Open Distance jeung Ketepatan Mendarat. Hiji nomer deui nyaéta Ketepatan Mendarat Tandem, kawakilan ku nomer Ketepatan Mendarat.

Salila lumangsungna undakan Kualifikasi ieu, cenah, sakumaha anu diwartakeun ku Pikiran Rakyat, kaayaan hawa di wewengkon tempat tatandang kacida ngarojongna. Teu anéh lamun dina nomer Open Distance aya atlét anu turunna di wewengkon Purwakarta jeung Subang.

Dina ieu undakan, propinsi Jawa Barat sorangan ngirimkeun 17 urang atlét. Dina PON XIX Jawa Barat engké, propinsi Jawa Barat mibanda kahayang pikeun meunangkeun opat siki medali tina cabang olahraga Paralayang ieu.

(Potret meunang nginjeum ti pesbuk)

Di Batu Dua Bakal Dilumangsungkeun Kajawaraan Paralayang Dunia 2016


Nurutkeun akun twitter @rumahimperium, dina taun 2016 anu bakal datang bakal diayakeun deui Kajawaraan Dunia Paralayang 2016 anu tempatna di Batu Dua Sumedang. Dina nyanghareupan ieu kajawaraan, pamaréntah Kabupatén Sumedang baris ngabenenah heula sagala rupa anu aya di wewengkon Batu Dua ieu. Utamana jalan anu nepungkeun dayeuh Sumedang reujeung wewengkon Batu Dua anu kacida goréngna. Jalan ka Batu Dua baris dibebenah supaya bisa diliwatan ku kandaraan gilinding opat. Jalanna anu arék ka Batu Dua-na bakal dilegaan nepikeun ka tujuh nepikeun ka dalapan méteran.

Pamarentah Kabupaten Sumedang ngararancang Kajawaraan Dunia Paralayang 2016 di Batu Dua Sumedang
Pamarentah Kabupaten Sumedang ngararancang Kajawaraan Dunia Paralayang 2016 di Batu Dua Sumedang

Terus kaayaan pilemburan di sabudeureun Batu Dua ogé bakal dibebenah. Imah-imah panganjrekan warga di pilemburan anu deukeut ka Batu Dua anu teu payus bakal dibébérés supaya merenah.

Tempat pangrojong séjénna kayaning pendopo, pedestrian jeung jamban baris diwangun. Pendopo anu geus aya di wewengkon Batu Dua bakal dialusan deui.

Waragad pikeun ngabebenah wewengkon Batu Dua ieu geus aya cawisanana ti pamaréntah propinsi Jawa Barat. Waragad anu diperlukeun nepikeun ka puluhan miliar ieu geus disadiakeun.