Ngaronjatkeun Flyme di Meizu M2 Note


Meunang inpo ti internét, heuseusna loka Flyme, cenah sistem operasi Android pikeun parabot keupeul Meizu anu dingaranan Flyme geus aya anu anyar nyaéta entragan 5.1.

Dina pintonan hareup éta loka nembrak gambar angka jeung Flyme 5 katut katerangan pondokna. Katerangan anu ngajelaskeun yén Flyme 5 mangrupakan sistem operasi anu dijieun dumasar kana Android 5.1. Sistem operasi Flyme 5 leuwih alus jeung leuwih kuat tibatan entragan saméméhna.

Flyme 5 bisa dipaké pikeun parabot keupeul jinis M2 Note jeung MX4. Kari ngundeur waé tina lambaran Download, terus pilih parabot keupeul anu dipibanda. Pikeun ngundeurna alusna mah ngagunakeun parabot keupeulna langsung ngagunakeun panyungsi internét. Gedéna payil waktu ngundeur pikeun Meizu M2 Note 801 méga. Lambaran heuseus ngundeur payilna bisa langsung nyungsi ka alamat http://www.flymeos.com/firmwarelist?modelId=3&type=1. Pilih baris Flyme 5.1.5.0G terus teken kenob Download. Tungguan waé nepikeun ka réngséna.
Kumaha cara masangna?

Pikeun masangna, teken waé payil hasil ngundeurna. Bakal kaluar jandela anu negeskeun ngeunaan ngaronjatkeun Flyme. Lamun bener-bener arék ngaronjatkeun, kari teken waé Reboot. Pilihan céklis Wipe User Data dipaké pikeun mupus data dina parabot keupeul. Sanggeus pareum bakal hurung deui bari kaluar katerangan Checking Firmware. Tungguan waé nepikeun réngséna.

Saterusna bakal nincak kana undakan ngaronjatkeun Flyme (Upgrading). Tungguan sabab rada lila. Sanggeus réngsé bakal pareum sorangan terus hurung deui. Disambung ku undakan Optimizing app. Lilana gumatung kana lobana aplikasi anu geus aya dina parabot keupeul. Tungguan nepikeun ka réngséna.

Sawatara pintonan anyar sanggeus Meizu M2 Note dironjatkeun sistem operasina kana Flyme 5.1
Sawatara pintonan anyar sanggeus Meizu M2 Note dironjatkeun sistem operasina kana Flyme 5.1

Sanggeus réngsé, parabot keupeul Meizu M2 Note geus bisa dipaké kalawan sistem operasi anu anyar. Naon waé atuh kamonésan jeung kapinunjulan anu dipibanda ku Flyme 5? Tungguan waé dina tulisan saterusna….

Ngalanglang Lelewek Sumedang


Piraku waé henteu apal ka wewengkon sorangan. Unggal lelewekna, ti siklakna ti siklukna, sahanteuna apal perenahna, apal ngaranna. Ngan hanjakal, geningan loba teuing anu kudu diapalkeunana. Ditambah ku legana jeung tacan kajorag sakabéhna. Taya deui carana kajaba kudu dicatet kalawan merenah. Dicatet dina catetan anu alus, gampang dibaca, ditéangan. Malahan, lamun bisa mah gampang dibuka di mana waé perluna.

Ngalanglang Lelewek Sumedang
Ngalanglang Lelewek Sumedang

Majuna jaman, aya hiji parabot anu kacida ngarojong kana ieu kahayang. Nalika parabot keupeul geus mahabu, teu ti urang dayeuh teu di urang pasisian, ayeuna mah geus mibanda parabot keupeul ieu. Parabot keupeul anu kaasup pinter saperti smartphone geus loba anu maraké. Kumaha lamun neundeun catetan ngeunaan wewengkon Sumedang téh dina smartphone? Aya alusna ogé. Da parabot keupeul ayeuna mah geus mibanda kamampuhan saperti komputer. Bisa dipaké pikeun neundeun sagala rupa inpo kaasup catetan reujeung multimédia. Komo deui ayana sistem operasi parabot keupeul saperti Android anu mibanda kamampuhan pikeun nerapkeun aplikasi tambahan kana éta parabot keupeul. Bisa nyieun aplikasi husus anu engkéna dipasang dina parabot keupeul.

Atuh nempo ieu kaayaan, nojo kana hiji tingkesan: kumaha lamun inpo ngeunaan lelewek Sumedang téh diteundeun dina parabot keupeul saperti smartphone?

Alus pisan. Kari nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul anu eusina inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Aplikasi anu midangkeun rupa-rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang: bisa néangan inpo, nyatet inpo reujeung ngabagi inpo ka anu séjén. Supaya inpona bisa sarua di unggal parabot anu diteundeunan ieu aplikasi, inpo téh alusna mah diteundeun di internét supaya gampang diaksés ku saha waé jeung di mana waé katut iraha waé asal aya aksés internét.

Atuh, anu mimiti kudu aya téh nyaéta loka anu bakal dipaké neundeun sagala rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Sanggeus aya mah, apanan kari nyambungkeun aplikasi anu diteundeun dina parabot keupeul kana loka tempat neundeun inpo-na.

BandrOS, Tina Kadaharan jadi Sistem Operasi Hénpon


Saha anu teu apal kadaharan anu ngaranna bandros? Pasti geus papada apal. Bandros téh salasahiji jinis kadaharan anu dijieunna tina tipung béas anu dicampur reujeung parud kalapa. Diasakanana saperti surabi maké citakan satengah buleudan tur rada ipis. Ngeunah pisan didaharna nalika haneut kénéh.

Sistem operasi BandrOS dina henpon
Sistem operasi BandrOS dina henpon

Ngaran bandros ieu, nalika dipaké ku LIPI mah lain ngaran kadaharan tapi ngaran perkara anu lian jinis. BandrOS (ngagunakeun hurup O jeung S anu gedé) dipaké ngaran pikeun hiji jinis sistem operasi pikeun hénpon pinter saperti Android atawa iOS. Nurutkeun inpo, ieu sistem operasi téh dijieun ku urang Indonésia (di LIPI) kalawan maké dadasar tina Linux. Sanajan maké dadasar tina Linux, BandrOS béda reujeung sistem operasi hénpon Android. Lamun dipanjangkeun mah BandrOS téh mangrupakeun singketan tina Bandung Raya Operating System. Sistem operasi BandrOS ieu mimiti diwangun dina taun 2010.

Nurutkeun rarancangna mah, BandrOS mangrupakeun gabungan hardware jeung software husus jieunan LIPI. Hardwarena mangrupa parabot keupeul (handset) anu dilengkepan ku kartu SIM dua siki, kamérana 2 MP kalawan dirojong prosésor 1 GHz. Ngan pikeun sawatara waktu ayeuna mah masih kénéh dina rupa software anu bisa diasupkeun kana hénpon Android.

Sakumaha sistem operasi hénpon séjénna, BandrOS ogé nyadiakeun kamampuhan pikeun ngirim talatah reujeung maén gim (kaulinan). Ngan salian ti kamampuhan anu biasa éta, BandrOS ogé dilengkepan ku kamampuhan séjénna anu tacan tangtu aya dina sistem operasi séjén saperti Android. Kamampuhan anu jadi kapinunjulan BandrOS diantarana waé nyaéta bisa dipaké pikeun kaperluan husus saperti ‘peringatan dini bencana’ katut henteu bisa ‘disadap’. Pikeun ngarojong pangabutuh husus séjénna, LIPI bisa nyieun aplikasina diluyukeun reujeung pangabutuh.

(Potret meunang nginjeum ti Merdeka.com)

MT6589, Prosésor Opat Inti Kaluaran MediaTek


Salaku salasahiji pausahaan anu ngaluarkeun prosésor pikeun parabot keupeul, MediaTek embung tinggaleun ku pausahaan séjén anu sawidang. Nalika pausahaan séjén ngaluarkeun prosésor anu di jerona miboga opat inti, MediaTek ogé ahirna mah ngaluarkeun prosésor anu sajinis. Prosésor kaluaran MediaTek anu dingaranan MT6589 ieu miboga opat inti prosésor, kalawan galura gawéna leuwih ti 1 GHz.

Nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku loka MediaTek (http://www.mediatek.com/_en/Event/MT6589/overview.php), ieu prosésor téh mangrupakeun prosésor anu diancokeun pikeun parabot keupeul entragan panengah nepikeun ka anu pangalusna (mid-end to high-end). Di jerona ngagabungkeun CPU Cortex-A7 beunangna ARM anu listrikna awét, prosésor grapik PowerVR Series5XT beunangna Imagination Technologies, katut modem multi-mode UMTS Rel. 8/HSPA+/TD-SCDMA beunangna MediaTek sorangan. Dina nyieun ieu prosésor, MediaTek ngagabungkeun CPU Cortex-A7 opat siki jadi sasiki prosésor kalawan maké proses pabrikasi 28 nm anu dilengkepan ku TrustZone pikeun ngajaga kaamanan sistem. Nurutkeun inpo anu diancokeun, cenah cara gawé prosésor MT6589 anu miboga galura gawé 1,2 GHz bisa ngaleuwihan cara gawé prosésor séjén anu miboga galura gawé 1,5 Ghz.

Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTek
Kamampuhan prosesor MT6589 kaluaran MediaTekek

Kamonésan séjénna henteu eureun dina cara gawé prosésorna wungkul. Ieu prosésor dilengkepan ku kamampuhan pikeun ngokolakeun multimedia anu alus kalawan listrikna kawilang awét. Pon kitu deui kamampuhan prosésor grapikna. Kamampuhan atawa kamonésan séjénna anu aya dina prosésor M6589 ieu diantarana waé:

  • Miboga kamampuhan pikeun nyambung kana dua jaringan dina dua kartu SIM kalawan babarengan. Jadi lain ngan ukur Dual-On deui tapi Dual-Active. Dina ieu kamonésan, dua kartu anu aya dina hénpon bisa dipaké babarengan, saperti anu hiji dipaké narima telepon, anu hiji deui bisa bari dipaké nelepon. Atawa anu hiji nyambung ka internét, anu hiji deui dipaké teteleponan.
  • Henpon dilengkepan ku ieu prosesor bakal miboga layar anu cekas sanajan dinu caang. Jadi bisa leuwih jelas nempo naon anu aya dina layarna.
  • Cara gawé prosésor grapik anu leuwih hadé nepikeun ka dua kalina kusabab dilengkepan ku Cool 3D suite, anu bisa dipaké pikeun disambungkeun reujeung kaméra jeung layar tilu dimensi (3D).
  • Dilengkepan ogé ku kamampuhan pikeun ngokolakeun kaméra nepikeun ka 13 MP, ngarékam pidio nepikeun ka 30 fps, nyetél pidio 1080p katut ngolah gambar anu leuwih hadé.

Prosésor ieu geus dipaké dina hénpon anyar anu dipedalkeun ku Smartfren, Andromax V 5.0.

Rupa-rupa Pakakas pikeun Nyieun Rupa-rupa Aplikasi Mobile


Mekarna rupa-rupa parabot keupeul (hénpon) dibarengan reujeung mekarna rupa-rupa sistem operasi anu dipelak dina unggal parabot keupeul. Béda parabot keupeul bisa waé miboga sistem operasi anu béda. Antara hiji jinis hénpon reujeung jinis hénpon anu séjén, miboga sistem operasi anu béda. Bédana sistem operasi ieu nyababkeun unggal parabot keupeul (hénpon) miboga kamonésan, kamampuhan jeung pasipatan anu béda-béda. Atuh pikeun anu arék nyieun aplikasi mobile téh mikabutuh pakakas pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngawengku sakabéh sistem operasi. Supaya dina sakali nyieun aplikasi mobile téh bisa diterapkeun (dipasang) dina unggal hénpon anu béda-béda sistem operasina. Henteu kudu susah-susah nyieun aplikasi anu béda-béda pikeun unggal sistem operasi.

Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon
Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon

Untungna ayeuna geus aya anu nyadiakeun pakakas anu bisa dipaké nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon/sistem operasi. Aya sababaraha pakakas anu geus kawentar kalawan sadia di mandala maya, kari ngundeur waé.

  1. RhoMobile, mangrupakeun salasahiji rangkay gawé anu dumasar kana Ruby. Ieu pakakas bisa digunakeun ku anu nyieun aplikasi mobile anu diancokeun husus (native) anu ngawengku rupa-rupa sistem operasi dina hénpon saperti Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone katut RIM. Rangkay gawé anu dipedalkeun ku RhoMobile ieu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bisa dijalankeun dina rupa-rupa hénpon. Sakali nyieun aplikasi mobile, éta aplikasi anu dijieunna bisa dipaké dina sababaraha jinis hénpon anu béda-béda sistem operasina.
  2. PhoneGap, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi dina parabot keupeul Android, Palm, Symbian, BlackBerry, iPhone, iTouch jeung iPad. Pakakas ieu ngagunakeun basa anu osok dipaké dina nyieun aplikasi loka/web standar saperti HTML jeung JavaScript. PhoneGap bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngaksés kamonésan hardware saperti accelerometer, GPS/lokasi, kaméra, sora jeung sajabana.
  3. Appcelerator, bisa disebut ogé Titanium Development Platform anu dikaluarkeun ku Appcelerator. Ieu pakakas bisa dipaké pikeun ngawangun aplikasi mobile, tablet ogé aplikasi desktop ngaliwatan basa pemrograman web saperti HTML, PHP, JavaScript, Ruby jeung Python. Cenah mah, aplikasi anu dijieun maké ieu pakakas bisa nepikeun ka 1000 aplikasi dina sabulanna. Kapinunjulan ieu pakakas mah nyaéta anu makéna bisa ngaksés 300 informasi API jeung lokasi. Salian ti éta ogé aya panambahna, nyaéta: event/kajadian dina aplikasi bisa diobah-obah, aplikasi anu dijieunna bisa dumasar kana hardware sacara langsung, katut data anu diperlukeun ku aplikasina bisa diteundeun di parabot keupeulna langsung atawa di cloud.
  4. MoSync, mangrupakeun pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile anu dumasar kana pemrograman web standar. Ieu pakakas bisa dipaké ku anu ngawangun aplikasi kalawan ngawengku kana compiler, librari, runtime, device profile jeung parabot séjénna anu loba gunana. Salian ti ngarojong basa pemrograman JavaScript, PHP, Ruby, Python jeung nu séjénna, MoSync ogé ngarojong basa C/C++. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile dina sistem operasi Windows Mobile, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Android, Symbian, Moblin jeung sababaraha sistem operasi Linux pikeun parabot keupeul.

(Dicutat ti about.com, gambar meunang nginjeum ti mosync.com)

Mikawanoh MoSync SDK


Naon atuh MoSync téh?

Ceuk gampangna mah, MoSync téh mangrupakeun hiji pakakas atawa parabot anu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi pikeun hénpon (aplikasi mobile). Ieu pakakas téh sipatna haratis jeung kodeuna dibuka (open source). Ieu pakakas geus dibuntel reujeung Eclipse development environment pikeun nyieun jeung ngarobah kodeu aplikasi mobile anu dijieun. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bener-bener diancokeun pikeun inyana (native) pikeun sababaraha jinis hénpon kalawan rupa-rupa sistem operasi kalawan maké script html5 jeung turunan atawa campuranana. Anu ditojo ku ieu parabot mah nyaéta pikeun anu mekarkeun aplikasi wéb anu hayang ilubiung kana widang aplikasi mobile reujeung anu mekarkeun aplikasi desktop PC anu nyangking pangaweruh bahasa C/C++. MoSync dipedalkeun ku pausahaan asal nagri Swedia, MoSync AB (ngaran baheulana mah Mobile Sorcery AB).

MoSync SDK
MoSync SDK

Aplikasi anu dijieun maké MoSync ditulis maké basa C jeung C++ atawa digabung reujeung HTML5 jeung Javascript. Kusabab kitu, MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon atawa parabot keupeul kalawan rupa-rupa sistem operasina. Sistem operasi hénpon anu dirojong ku MoSync, nyaéta Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian S60, Java Mobile katut Moblin.

MoSync entragan anu panganyarna, persi 3.2 dibekelan ku pangabisa pikeun ngaroris aplikasi anu dijieun dina henpon/parabot keupeul sacara langsung (on-device debugging) kalawan ngarojong librari jeung API tambahan dina Android 4.x, jeung tambahan pangabisa séjénna. Pakakas MoSync miboga kamonésan pikeun mariksa/ngaroris kodeu Javascript anu dijieun (nangtukeun titik ngarandegna, masang jeung ngajalankeun aplikasi dina parabot keupeul bari mariksa kodeu anu dijalankeunana ngaliwatan pakakas anu disadiakeun). Pangrojongna kana sistem operasi Android ogé geus diakurkeun reujeung sistem operasi Android panganyarna, anu nyababkeun moal aya masalah lamun aplikasi anu dijieunna arék dijalankeun dina parabot keupeul Android panganyarna.

Pikeun anu hayang nyobaan jeung maké ieu pakakas, bisa langsung waé nyondong ka loka MoSync.

Nyobaan Medalkeun Tulisan Ngawitan Ngagunakeun Android


Kabeneran meunang rejeki anu bisa dipake pikeun meuli parabot keupeul anu dideudeul ku sistem operasi Android. Kabeneran Di jerona genus di lengkepan ku aplikasi WordPress anu ngahaja di terapkeun ku anu ngajualna. Ngan entraganana anu geus lila. Teu lila dianyaran ku entragan anyar, ku jalan diapdet.
Anugeus diapdet mah pintonan WordPress-na jadi gampang pikeun nyieun tulisan. Ahirna mah Nyobian wae pikeun medalkeun tulisan anyar ngaliwatan parabot keupeul Android. Nya ieu pisan hasilna.

image