Néangan Babaturan anu Ngagunakeun WordPress


Aya kamonésan (rada) anyar anu aya dina WordPress. Kamonésan ieu kacida mangpaatna pikeun néangan babaturan anu sarua maké atawa miboga blog di WordPress. Kamonésan ieu ngaranna Friend Finder (lamun ceuk urangna mah Pamaluruhan Babaturan). Pamaluruhan Babaturan ieu bakal nyambung ka Twitter, pésbuk atau kontak Google anu miboga akun WordPress. Pikeun maluruh babaturan, teken wae panumbu (kenop) anu disadiakeun: kenop twitter (pikeun nyambungkeun ka Twitter), facebook (pikeun nyambung ka pésbuk), atawa Google Contacts (pikeun nyambung ka kontak Google).

Pamaluruhan babaturan

Sanggeus dibéré idin pikeun ngagunakeun Twitter, pésbuk atau kontak Google, WordPess.com bakal maluruh babaturan urang. Hasil pamaluruhan bakal diancokeun (dipidangkeun) mangrupa daptar babaturan katut ngaran blog WordPress-na.

Panumbu Follow bisa digunakeun pikeun nuturkeun blog anu dipilih. Lamun urang nuturkeun hiji blog, mangka nalika blog éta medalkeun tulisan, bakal kaluar tulisanana dina Pidangan Blog I Follow, di handapeun Reader.

Lamun mikaresep néangan blog anu alus anu baris dituturkeun, bisa maluruh daptar blog anu aya dina Recommended Blogs.

Tatarucingan Bagéan Kadua


Ngeunaan tatarucingan mah geningan di jagat internét ogé geus loba anu ngajéntrékeunana. Malahan mah aya daptar tatarucingan katut jawabanana. Dipaluruh ngagunakeun bantuna google, meunang sawatara loka atawa lambaran anu nembrakeun ngeunaan rupa-rupa atawa daptar tatarucingan.

Hasil pamaluruhan ngeunaan Tatarucingan

Loka atawa lambaran anu kapaluruh diantarana waé:

  1. Tatarucingan, http://aslisunda.wordpress.com/buku/
  2. TATARUCINGAN YUK, http://ehkangagus.wordpress.com/sok-ah-ramekeun/
  3. tatarucingan yu?., http://cingciripit.wordpress.com/2008/03/06/tatarucingan-yu/
  4. 117 Tatarucingan dan Jawabannya, http://enda.goblogmedia.com/quicklinks/117-tatarucingan-dan-jawabannya.html
  5. Tatarucingan, http://kisunda.multiply.com/journal/item/42/tatarucingan?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
  6. Tatarucingan (1), http://dayeuhkolot.wordpress.com/2006/07/24/tatarucingan-1/
  7. Tatarucingan, http://pop.blogsome.com/2006/07/24/tatarucingan-2/
  8. Jeung réa-réa deui.

Baca ogé:

  1. Tatarucingan (1)