Pagelaran Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles Geus Dilumangsungkeun


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dayeuh Bandung geus ngalumangsungkeun acara kasenian Sunda anu dijejeran Sunda Ngahiji “Tribute to The Beatles”. Ieu acara dilaksanakeun di Cafe Dash, jalan Cihampelas No. 127-129 dayeuh Bandung. Ieu acara dilumangsungkeun dina poé Saptu ping 14 Maret anu kaliwat mimiti jam tujuh peuting nepikeun ka jam sawelas.

Komunitas Karinding Kasada keur pentas dina acara Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles
Komunitas Karinding Kasada keur pentas dina acara Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles

Ieu acara direuah-reuah ku sawatara seniman dayeuh Bandung saperti Mat Beatles Band, Karinding Kasada, Stand Up Comedy Anyun, Kabayan Jago Sulap (Jeyhan), Calung Ragas Modern, Angklung SMAN 16 Bandung katut Ajay Angklung Toél. Acara ieu diluuhan ogé ku sababaraha inohong Sunda katut anu mikalandep kana kasundaan saperti Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bandung Herlan J Sumardji, Ketua Umum Sundawani, Wakil Ketua Yayasan Pangeran Sumedang, Pengawas Yayasan Timbanganten Bandung Radén Ayu Garlita Martanegara, Wakil Ketua Nonoman Karaton Sumedang Larang Alvin Wirakusumah Adinata, jeung inohong séjénna.

Ieu acara téh cenah mah mangrupakeun salasahiji cara ngamekarkeun seni tradisi Sunda di dayeuh Bandung ku cara ngahijikeun seni tradisi reujeung musik modérn. Terus, kunaon diayakeunana di café, cenah mah mibanda tujuan pikeun ngarobah anggapan salila ieu yén cafe jeung hotél ngan ukur bisa ngayakeun acara musik modérn wungkul. Padahal jinis musik tradisi Sunda ogé bisa dipagelarkeun di café atawa hotél.

(Inpo meunang nyutat ti Koran-Sindo)

Pagelaran Seni “Ngadongdang”


Seniman Sunda, Imam Mudrika baris ngayakeun pagelaran seni anu baris dilumangsungkeun di Padépokan Seni Mayang Sunda. Pagelaran anu dijejeran “Ngadongdang” ieu baris dilumangsungkeun poé isukan, Juma’ah ping 13 Maret 2015. Dina ieu pagelaran baris dipidangkeun sababaraha tembang yasana Imam Mudrika anu dibawakeun ku penyanyi Pop Sunda saperti Rika Rafika, Nining Méida, Rita Tila, Yayan Jatnika, Trio Glamor jeung Rya Fitria. Jumlah tembang anu dipintonkeun aya kana salapanna.

Pagelaran ieu dilumangsungkeun ku DEMS jeung Komunitas Doel Sumbang sarta dirojong ku Panaratas (Paguyuban Seniman Rekaman Tatar Sunda). Dina ieu pidangan, Iman Mudrika ku anjeun baris midang bareng jeung grup Balaka Combrang anu mawakeun tembang “Gentra Marcapada”, “Randa Béngsrat”, reujeung “Ngadongdang”. Sedengkeun tembang lainna dihaleuangkeun ku Rita Tila (“Rumanggieung”), Nining Méida (“Sumamprak Ka Nu Kawasa”), Rya Fitria (“Lalayaran”), Yayan Jatnika (“Marojéngja”), katut Trio Glamor (“Karunghal” jeung “Sampurasun”).

Imam Mudrika baris ngayakeun Pagelaran Seni "Ngadongdang"
Imam Mudrika anu baris ngayakeun Pagelaran Seni “Ngadongdang”

Kunaon bet dijejeran ku kecap “Ngadongdang”? Hal ieu aya pakaitna reujeung kahayang Imam Mudrika pikeun ngangkat deui tradisi Sunda anu geus kapopohokeun ku urang Sunda. Tradisi anu bisa ngahijikeun komunitas pikeun babarengan paheuyeuk-heuyeuk leungeun. Ngadongdang sorangan mangrupakeun tradisi anu nyampak aya di wewengkon Karawang dina nalika ngayakeun sukuran panén.

Pidangan “Ngadongdang” dina ieu pagelaran bakal dipintonkeun dina wangunan koréografi nalika tembang “Ngadongdang” dihaleuangkeun.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat Online)

Pagelaran Kabayan Ngalalana ti Lisénda JPBD UPI


Lingkung Seni Sunda Jurusan Pendidikan Bahasa Daérah UPI Bandung baris ngayakeun pagelaran kasenian anu dijejeran ku “Kabayan Ngalalana”. Ieu pagelaran baris dipintonkeun dina poé Kemis, ping 8 Januari 2015. Ngeunaan tempatna, bakal dilumangsungkeun di Amphiteater atawa Gedong Kabudayaan UPI Bandung.

Pagelaran Kabayan Ngalalana ti Lisénda JPBD UPI
Pagelaran Kabayan Ngalalana ti Lisénda JPBD UPI

Dina ieu pagelaran baris dipintonkeun sababaraha jinis kasenian nyaéta Karinding, Cianjuran, Jaipongan, Kacapi, Kawih jeung Tari Kreasi. Pikeun anu hayang lalajo kana ieu pagelaran, diperedih pikeun ngaluarkeun waragad pikeun mayar tikét. Harga tikétna 10.000 waé lamun mayarna saméméh dilumangsungkeun ieu acara. Lamun mayarna di tempat nalika dilumangsungkeun acarana, mayarna 15.000.

Lamun butuh inpo leuwih loba, bisa ngontak ka Wira Oka di nomer 085624624239 atawa Naufal di 089656494945. Atawa bisa ogé ngaliwatan média sosial Twitter di akun @KNglalana.

Pagelaran Seni Budaya Sunda di Dayeuhluhur Cilacap


Sanajan kaasup wewengkon Kabupatén Cilacap Propinsi Jawa Tengah, wewengkon Kacamatan Dayeuhluhur henteu bisa leupas tina budaya Sunda. Hal ieu henteu leupas tina perenahna wewengkon Dayeuhluhur anu aya di tapel wates Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Jadi sanajan sacara administrasi mah asup ka wewengkon Jawa Tengah, ari budayana mah asup kana budaya Sunda.

Pagelaran Seni Budaya Sunda di Dayeuhluhur Cilacap
Pagelaran Seni Budaya Sunda di Dayeuhluhur Cilacap

Dina raraga miara jeung ngawanohkeun seni budaya anu aya di Dayeuhluhur, dina ping 31 Désémber 2014 nepikeun ka ping 5 Januari 2015 geus diayakeun pagelaran seni budaya jeung seni modérn. Ieu pagelaran téh dilumangsungkeun di Rest Area Mergo Kacamatan Dayeuhluhur kalawan yasana CS Production. Sababaraha kasenian tradisional dipagelarkeun, diantarana waé ibingan tradisional, Calung, Réog, pasanggiri Rebana, Kuda Lumping, jeung kasenian tradisional anu lianna.

Salian ti kasenian, ogé aya pidangan kadaharan khas Dayeuhluhur. Salian ti kadaharan aya ogé pidangan produk kerajiananana.

Pikeun seni modérnna, aya pagelaran band jeung musik Reggae anu mintonkeun grup band reggae asal Jakarta (Andreagge) jeung ti Bandung (Cofee Reggae Stone). Kitu sakumaha anu diwartakeun ku Harapan Rakyat Online.

Pagelaran Sundaland ti Lingkung Seni Sunda ITB


Lingkung Seni Sunda ITB bakal ngayakeun pagelaran anu dingaranan ‘Sundaland, Pasang Bakti ku Pangarti dina Budaya Sunda’. Dina ieu pagelaran bakal dipidangkeun tilu rupa wahana nyaéta wahana Kuliner Sunda, wahana Karya jeung wahana Kaulinan. Ieu pagelaran diayakeun dina wanci pabeubeurang manjing pasosoré, ti jam hiji nepikeun ka jam lima. Dina wanci peutingna (jam satengah tujuh nepikeun ka jam satengah dua welas) bakal diayakeun pagelaran seni Sunda diantarana tari Merak, Kacapi Suling Kawih, Gondang, Rampak Kendang, Longsér jeung Jaipongan.

Pagelaran Sundaland ti Lingkung Seni Sunda ITB
Pagelaran Sundaland ti Lingkung Seni Sunda ITB

Pagelaran ieu diayakeun kalawan haratis. Anu hayang lalajo bisa nongton kalawan henteu kudu mayar. Ngeunaan waktu jeung tempatna, ieu pagelaran téh dilumangsungkeun dina poé Saptu ping 14 Juni 2014. Tempatna di ITB jalan Ganésha 10 Bandung.

Pagelaran Sawindu ti Lises Unpad


Pagelaran Sawindu ti Lises Unpad
Pagelaran Sawindu ti Lises Unpad

Lingkungan Seni Sunda (Lises) Universitas Padjadjaran bakal ngayakeun pagelaran seni anu dijudulan ‘Sawindu’. Ieu pagelaran téh diayakeun dina raraga paheuyeuk-heuyeuk leungeun nanjeurkeun ajén Ki Sunda.

Aya sababaraha pidangan anu dipintonkeun dina ieu pagelaran, diantarana waé Celempungan Kacapi Suling, Tari Lenyepan, Tari Badaya, Tari Blantek, Tari Monggawa, Tari Langit Biru, Tari Merak, Rampak Kendang, Tari Bajidor Kahot, Tari Katumbiri, Tari Makalangan jeung Tari Ronggéng Panggung.

Ngeunaan tempatna, pagelaran Sawindu ie baris dilumangsungkeun di Lapangan Basket Balé Santika Universitas Padjadjaran Jatinangor. Sedengkeun waktu dina poé Saptu ping 7 Juni 2014 kalawan wancina pasosoré manjing peuting jam satengah tujuh.

Ka anu kataji kana ieu pagelaran bisa langsung waé ngadongdon kana ieu pagelaran kalawan mayar tikét anu hargana 5 rébu. Pikeun inpo anu leuwih jéntré atawa pésen tikét bisa ngontak Ulfa di nomer 089861716626.

Pagelaran Nyawang Bulan di UPI Bandung


Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung bakal ngayakeun pagelaran seni Sunda anu dijejeran ku Nyawang Bulan 2014. Ieu pagelaran bakal dieusi ku sababaraha jinis kasenian diantarana Rampak Tari, Gamelan, Layeutan Sora, Musik Kréasi, Rampak Kacapi, Karinding jeung Longsér.

Pagelaran Nyawang Bulan di UPI Bandung
Pagelaran Nyawang Bulan di UPI Bandung

Ngeunaan waktuna, ieu pagelaran dilumangsungkeun dina poé ayeuna (saptu ping 29 Maret 2014) dina wanci peuting, jam tujuh engké. Sedengkeun tempatna dilaksanakeun di Gedong Kebudayaan UPI Bandung. Ieu pagelaran bisa diluuhan ku saha waé kalawan haratis, henteu kudu mayar karcis.

Pikeun anu hayang meunang inpo leuwih mundel bisa ngontak Galih di nomer 08984724069 atawa Ai ngaliwatan nomer 087826250262. Atawa bisa ngaliwatan média sosial kayaning pésbuk di akun Nyulam Bulan atawa akun twitter @NyulamBulan.