Candra Kala Sunda 1952


Sanajan ayeuna masih kénéh aya dina taun 1951, taya salahna lamun geus nyaho atawa nyekelan kana Kalénder Sunda anu nelahna Candra Kala Sunda taun 1952. Kira-kira tilu mingguan deui, pananggalan Kalénder Sunda anu disebut Candra Kala Sunda bakal lekasan. Diganti ku pananggalan anyar taun 1952. Tilu mingguan deui, tegesna dina ping 21 Séptémber bakal nyorang Pabaru Sunda.

Candra Kala Sunda 1952
Candra Kala Sunda 1952

Kabeneran, Kalénder Sunda (Candra Kala Sunda) 1952 datana geus nyampak. Éta kala geus aya anu haat mangnyieunkeun. Ku yasana Kang Andi Pangerang Hasanuddin, kalénder Candra Kala Sunda geus nyampak dina wangun mangrupa payil komputer. Éta payil Kalénder Candra Kala Sunda téh bisa diundeur ku saha waé. Alamat neundeun éta Kalénder aya di Google Drive. Ka saha waé anu merlukeun payil Kalénder Candra Kala Sunda, mangga dongdon waé éta alamat.

Wilujeng Pabaru Sunda 1950


Wilujeng Pabaru Sunda 1950
Wilujeng Pabaru Sunda 1950

Mapag Pabaru Sunda 1950


Teu karasa ayeuna geus manjing ahir taun 1949 dina kalénder Candra Kala Sunda. Isukan ping 13 Oktober 2013 geus manjing taun anyar dina kala Sunda nyaéta taun 1950. Pikeun mikawanoh jeung apal iraha waé anu jadi patokan dina pananggalan kala Sunda, bisa ditempo di loka Irfan Anshory Berbagi Ilmu dina pedalan anu dijudulan KALA SUNDA 1945 – 1953. Dina ieu pedalan dijelaskeun ngeunaan jujutan pananggalan kalénder Sunda (Candra Kala Sunda) katut iraha waé tanggal mimiti unggal bulanna salila sawindu dina tunggul taun ka-17 ayeuna (1921 – 2040).

Kartika Candra Kala Sunda 1950
Kartika Candra Kala Sunda 1950

Pikeun taun 1950 Candra Kala Sunda, anu disebutna taun Keuyeup, bisa dipidangkeun daptar poé munggaran unggal bulanna. Daptar poé munggaran unggal bulanna nyaéta:

 1. Kartika (Radité Pahing 13 Oktober 2013);
 2. Margasira (Anggara Pahing 12 Novémber 2013);
 3. Posya (Buda Manis 11 Désémber 2013);
 4. Maga (Sukra Manis 10 Januari 2014);
 5. Palguna (Tumpek Kaliwon 8 Fébruari 2014);
 6. Sétra (Soma Kaliwon 10 Maret 2014);
 7. Wésaka (Anggara Wagé 8 April 2014);
 8. Yésta (Respati Wagé 8 Méi 2014);
 9. Asada (Sukra Pon 6 Juni 2014);
 10. Srawana (Radité Pon 6 Juli 2014);
 11. Badra (Soma Pahing 4 Agustus 2014);
 12. Asuji (Buda Pahing 3 Séptémber 2014).

Daptar ieu bisa dijadikeun cekelan pikeun nyieun kalénder Sunda salila satauneun, taun 1950 Candra Kala Sunda.

Hajat Mapag Pabaru Sunda 1949 di SapuLidiSawah Resort


Ceuk béja anu kapanggih di internét, dina raraga mapag taun anyar kala Sunda (Pabaru Sunda) geus dilumangsungkeun acara anu maké tempat di SapuLidiSawah Resort di wewengkon Cihideung Lémbang Bandung Barat. Acara anu dilumangsungkeun dina poé Senén-Salasa ping 22-23 Oktober 2012 téh diancokeun pikeun mapag Sawindu Kala Sunda anu ninggang dina ping 1 Suklapaksa Kartika 19949 Cakra Kala Sunda atawa ping 23 Oktober 2012. Ieu acara dimimitian dina jam lima pabuburit.

Wilujeng Pabaru Sunda 1949 Candra Kala Sunda

Acara Pabaru Sunda ieu dimimitian ku mintonkeun Karinding, Rajah Bubuka Kidung Siliwangi Ambu Ottih Rostoyati katut doa babarengan. Saterusna dipintonkeun ogé kamonésan Angklung Buhun disambung reujeung Tarawangsa. Salian ti acara hiburan, aya ogé acara ngaguar Sawindu Kalénder Sunda Caka Sunda anu diancokeun ku Miranda H. Wihardja ti Bengkel Studi Budaya dibarengan ku Prof. Dr. Suhardjo D. Wiramihardja ti Astronomi ITB. Diguar ogé ngeunaan kalénder Sunda nurutkeun pinisepuh Sunda reujeung nurutkeun turunanana.

Acara ieu ditutup ku pintonan Wayang Golek Putu Giri Hardja kalawan dalang Dede Chandra Sunarya.

Wilujeng Pabaru Sunda 1949 Candra Kala Sunda


Wilujeng Pabaru Sunda 1949 Candra Kala Sunda

Mapag Pabaru Sunda 1949, Iraha Nincak Taun Anyarna?


Meunang gambar ti Kang Anggi Aldila di twitter, anu nyebutkeun ngeunaan Hajat Mapag Taun Anyar Sunda 1949. Ieu hajat mapag Pabaru téh dilumangsungkeun dina poé Saptu ping 20 Oktober 2012, anu kabeneran ninggang dina mangsa Tumpek 12 Asuji 1948 Caka. Ari tempat lumangsungna ieu hajat téh cenah di Pendopo Alun-alun Bandung di Jalan  Dalem Kaum No. 56 Dayeuh Bandung. Dina hajat ieu dipintonkeun kasenian Rajah, Angklung Buncis katut Tarawangsa.

Hajat Mapag Pabaru Sunda

Geus arék taun anyar deui geningan, nya…? Mani teu apal kana mamangsaan dina kala (kalénder) Sunda. Ngaran bulan, ngaran mangsa atawa tanggalna. Jeung iraha ari taun anyarna? Naha lila kénéh atawa sakeudeung deui…?

(Gambar meunang nginjeum ti http://via.me/-66scprg)