Pamaréntah Jawa Barat Baris Ngawangun Imah Budaya di Ostrali


Pikeun ngawanohkeun budaya Sunda heuseusna di wewengkon Ostrali pakidulan, pamaréntah propinsi Jawa Barat baris ngawangun imah budaya. Imah budaya ieu bakal diwangun di dayeuh Adelaide. Cenah, nurutkeun inpo anu diancokeun kue MetroTvNews imah budaya ieu wangunanana saperti anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ieu wangunan bakal diwangun sanggeus aya kasaluyuan dina bulan ayeuna (Séptémber).

Nagri Ostrali
Nagri Ostrali

Anu bagéan ngeusi ieu imah budaya téh nyaéta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Terus anu ngokolakeunana nyaéta barudak sakola asal Indonésia anu keur diajar di nagri Ostrali. Jadi anu ngokolakeunana lain pagawé pamaréntah atawa PNS. Ieu téh supaya teu gedé teuing waragadna.

Salasahiji pasilitas anu geus nyampak di ditu nyaéta angklung. Ka hareupna bakal dilengkepan ku alat musik tradisional séjénna, kaasup anu has Sunda.

Sabalikna, pamaréntah Ostrali ogé bakal ngawangun imah budaya di propinsi Jawa Barat.

Mikawanoh Pamilon Piala Dunia 2014 (4): Ostrali


Tim méngbal Ostrali mangrupakeun salasahiji anu pangalusna di wewengkon sagara Oséania. Taya anu bisa nandingan kana kadigjayaanana. Nagara anu rada bisa ngimbanganana paling ogé nagara Selandia Anyar. Henteu anéh lamun dina unggal kajawaraan hususna kualifikasi Piala Dunia nagara Ostrali jadi nagara pangnyongcolangna di ieu wewengkon. Hanjakal waé sanajan pangnyongcolangna, ari asup ka Piala Dunia mah kakara tilu kali. Ieu henteu leupas tina hancengan anu dicawiskeun ka wewengkon saraga Oséania. Béda reujeung wewengkon anu séjén, wewengkon sagara Oséania mah hancenganana pangsaeutikna, ngan satengah nagara. Atuh, sanajan Ostrali bisa jadi jawara di ieu wewengkon angger waé henteu bisa langsung asup Piala Dunia. Lamun hayang asup téh kudu ngéléhkeun heula lawan anu asalna ti wewengkon séjén.

Tim mengbal nagara Ostrali
Tim mengbal nagara Ostrali

Kusabab asa dianaktérékeun meureunan, ahirna mah nagara Ostrali téh maksa hayangeun pindah wewengkon anu asalna ti wewengkon sagara Oséania (Konfederasi Mengbal Oseania) ka Konfederasi Méngbal Asia. Dina taun 2006 ahirna disatujuan pikeun ngahiji di wewengkon Asia.

Data ngeunaan Méngbal Iran

logo
Organisasi Football Federation Australia (FFA)
Ngadeg
Konfederasi Asian Football Confederation (AFC)
Ngiluan AFC
Ngiluan FIFA
Nu Ngalatih
Kapten Tim
Rengking FIFA
Saragam Koneng – Hejo
Sesebutan Socceroos
Pangalaman Piala Dunia
1930 Teu ngiluan
1934 Teu ngiluan
1938 Teu ngiluan
1950 Teu ngiluan
1954 Teu ngiluan
1958 Teu ngiluan
1962 Teu ngiluan
1966 Teu ngiluan
1970 Teu asup
1974 Undakan Kahiji
1978 Teu asup
1982 Teu asup
1986 Teu asup
1990 Teu asup
1994 Teu asup
1998 Teu asup
2002 Teu asup
2006 Undakan Kadua
2010 Undakan Kahiji
Lalampahan ka Piala Dunia 2014
Babak Kualifikasi Wewengkon Asia
Undakan Kahiji
Undakan Kadua Iran – Maladewa 5 – 0
Undakan Katilu Jawara Kahiji Grup D
Ostrali – Thailand 2 – 1
Arab Saudi – Ostrali 1 – 3
Ostrali – Oman 3 – 0
Oman – Ostrali 1 – 0
Thailand – Ostrali 0 – 1
Ostrali – Arab Saudi 4 – 2
Undakan Kaopat Jawara Kadua Grup B
Oman – Ostrali 0 – 0
Ostrali – Jepang 1 – 1
Yordania – Ostrali 2 – 1
Irak – Ostrali 1 – 2
Ostrali – Oman 2 – 2
Jepang – Ostrali 1 – 1
Ostrali – Yordania 4 – 1
Ostrali – Irak 1 – 0

Mangpaat Ngadahar Buah Reujeung Cangkang (Kulit)-na


Nurutkeun béja ti detikhealth ngeunaan cara ngadahar buah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna. Ngadahar buah dibarung cangkangna, mangrupakeun hiji cara pikeun ngurangan beurat awak (supaya henteu gendut teuing). Ieu béja téh meunang nyutat tina hasil panalungtikan urang Ostrali (Autralia) anu ngaranna Profesor Mike Gidley. Inyana nalungtik cangkang buah jinis Irwin reujeung Nam Dok Mai. Ieu panalungtikan ngahasilkeun kanyataan yén cangkang atawa kulit buah bisa ngurangan ngalobaanana gajih dina awak jeung nyegah tina gendutna awak. Dua jinis éta cangkang atawa kulit buah miboga saripati bioaktif, diantarana fitokimia anu miboga hasiat dina ngahalangan proses  Adipogenesis nyaéta anu nyababkeun ngagendutanana awak. Nurutkeun anu nalungtik ieu, saripati jero buah reujeung cangkangna téh kacida bédana. Ngan, cenah, ngeunaan ieu diperlukeun panalungtikan leuwih parna.

Jadi, nurutkeun ieu panalungtikan mah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna atawa kulitna. Sakumaha mangpaat ngadahar apel atawa pir (pear) reujeung kulitna. Ulah ngan ukur ngadahar jerona wungkul.

Salasahiji jinis buah dina tangkalna

Ngeunaan ieu, jadi inget ka jaman baheula. Keur budak mah, lamun ngadahar bungbuahan téh osok reujeung cangkangna, tara ieu dipesék heula. Kaasup dina ngadahar buah. Malahan mah apanan tara diberesihan heula. Lamun katempona beresih (beresih ceuk penclongan mata), langsung waé didahar. Diberesihan téh lamun daék reujeung katempona kotor kulitna, naha dikumbah atawa ngan sakadar disusutan wungkul. Dina keur males mah ngan ukur disusutan maké baju supaya beresih.

Sanajan karasa rada kesed ogé resep waé ngadahar buah reujeung cangkangna téh. Taya pikiran yén cangkang buah téh miboga mangpaat eukeur kasehatan awak. Nu kapikir mah, buah henteu dipesék heula téh supaya gampang waé henteu kudu susah mesék heula. Reujeung lamun dipesék téh apanan aya buah (jerona) anu kapiceunan (kajaba ku anu geus ahli mesék buah).

Ayeuna? Geningan aya mangpaatna kulit atawa cangkang buah téh pikeun kasehatan. Alus atuh lamun kitu mah.