Kanjut Kundang


Henteu maksud cawokah atawa jorang. Da ieu mah lain cawokah atawa jorang, jeung barina ogé taya pakaitna reujeung kecap jorang.

Anu dipimaksud ku Kanjut Kundang di dieu mah mangrupakeun ngaran pikeun wadah atawa tempat teuteundeunan. Ieu wadah dijieun pikeun tempat teuteundeunan kayaning duit atawa ubar budak. Kanjut Kundang teu leupas ti kolot (indung) anu miboga budak leutik atawa orok. Salian ti ngagagandong budak leutik atawa orok, ogé bari mamawa Kanjut Kundang. Malahan nalika keur saré ogé, Kanjut Kundang téh biasana mah tara jauh ti budak anu keur saré.

Wawadahan anu nyarupaan kana Kanjut Kundang

Kanjut Kundang dijieunna tina lawon atawa kaén. Ngahaja dijieun nyarupaan kana kantong anu leutik, kalawan aya talian pikeun pamageuhna (pikeun muka reujeung nutupna). Éta tali bisa dicanggreudkeun reujeung dikendoran. Wangunanana mah siga burayot.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Ayun-ayunan


Ari ayun-ayunan mah mangrupakeun hiji ngaran pikeun kaulinan barudak anu nyarupaan kana ayunan pikeun kolot anu ngayunkeun budakna anu masih kénéh orok supaya gancang saré jeung tibra saréna. Lamun kolot mah nyieun ayunan pikeun orok téh osok maké samping kebat anu digantungkeun kana palang di imah, ari barudak mah biasana nyieun ayun-ayunana téh osok dina dahan tatangkalan. Naha tatangkalan anu aya di buruan imah atawa di tempat arulin barudak. Tatangkalan anu osok dipaké pikeun nyieun ayun-ayunan téh nyaéta tangkal kopi, tangkal jéngkol, rambutan atawa tatangkalan séjénna. Pokona mah tatangkalan anu gampang kahontal pikeun barudak, pangpangna dahan éta tangkal téh gampang pikeun nalikeun atawa ngagangtungkeun ayun-ayunan anu dijieun. Salian ti éta ogé, dahan anu dipaké pikeun ngagantungktun ayun-ayunan téh kuat lamun ayun-ayunana dipaké ku barudak.

Ayunan pikeun orok (foto meunang ngundeur ti: http://bp3.blogger.com/_x9bDHzhLbY4/R_G7kHPMjXI/AAAAAAAAAZo/gYB3SoUZpWU/s1600-h/Baayun+Maulid+1.jpg)

Ayun-ayunan ieu sahenteuna aya dua jinis, lamun ditempo tina wangunana atawa rupana: aya ayun-ayunan tina tali, bisa tali tina awi tali atawa tali rapia atawa tina areuy anu kuat. Aya ogé ayun-ayunan anu dijieunna tina leunjeuran awi (hususna awi tali). Jadi anu ngabédakeunana téh bahan atawa rupa bahan anu dipakéna.