Nogé (Ngala Togé)


Mun ngadéngé istilah nogé, pasti anu kabayang téh kana kongkoak pibakaleun suuk. Da bener ogé, mun istilah nogé téh ngabogaan harti ngala togé (lain hartina NOGE = Ngala tOGE), tapi mangrupakeun kecap pagawéan anu hartina saperti kasebut di luhur.

Kabiasaan nogé téh ayana kusabab mun sanggeus kebon suuk diala, osok aya sésa-sésa suuk anu tinggaleun di jero taneuh. Suuk anu tinggaleun éta biasana sanggeus sababaraha lila (pangpangna sanggeus usum hujan) osok jaradi (jadi kongkoak suuk anu disebut togé). Kongkoak suuk ieu lain ngahaja dipelak, da ngaranna ogé tinggaleun jadi mun diantepkeun jadi suuk ogé bakalan goréng da teu dipiara ti mimiti melakna (taneuhna diolah heula, melakna henteu digemuk jeung anggang antara pelak suuk nu hiji jeung nu séjénna taya aturan). Jadi waé, tibatan diantepkeun lewih hadé dialaan dijadikeun deungeun sangu (diasakan).

Kaayeunakeun, nu ngaranna nogé téh teu ngan ukur ngala togé suuk wungkul tapi kana hal séjén ogé anu ampir sarua jeung ngala kongkoak suuk osok disebut nogé. Contona waé néangan cikur anu di kebon urut dikali cikurna. Ieu ogé disebut nogé. Sanajan ieu mah da lain néangan cikur anu jadi kongkoak tapi néangan cikur anu tinggaleun, naha arék geus jadi kongkoak (geus ajdi boros) atawa acan.