FastStone Image Viewer, Pakakas Pikeun Ngokolakeun Poto


FastStone Image Viewer mangrupakeun hiji pakakas atawa program anu digunakeun pikeun ngokolakeun poto. Ieu pakakas miboga mangpaat pikeun nempoan poto, ngarobah poto katut mindahkeun wangunan poto ti hiji wangunan kana wangunan séjénna. Loba kamonésan anu aya dina ieu pakakas, diantarana waé bisa nempoan poto, ngatur poto, nyaruakeun poto, miceun red-eye tina poto, motong poto, ngarobah ukuran poto (ngaleutikan poto jeung ngagedéanana), katut ngatur warnana. Dina waktu pidangan layar pinuh, bisa sakaligus nempoan inpo ngeunaan poto (EXIF information), maluruh tetempoan poto katut pangabisa séjénna ngaliwatan tulbar (toolbar anu ngahaja disumputkeun di unggal sisi layar). Ieu tulbar bakal kaluar waktu mouse dipindahkeun ka unggal sisi layar. Kamonésan séjénna, ieu pakakas bis muter poto-poto (slideshow) kalawan maké rupa-rupa pidangan/ancoan transisi unggal poto anu béda-béda.

Pidangan jandela FastStone Image Viewer

Ieu pakakas ngarojong rupa-rupa wangunan (pormat) poto anu aya saperti BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, PSD, EPS, TIFF, WMF, ICO jeung TGA. Ditambah ogé bisa maca wangunan poto langsung tina kaméra saperti CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, ARW, SR2, RW2 jeung DNG.

  1. Loba kamonésan anu disadiakeun dina ieu program, diantarana waé:
  2. Panyungsi katut pamidangan poto dina wangunan anu nyarupaan kana Windows Explorer.
  3. Ngarojong rupa-rupa wangunan pormat poto.
  4. Ancoan poto layar pinuh anu dirojong ku paranti ngagedékeun poto (zoom).
  5. Ayana paranti ngarobah poto anu alus: ngarobah ukuran, muter atawa malikeun poto, motong poto, nyékasan atawa ngarumeukan poto, ngatur cahya katut warna.

Jeung loba deui kamonésan séjénna. Pikeun anu hayang mikanyaho kamonésan séjénna bisa ngalongok ka loka http://www.faststone.org. Sakalian lamun hayang nyobaan, bisa langsung ngundeur ti éta loka. Ieu pakakas téh bisa diundeur kalawan haratis lamun dipakéna ku sorangan, lain pikeun kapentingan bisnis.