Mungguhing, Lain Mang Uhing


Inget jaman keur bolon kénéh. Lagu ieu anu pangheulana dipikawanoh téh. Osok remen ngadéngé lagu ieu tina radio anu disetél ku tatangga. Ngan harita mah tacan apal kana nanaon, kaasup kana maksud reueung eusina ieu lagu. Anu apal téh rambut panjang, panangan nyampay reujeung luhur pasir waé. Malahan mah, anu katangkep harita mah kecap mimitina ieu lagu téh lain mungguhing tapi Mang Uhing (ngaran jalma).

Kalangkang

Béh dieuna keun kakara apal kana eusi (rumpaka) lagu ieu téh katut judulna. Judulna téh lain Mungguhing, tapi Kalangkang.

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu deudeuhna
Kanyaah nu wening bersih
Satia jadi kakasih

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu léahna
Pameunteu marahmay manis
Teu isi ka ambung damis

Rambut panjang, nu ngarumbay
Disangkéh panangan nyampay
Lalaunan, raray tanggah
Rangkulan karaos pageuh

Luhur pasir tepung teuteup
Perlambang asih rumakét
(Perlambang asih nu mekar)
Kabagjaan nu duaan
Nu duaan

Hanjakal hanjakal teuing
Éndah ngan ukur kalangkang
Harepan harepan diri
Sing nyanding jeung kanyataan

(Rumpaka meunang nyutat ti datasunda.org)