Merdika, Naha Bener Indonésia téh geus Merdika?


17 Agustus mangrupakeun poéan anu kacida pentingna pikeun urang Indonésia mah. Dina poéan éta, taun 1945 nagara Indonésia téh cenah mah ngajanggélék jadi nagara anu nyata, anu merdika. Merdika dina harti leupas tina pangjajah deungeun, pangjajah nagara Jepang jeung Walanda. Ti harita, sanggeus proklamasi kamerdikaan, urang Indonésia nganggap nagara Indonésia téh geus merdika.
Tapi masih aya kénéh anu ngaganjel, naha bener bangsa Indonésia téh geus merdika? Geus leupas tina pangjajah, hususna pangjajah bangsa deungeun?

Dina danget ayeuna, teu saeutik anu ngabogaan pananya samodél kitu. Masih kénéh bingung atawa bingbang, naha bener Indonésia téh geus merdika?

Lamun ditilik mah, bener ogé Indonésia téh geus leupas tina pangjajah dina harti pangjajah anu katempo jirim jeung ngajanggélék ngajajahna. Bangsa deungeun henteu datang langsung ka nagara Indonesia pikeun ngajajah, ngagunasika jeung ngakaya bangsa Indonésia. Bangsa deungeun henteu ngabogaan kakawasaan sacara langsung di Indonésia.

Proklamasi kamerdikaan Indonésia

Tapi naon atuh anu disebut kamerdikaan anu bener-bener merdika téh?

Aya anu nyebutkeun yén anu ngaranna merdika téh nyaéta lamun bangsa Indonésia geus bisa nangtukeun kahayang reujeung bisa ngahontal éta kahayangna kalawan euweuh anu maksa atawa ngahalangan ku bangsa séjén. Naon anu dipikahayangna euweuh anu bisa ngahalangan pikeun dibuktikeun. Sagala anu dipilampahna henteu dipaksa ku bangsa séjén atawa diparéntah ku bangsa séjén.

Naha ayeuna bangsa Indonésia saperti kitu?