Diajar Ngadeg Ajeg (2)


Hiji hal anu jadi bekel pikeun kahirupan geus dewasa atawa kolot teh nyaeta pangalaman atawa pagawean anu diterapkeun ti keur budak keneh. Ti jaman budak keneh, ku kolot-kolotna geus dididik jadi pagawe, sakumaha pagaweanana kolot-kolotna. Mun kolotna jadi tukang tatanen, budakna ti leutik keneh dididik kumaha carana jadi tukang tatanen. Mun kolotna tatanen ka kebon, budakna diajakan. Salian ti diajakan oge osok dititah pikeun mantuan pagawean kolotna. Jadi sanajan budak (rumaja) keneh tapi geus boga pangalaman atawa pangaweruh dina widangna.

Mun ditempo sakeudeung mah, eta teh bisa disebut ngabantuan ka kolotna. Tapi, lamun ditengetan jeung diteuleuman leuwih jero mah eta teh ngadidik budak supaya ngabogaan pangabisa pikeun bekeleun engke jaga mun geus dewasa (jebrog). Sanajan eta pangabisa teh bisa wae teu dipake kusabab beda pakasaban jeung kolotna, upamana wae jadi pagawe nagri atawa guru atawa neangan gawe ka dayeuh.

Mun kitu mah, meureunan moal aya istilah tacan boga gawe. Da nu ngaran pagawean di lembur mah, anu ilu biung kana widang tatanen teu weleh aya pagawean. Moal aya istilah susah ku pagawean atawa kudu neangan pagawean. Pagawean mah moal kurang, naha arek di kebon sorangan atawa mantuan (kuli) tatanen ka kebon batur.

 

Diajar Ngadeg Ajeg (1)


Mun nengetan kaayaan di lembur, kacida pisan bedana jeung kaayaan di dayeuh. Hiji hal anu bisa dijadikeun bahan tengetaneun nyaeta kabiasaan nikah ngora keneh, eta oge mun embung disebut nikah keur budak keneh. Geus jadi kabiasaan atawa geus jadi anggapan, mun umur geus nincak 20 taun leuwih, asa hariwang mun acan aya ciri-ciri bakal buru-buru nikah teh. Komo deui mun nincak di wanoja mah. Kolot si wanoja pasti neangan cara kumaha hayang gera nikahkeun budakna. Kusabab kitu teu heran lamun kakara oge sababaraha taun lulus SD geus nikah deui.

Nu jadi bahan pananyaan teh naha bisa…? Mun nempo kaayaan mah da nu ngaranna budak teh tacan dewasa. Sedengkeun nu ngaranna nikah teh lain ngan ukur heuheureuyan. Kanyataanna jeung kajadianna, bener-bener beda. Sanajan nempo umur mah budak keneh tapi dina ngalakonan hirup nyieun kulawarga teuaya (jarang maksudna mah) kajadian misalnya kulawarga anu reuntas di tengah jalan gara-gara nikah budak keneh. Biasa wae saperti kahirupan kulawarga anu geus pangalaman.

Pananya saterusna, naon anu bisa nyababkeun maranehna langgeng dina ngawangun rumah tanggana?

Ieu mah jawaban implengan, duka teh teuing mun kanyataanna mah.

  1. Ti budak keneh geus diajar motekar atawa nyonto kumaha ngajalankeun kahirupan kolotna. Ti keur waktu budak keneh, kolotna osok ngajak atawa ngadidik supaya ngabogaan kabiasaan sakumaha kolotna. Mun kolotna tatanen (jadi patani), budakna oge dididik jadi patani (sanajan henteu sakabehna). Jadi ti budak keneh geus boga kabiasaan atawa kabisa dina tatanen.
  2. Sanajan geus rumah tangga, kolotna tetep ngaping ngajaring ka budakna.
  3. Kolotna mere bagean atawa modal pikeun ngarojong kahirupan rumah tanggana. Diantarana wae, budakna teh dibere modal taneuh supaya dikokolakeun (ieu mah pikeun kolotna anu jadi patani).
  4. Sanggeus rumah tangga mah, budak teh jadi ngabogaan budaya neundeun sanajan saeutik-eutikeun. Boh dina rupa duit atawa barang.