Mangpaat Ngadahar Buah Reujeung Cangkang (Kulit)-na


Nurutkeun béja ti detikhealth ngeunaan cara ngadahar buah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna. Ngadahar buah dibarung cangkangna, mangrupakeun hiji cara pikeun ngurangan beurat awak (supaya henteu gendut teuing). Ieu béja téh meunang nyutat tina hasil panalungtikan urang Ostrali (Autralia) anu ngaranna Profesor Mike Gidley. Inyana nalungtik cangkang buah jinis Irwin reujeung Nam Dok Mai. Ieu panalungtikan ngahasilkeun kanyataan yén cangkang atawa kulit buah bisa ngurangan ngalobaanana gajih dina awak jeung nyegah tina gendutna awak. Dua jinis éta cangkang atawa kulit buah miboga saripati bioaktif, diantarana fitokimia anu miboga hasiat dina ngahalangan proses  Adipogenesis nyaéta anu nyababkeun ngagendutanana awak. Nurutkeun anu nalungtik ieu, saripati jero buah reujeung cangkangna téh kacida bédana. Ngan, cenah, ngeunaan ieu diperlukeun panalungtikan leuwih parna.

Jadi, nurutkeun ieu panalungtikan mah, aya alusna lamun ngadahar buah téh reujeung cangkangna atawa kulitna. Sakumaha mangpaat ngadahar apel atawa pir (pear) reujeung kulitna. Ulah ngan ukur ngadahar jerona wungkul.

Salasahiji jinis buah dina tangkalna

Ngeunaan ieu, jadi inget ka jaman baheula. Keur budak mah, lamun ngadahar bungbuahan téh osok reujeung cangkangna, tara ieu dipesék heula. Kaasup dina ngadahar buah. Malahan mah apanan tara diberesihan heula. Lamun katempona beresih (beresih ceuk penclongan mata), langsung waé didahar. Diberesihan téh lamun daék reujeung katempona kotor kulitna, naha dikumbah atawa ngan sakadar disusutan wungkul. Dina keur males mah ngan ukur disusutan maké baju supaya beresih.

Sanajan karasa rada kesed ogé resep waé ngadahar buah reujeung cangkangna téh. Taya pikiran yén cangkang buah téh miboga mangpaat eukeur kasehatan awak. Nu kapikir mah, buah henteu dipesék heula téh supaya gampang waé henteu kudu susah mesék heula. Reujeung lamun dipesék téh apanan aya buah (jerona) anu kapiceunan (kajaba ku anu geus ahli mesék buah).

Ayeuna? Geningan aya mangpaatna kulit atawa cangkang buah téh pikeun kasehatan. Alus atuh lamun kitu mah.

Teu Meunang Ngadahar Cau Padempét


Salian ti teu meunang ngadahar cau pangsisina, aya ogé pantangan pikeun barudak, teu meunang ngadahar cau anu padempét. Aya kalana dina turuyan atawa sikatan cau téh osok manggihan cau anu padempét. Cau dua siki anu sakuduna misah atawa masing-masing, bet padempét ngahiji. Manggihana mah jarang. Ngan dina sakali manggihan, osok matak panasaran hayang ngadahar cau anu padempét. Saha anu teu hayang, dua siki cau didahar ku saurang. Matak seubeuh, sigana mah.

Cau padempet

Kolot osok ngawawadianan, sangkan budak mah henteu ngadahar cau anu padempét. Budak mah pamali lamun ngadahar cau padempét téh. Cenah, lamun budak ngadahar cau padempét bakal meunang budak atawa turunan anu padempét. Saha atuh anu hayang meunang kaayaan anu sarupa kitu. Anu sieunan mah, moal daékeun ngadahar cau anu padempét.

Kumaha atuh lamun budakna tetep ngarenghik hayang ngadahar cau anu padempét? Pokna kolot mah, bisa waé atawa meunang ngadahar cau padempét, tapi teu meunang duanana. Kudu salasahijina. Cau padempét téh dibagi dua (dipisahkeun). Anu hiji bisa didahar ku budak anu hiji, ari anu anu hiji deui bisa didahar ku nu lian.

Kitu cenah….

(Gambar meunang nginjeum ti http://amoebasterix.multiply.com/)