Néwo-néwo Waé


Ninggang di jalma, néwo-néwo téh mangrupakeun pasipatan anu osok ngilu-ngilu atawa hayang nyaho kana urusan jalma séjén. Lamun si A keur ngobrol atawa nguruskeun hiji hal reujeung si B, si C téh hayang nyaho atawa pipilueun waé kana urusan si A reujeung si B. Kalakuan si C ieu disebutna néwo-néwo. Komo dina hal obrolan mah, batur keur guntreng ngobrol, kalahka ngiluan némbalan. Sanajan nanyana lain ka manéhna, manéhna anu ngajawab, siga anu nanya ka manéhna waé. Jalma anu néwo-néwo téh aya anu ngahajakeun kusabab ngaheureuyan atawa ngaréwong, aya ogé anu henteu ngahaja kusabab henteu apal. Anu ngahaja ngaréwong mah anu henteu perelu ogé osok sagal diancokeun atawa diucapkeun supaya ngaganggu atawa keseleun. Sedengkeun anu henteu ngahaja mah biasana kusabab henteu apal yén aya jalma anu keur ngobrol. Samarukna batur anu keur ngobrol téh nanya ka manéhna, atuh dijawab waé ku manéhna téh. Padahal nanyana téh ka batur ngobrolna.

Newo-newo wae
Newo-newo wae

Éta lamun dina hal obrolan. Salian dina perkara obrolan (keur ngobrol), néwo-néwo téh bisa ogé dina urusan séjénna anu keur diuruskeun. Jadi néwo-néwo téh lain ngan ukur ku omongan wungkul, bisa waé ku kalakuan anu pipilueun kana urusan anu keur disanghareupan ku batur. Batur keur husu nguruskeun hiji hal reujeung jalma séjén, manéhna pipilueun. Pipilueunana biasana mah miboga pasipatan anu ngaganggu.