Lagu Néng Yéni


Lagu Néng Yéni mangsa harita remen ngadéngékeunana, boh tina radio boh tina kasét. Ngan ayeuna mah jarang (lamun embung disebut tara ngadéngékeun deui), da teuing ka mana lagu éta téh. Peujeuh mah teu boga kasétna jeung rékamanana, dina siaran radio ogé jarang sigana mah disetélna.

Ngan dina jaman internét mah geningan, lagu Néng Yéni téh kapanggih deui. Anu mikabutuh lagu ieu, bisa ngundeur ti situs 4share. Sedengkeun rumpaka laguna mah saperti di handap ieu.

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Néng Yéni duh Néng Yéni
Di mana anjeun ayeuna
Ieu kuring ditinggalkeun
Teuaya batur nyarita

Dina waktu hiji peuting
Kuring sok ngumbar lamunan
Di mana atuh di mana
Néng Yéni anjeun ayeuna

Néng Yéni duh Néng Yéni
Tong téga
Anjeun tong lali
Tetep cinta ka anjeunna

Bulan surem siga anjeun nu keur alum
Langit agkeub siga anjeun nu keur baeud
Sakapeung mah sok ngumbar dina lamunan
Hayang tepung atuh anjeun téh di mana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.datasunda.org/pl/images/audio_tapes/jaipongan/kjp126_jaipongan-090.jpg)