Néang Pangleuleuwih


Pajarkeun téh néang pangleuleuwih. Néangan leuwihna pikeun dibawa ka imah jadi napakah. Kitu kangaranan usaha tina jual beuli, anu ditéang téh apanan untung tina ngajual jeung meuli. Meuli sakitu, ngajual sakieu. Sakieu dikurangan sakitu, éta pangleuleuwihna.

Néang Pangleuleuwih
Néang Pangleuleuwih

Najan pangleuleuwihna ngan ukur saeutik, teu jadi mas’alah. Kangaranan usaha leuleutikan, pikeun jalma leutik mah leuwihna ngan saeutik ogé kacida bungahna. Komo lamun leuwihna téh loba. Arék loba, arék saeutik ditarimakeun kalawan disukuran.

Beungharna Urang Riau (Pekanbaru)


Pikeun urang anu asalna ti luar Riau (Pekanbaru) mah nganggapna kaayaan Riau (Pekanbaru) téh kacida beungharna. Kaayaan alamna anu beunghar geus jadi hiji hal anu narik diri pikeun ngumbara ka wewengkon Riau (Pekanbaru). Teu anéh lamun loba urang luar Riau anu ngadon ngumbara ka wewengkon Riau (Pekanbaru). Ngumbara pikeun néangan pangupa jiwa, néangan napakah.

Beungharna kaayaan Riau bisa diilikan tina salasahiji hasil bumi Riau anu jadi andelanana nyaéta minyak. Alam Riau mah bisa ngahasilkeun minyak anu loba pisan. Minyak ieu lain ngan ukur di jero taneuh, tapi ogé di luhureun taneuh. Jadi aya anu nyebutkeun Riau mah handapeun taneuhna minyak, luhureun taneuhna ogé minyak. Jero taneuh mah minyakna nelahna téh minyak bumi, sedengkeun anu di luhureun taneuh mah minyak sawit. Dua jinis minyak ieu bisa disebutkeun bahan jualeun anu penting dina kahirupan jalma ayeuna. Minyak tina jero taneuh dipaké pikeun ngahurungkeun kandaraan, sedengkeun ari minyak sawit penting dina ngolah kadaharan.

Upluk-aplakna kebon kalapa sawit di Riau

Tapi hal ieu téh henteu sarua reujeung anggapan urang Riau (Pekanbaru). Cenah di Riau mah susah pikeun néangan napakah téh. Lowongan gawé rada susah. Pikeun jalma anu asalna Riau (Pekanbaru) mah nganggapna kaayaan Riau (Pekanbaru) téh henteu bisa dijadikeun andelan pikeun kahareupna. Ieu anggapan téh utamana anggapan barudak ngorana.

Naha bisa béda kitu geningan, nya…?

(Gambar meunang nginjeum ti cybersulut.com)