Nyokot ID Anu Kakara Diasupkeun kana Databés MySQL


Ngasupkeun data kana databés MySQL téh geningan gampang ogé. Komo lamun aya field tabel databés anu autoincrement, teu kudu diganggu atawa diasupkeun niléyna. Antepkeun waé….
Ngan hanjakal dina nalika hayang apal ID atawa field anu autoincrement éta, rada susah. Kumaha carana lamun hayang apal eusi éta ID anu bieu diasupkeun kana databés. Lamun dina databés PostgreSQL bisa maké fungsi next_val(), dina MySQL mah henteu bisa.
Sanggeus tetelepék jeung kokoréh di mandala maya, manggihan ogé carana. Cara anu paling gampang maké fungsi LAST_INSERT_ID(). Nurutkeun lambaran http://stackoverflow.com/, cara mikanyaho ID auto_increment anu kakara diasupkeun kana databés bisa maké fungsi LAST_INSERT_ID ku jalan maké kuéri SELECT LAST_INSERT_ID(); Kaluaran ieu kuéri téh niléy ID anu bieu diasupkeun kana databés.

Mikanyaho ID anu bieu diasupkeun kana databes MySQL
Mikanyaho ID anu bieu diasupkeun kana databes MySQL

Sabenerna mah pikeun mikanyaho ID anu kakara diasupkeun kana databés téh bisa ku jalan nyokot ID anu panggedéna: SELECT MAX(ID). Hanjakal maké jalan ieu mah henteu salawasna bisa dipercaya. Soalna aya kalana ngasupkeun ID kana databés téh sanajan ID-na geus maké autoincrement, niléy ID-na diasupkeun sorangan ku niléy sambarangan. Bisa waé niléyna téh langsung anu gedé.
Jadi, pikeun mikanyaho niléy ID hususna autoincrement anu kakara diasupkeun kana databés MySQL ku cara maké fungsi SELECT LAST_INSERT_ID();

Saméméh Nyieun Program dina Web


Dina nyieun program anu rupana web, diperlukeun pakakas dina rupa pangladén web (web server). Pangladén web ieu téh mangrupakeun kompiuter anu diteundeunan program pangladén web (web server), anu gunana pikeun ngokolakeun data katut pidangan (lambaran web) ancoeun anu dipénta ku anu keur nyungsi lambaran web dina panyungsi internét. Biasana mah pangladén web téh diwangun ku kompiuter anu alus (canggih) jeung husus anu disebutna kompiuter server.

Ngan lamun pikeun ngawangun atawa nyieun program web mah bisa maké kompiuter biasa (desktop atawa léptop) anu diteundeunan program pangladén web. Jadi dina nyieun program web-na mah teu kudu maké kompiuter server sacara langsung. Kompiuter anu biasa dipaké pikeun nyungsi internét ogé bisa diteundeunan program pangladén web, terus diakses ku kompiuter éta. Hal ieu téh supaya gampang dina ngarobah program anu keur diwangunna. Salian ti éta, ogé gancang diaksésna dina panyungsi internét (kusabab program web jeung panyungsi internétna ngahiji dina hiji kompiuter). Lamun nyieun program webna geus réngsé, kakara program web anu dijieun dipindahkeun ka pangladén web anu nyata atawa anu bener.

Logo XAMPP

Supaya kompiuter anu biasa dipaké bisa digunakeun jadi pangladén web, éta kompiuter téh kudu diteundeunan atawa dipasang program pangladén web. Program pangladén web anu remen dipaké nyaéta Apache atawa IIS. Ngan anu bakal dicaritakeun jeung dipaké di dieu mah Apache wungkul. Apache dipilih kusabab Apache mah bisa diteundeun atawa dipasang dina Windows jeung dina Linux. Supaya gampang masangna, aya gémbolan program anu ngasupkeun Apache kana éta gémbolan ditambah ku program anu narjamahkeun script PHP katut databésna (MySQL) nyaéta XAMPP (pikeun dina Windows) atawa LAMPP (pikeun dipasang dina Linux).
Pikeun masang XAMPP atawa LAMPP, undeur heula programna tina loka ApacheFriends. Sanggeus diundeur, terus dipasang dina kompiuter anu arék dijadikeun pangladén web.