Naon ari Harti Mungguhing téh


Aya babaturan nanyakeun naon ari hartina atawa sasaruanana kecap MUNGGUHING? Dipikir, kakara inget da kuring ogé teu apal lamun hartina atawa kecap naon sasaruanana. Remen ngadéngé mah kana éta kecap téh utamana lamun ngadéngékeun lagu Kalangkang mah. Salila ieu, teu pati maliré kana éta kecap da teu merlukeun teuing naon hartina. Ditambah deui jarang dipaké dina obrolan sapopoé.
Naon atuh sasaruanana MUNGGUHING téh?

Mungguhing dina impenan

Lain kitu éta kecap téh mangrupakeun kecap rangkepan antara MUNGGUH jeung AING, sakumaha kecap ANAKING (asalna tina kecap ANAK jeung kecap AING). Lamun kecap MUNGGUH dihijikeun reujeung kecap AING, tangtuna ogé bisa jadi kecap rangkepan MUNGGUHING. Tapi naon atuh hartina? Nurutkeun kamus Basa Sunda, kecap MUNGGUH téh sarua reujeung kecap Lamun, sarua reujeung kecap MUNG. Lamun bener MUNGGUHING téh kecap rangkepan tina MUNGGUH AING, hartina téh jadi lamun kuring.

Dilarapkeun kana kalimah: MUNGGUHING DINA IMPÉNAN atuh hartina téh jadi LAMUN KURING DINA IMPÉNAN. Cocog teu nya…? Atawa aya harti lain? Lamun kalimah MUNGGUHING DINA IMPÉNAN téh sarua jeung kalimah ANU NGARANNA DINA IMPÉNAN, kumaha nya…?

(Gambar meunang neuteup tina youtube.com)

Mungguhing, Lain Mang Uhing


Inget jaman keur bolon kénéh. Lagu ieu anu pangheulana dipikawanoh téh. Osok remen ngadéngé lagu ieu tina radio anu disetél ku tatangga. Ngan harita mah tacan apal kana nanaon, kaasup kana maksud reueung eusina ieu lagu. Anu apal téh rambut panjang, panangan nyampay reujeung luhur pasir waé. Malahan mah, anu katangkep harita mah kecap mimitina ieu lagu téh lain mungguhing tapi Mang Uhing (ngaran jalma).

Kalangkang

Béh dieuna keun kakara apal kana eusi (rumpaka) lagu ieu téh katut judulna. Judulna téh lain Mungguhing, tapi Kalangkang.

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu deudeuhna
Kanyaah nu wening bersih
Satia jadi kakasih

Mungguhing dina impénan
Geuning sakitu léahna
Pameunteu marahmay manis
Teu isi ka ambung damis

Rambut panjang, nu ngarumbay
Disangkéh panangan nyampay
Lalaunan, raray tanggah
Rangkulan karaos pageuh

Luhur pasir tepung teuteup
Perlambang asih rumakét
(Perlambang asih nu mekar)
Kabagjaan nu duaan
Nu duaan

Hanjakal hanjakal teuing
Éndah ngan ukur kalangkang
Harepan harepan diri
Sing nyanding jeung kanyataan

(Rumpaka meunang nyutat ti datasunda.org)