Naon ari Harti Mungguhing téh


Aya babaturan nanyakeun naon ari hartina atawa sasaruanana kecap MUNGGUHING? Dipikir, kakara inget da kuring ogé teu apal lamun hartina atawa kecap naon sasaruanana. Remen ngadéngé mah kana éta kecap téh utamana lamun ngadéngékeun lagu Kalangkang mah. Salila ieu, teu pati maliré kana éta kecap da teu merlukeun teuing naon hartina. Ditambah deui jarang dipaké dina obrolan sapopoé.
Naon atuh sasaruanana MUNGGUHING téh?

Mungguhing dina impenan

Lain kitu éta kecap téh mangrupakeun kecap rangkepan antara MUNGGUH jeung AING, sakumaha kecap ANAKING (asalna tina kecap ANAK jeung kecap AING). Lamun kecap MUNGGUH dihijikeun reujeung kecap AING, tangtuna ogé bisa jadi kecap rangkepan MUNGGUHING. Tapi naon atuh hartina? Nurutkeun kamus Basa Sunda, kecap MUNGGUH téh sarua reujeung kecap Lamun, sarua reujeung kecap MUNG. Lamun bener MUNGGUHING téh kecap rangkepan tina MUNGGUH AING, hartina téh jadi lamun kuring.

Dilarapkeun kana kalimah: MUNGGUHING DINA IMPÉNAN atuh hartina téh jadi LAMUN KURING DINA IMPÉNAN. Cocog teu nya…? Atawa aya harti lain? Lamun kalimah MUNGGUHING DINA IMPÉNAN téh sarua jeung kalimah ANU NGARANNA DINA IMPÉNAN, kumaha nya…?

(Gambar meunang neuteup tina youtube.com)