Momobilan tina Kai


Salian momobilan anu dijieunna tina dahan kawung, aya ogé momobilan anu dijieunna tina kai. Momobilan tina kai mah biasana wangunana rada tohaga. Kadang bisa ditumpakan lamun nyieun momobilanan weweg mah. Dina nyieun momobilan tina kai ieu dibutuhkeun alat-alat anu rada loba jeung bahan-bahan anu loba ogé.

Dina nyieunna biasana mah wangunan momobilan téh osok nurutan mobil treuk. Pikeun anu leukeun mah, wangunana mobil treuk téh ampir kabéhanana diturutan. Aya tabeng anu bisa dibuka, aya kaca spion najan henteu tina kaca, ban tukang sabeulahna aya dua, dina kiding sisi bakna aya kai anu narangtung, reujeung per dina as ban tukang supaya bisa ngenyod.

Momobilan tina kai

Dina nyieun momobilan tina kai mah diperlukeun alat-alat diantarana waé: ragaji, bedog, sugu (lamun hayang lemes kaina), kampak, palu, meteran atawa pasekon. Sedengkeun bahan-bahan anu diperlukeun téh nyaéta: kai atawa bahbir, paku, karét ban, kai anu buleud jeung anu séjénna.

Ku barudak, momobilan tina kai ieu mah osok dipaké narik susuluhan, atawa ngahaja dipaké narik babaturanana (ditumpakan).

Momobilan, Kaulinan Barudak dina Nyieun Mobil


Momobilan, sakumaha ngaranna minangka kaheureuyan atawa kaulinan barudak anu wangunanana nurutan mobil beneran. Sanajan kitu, teu kabéh momobilan anu wangunanana nurutan mobil. Da aya ogé momobilan anu wangunanna henteu nurutan mobil. Kusabab éta, dina kanyataanna kadang bisa waé pahili antara momobilan jeung rorodaan. Da antara rorodaan jeung momobilan mah sarua maké gilinding. Anu bisa dijadikeun pangbébéda antara rorodaan jeung momobilan téh nyaéta jumlah gilindingna. Lamun momobilan mah gilindingna téh biasana opat siki, sedengkeun rorodaan mah jumlah gilindingna téh kurang ti opat.

Momobilan

Kaulinan momobilan ieu, lain ngan ukur ngaulinkeun momobilanana wungkul. Tapi, anu ngaranna kaulinan barudak mangrupakeun momobilan téh nyaéta ti mimiti nyieun wangunana momobilanana. Jadi, anu ngaranna kaulinan barudak momobilan di dieu mah nyaéta momobilan anu dijieun lain momobilan meunang meuli. Wangunan momobilan biasana dijieun tina kai panyésaan atawa tina dahan kawung. Kadang aya ogé momobilan anu dijieunna tina cangkang jeruk bali. Momobilan anu gampang dijieunna téh nyaéta mobil treuk. Da anu osok dipaké kaulinan mah nyaéta momobilan treuk.

Momobilan anu basajan pisan mah bisa dijieun tina cangkang jeruk bali. Atawa lamun hayang rada nyeni jeung wangunanana bisa sarua jeung mobil nyaan, bisa maké dahan kawung. Sedengkeun lamun hayang tohaga jeung alus, nyieun momobilanana bisa tina kai atawa bahbir.

Aya sababaraha mangpaat anu bisa diala atawa kapanggih dina ieu kaulinan, diantarana waé:

  1. Ngajarkeun budak supaya motékar. Dina kaulinan momobilan ieu, sakumaha disebutkeun di luhur, lain ngan ukur ngulinkeunana wungkul, tapi ogé kumaha carana nyieun éta momobilan. Budak sina diajar nyieun momobilan, ti mimiti anu basajan pisan (nyieun momobilan tina dahan kawung atawa cangkang jeruk bali), nepikeun ka momobilan anu alus (dijieun tina kai/bahbir).
  2. Silih ajarkeun pangabisa. Dina nyieun momobilan, teu kabéh barudak bisa nyieun éta momobilan. Dina nyieun éta momobilan, anu acan bisa, biasana mah nempokeun heula budak anu geus bisa. Jadi, budak anu acan bisa nurutan budak anu geus bisa.
  3. Ngamangpaatkeun rupa-rupa anu aya di sakurilingeunna. Dina nyieun momobilan, teu kudu waé maké hiji bahan. Bisa waé maké bahan anu séjénna anu bisa jadi gaganti tina bahan anu euweuh.

Baca oge:

  1. Momobilan tina Dahan Kawung