Wilujeng Milangkala Persib Bandung ka-84


milangkala-ka-84
Wilujeng Milangkala Persib Bandung ka-84 taun 2017

Mapag Milangkala Sumedang ka-437 Taun 2017


mapag-milangkala-439-sumedang
Mapag milangkala Sumedang anu ka-439 taun 2017

De Syukron 5, Raraméan dina Raraga Milangkala Jawa Barat ka-70


Dina raraga ngareuah-reuah milangkala propinsi Jawa Barat anu ka-70, baris diayakeun acara anu dijudulan De Syukron anu ka-5. Ieu acara geus dimimitian dina mimiti poé ayeuna, kalawan dibuka langsung ku Gupernur Jawa Barat. Kagiatan ieu dilumangsungkeun salila dua poéeun kalawan tempatna di buruan Gedong Saté Bandung, jumaah jeung saptu.

Pagelaran De Syukron ka-5
Pagelaran De Syukron ka-5

Hiburan anu ngeusi kana ieu acara milangkala téh loba rupana. Aya hiburan nyanyi ti sawatara artis nasional kayaning Melly Goeslaw, Armand Maulana, Dewi Gita, Hedi Yunus jeung anu séjénna. Éta dina poe kahijina, sedengkeun dina poé kaduana aya pintonan ti Tata Janeta, Sarasvati, The Titans, Sania, Nelly Agustin jeung Netta.

Aya deui hiburan Wayang Golék anu midangkeun dalang Dadan Sunandar Sunarya dina peuting jumaah malem saptu. Aya deui pintonan Jabar Ngagaya Gandrung ka Sarung katilu anu mangrupakeun pidangan Fashion Show On The Street. Dina puncer acara bakal diayakeun Video Mapping Laser & Firework dina poé saptuna.

Ieu acara téh dibuka pikeun umum kalawan haratis. Atuh ka singsaha waé anu hayang lalajo bisa langsung ngadongdon ka wewengkon Gedong Saté jeung Gasibu.

Budaya Sunda dina Milangkala Kuningan


Sababaraha waktu anu kaliwat, dina raraga milangkala Kabupatén Kuningan geus dilumangsungkeun rupa-rupa kamonésan pikeun ngahibur masarakat. Anu dipintonkeun téh utamana ngeunaan hasil pangwangunan jeung acara tradisi titinggal karuhun anu aya di wewengkon tutugan Gunung Ciremai.

Salasahiji pinton anu jadi kalandep masarakat Kuningan, pon kitu deui urang luar anu ngahaja ngadongdon kana acara milangkala ieu nyaéta tradisi Saptonan. Tradisi Saptonan mangrupakeun hiji kajawaraan atawa lomba dina kaparigelan tumpak kuda. Anu tumpak kudana kudu ngasupkeun tumbak kana liang dina handapeun émbér anu digantungkeun di luhur.

Tradisi Saptonan
Tradisi Saptonan

Lomba ieu geus lumangsung ti jaman baheula pisan. Kadieunakeun biasa dilumangsungkeun di Lapangan Désa Kertawangunan Kacamatan Sindangagung. Lombana diiluan ku rupa-rupa kuda Kuningan anu geus kawentar pangtapisna. Kamonésan ieu jadi salasahiji tongtonan anu panglobana dilalajoan. Dina prakna loba kajadian anu matak pikaseurieun anu lalajo.

Cenah mah, salian ti pikeun miara budaya tradisi, kamonésan Saptonan ogé mibanda niléy ékonomi pikeun masarakat Kuningan. Tradisi Saptonan mangrupakeun salasahiji tina mangratus kamonésan anu aya di Kuningan anu terus bakal dipiara ku pamaréntah Kuningan pikeun ngaronjatkeun pariwisata Kuningan.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Koran Sindo)

Milangkala ka-100 Paguyuban Pasundan


Milangkala ka-100 Paguyuban Pasundan
Milangkala ka-100 Paguyuban Pasundan