Akibat Gilinding Kahirupan anu Muter, Nokia Dijual ka Microsoft


Ngadéngé ngaran Nokia, ampir kabéhanana moal bireuk deui. Ngaran Nokia geus jadi kacapangan lamun pakait reujeung hénpon. Bener ogé, ngaran Nokia teu bisa leupas tina hénpon, da Nokia mah pausahaan anu kaceluk tukang nyieunan hénpon. Sagala rupa hénpon Nokia, ti mimiti anu murah nepikeun ka anu mahal, aya jeung bisa ditéangan atawa dibeuli. Jeung geus papada apal lamun sagala rupa mérk hénpon kaluaran Nokia mah sarua jeung gampang cara makéna: lamun kudu ganti hénpon téh, teu kudu diajar deui. Terus, pikeun ngaranna ogé, hénpon Nokia mah henteu jauh tina angka anu jumlahna opat siki, ti mimiti angka 1 nepikeun ka angka 9.

Teu anéh lamun kacida pisan lobana jinis hénpon anu dikaluarkeun ku pausahaan Nokia pikeun dijualan di sakuliah dunya. Jeung teu anéh kulobana jinis hénpon anu bisa dipilih luyu reujeung pangabutuh katut pangaresep anu meulina, pausahaan Nokia jadi rajana pausahaan hénpon. Pausahaan séjén kayaning Samsung, Siemen, Ericsson, jeung LG henteu bisa ngéléhkeun pausahaan anu asalna ti nagri Finlandia ieu. Di nagri Indonésia ogé, rupa-rupa hénpon kaluaran Nokia gampang pisan manggihanana. Pikeun sawatara waktu, Nokia jadi jawarana di widang nyieunan katut ngajualan hénpon.

Nyérélékna waktu, mawa robah kana kaayaan. Jaman kadigjayaan Nokia geus kaliwat. Jaman ayeuna, Nokia henteu jadi jawara deui dina widang nyieun/ngajual hénpon. Ayeuna Nokia bisa kaéléhkeun ku pausahaan séjén kayaning Samsung jeung Apple. Éléhna Nokia ku pausahaan séjén lain taya sabab. Loba anu bisa dijadikeun alesan kunaon Nokia bet bisa kaéléhkeun ku pausahaan séjénna.

Salasahiji anu jadi alesanana nyaéta Nokia leuir teuing dina ngigelan jaman. Nalika widang hénpon robah jadi smartphone (hénpon pinter), Nokia henteu buru-buru ngiluan anclub. Nalika Apple ngawanohkeun iPhone dina taun 2007, anu jadi tanda mimiti nanjeurna smartphone anu layarna bisa ditoélan, Nokia mah angger waé ulukutek reujeung hénpon jieunana anu masih kénéh maké kipéd. Nalika iPhone nanjeur, Nokia tacan miboga rarancang pikeun ngigelanana: Nokia masih ngandelkeun smartphone entragan E kalayan sistem operasi Symbian séri 60.

Nokia beuki tinggaleun nalika Google ngaluarkeun sistem operasi Android, kalayan disusul ku lobana pausahaan anu nyieun hénpon pinter anu maraké Android kayaning HTC, Samsung jeung LG. Sanajan ahirna Nokia anclub kana widang hénpon pinter ngaliwatan séri Lumia anu dibekelan sistem operasi Windows Phone, Nokia geus leuir teuing. Nokia ahirna mah tinggaleun ku Samsung jeung Apple. Hénpon pinter entragan Lumia henteu bisa nulungan Nokia pikeun ngudag pausahaan séjénna anu bisa ngéléhkeun inyana. Salian ti éléh di widang hénpon pinter, di widang hénpon biasa anu hargana murah ogé ahirna mah Nokia kaéléhkeun ogé ku pausahaan ti nagri Cina kayaning ZTE jeung Huawei.

Nokia dibeuli ku Microsoft
Nokia dibeuli ku Microsoft

Antukna mah, pausahaan tukang nyieun hénpon Nokia téh dijual ka Microsoft anu ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone. Ngan henteu sakabéh pausahaanana anu dijual téh. Ngan ukur bagéan nyieun hénpon katut serpis wungkul. Nokia bakal manco dina widang jaringan selulér, sérpis peta katut pangwangunan téhnologi.

(Gambar meunang nginjeum ti Nokia)

Mikawanoh Windows Phone 8 (WP8)


Sanggeus kurang sugeman kana hasil anu dibeunangkeun ku Windows Phone entragan mimiti, Microsoft ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone entragan kadua atawa Windows Phone 8. Sakumaha anu geus katara, Windows Phone entragan kahiji atawa Windows Phone 7, kurang ditarima ku anu maké hénpon pinter antukna masih kénéh éléh ku Android katut iOS dina lobana anu maké. Windows Phone 8 (WP8) miboga sababaraha kapinunjulan anu henteu dipiboga ku WP7. Salasahiji kapinunjulanana nyaéta hénpon anu diterapan WP8 mah bisa maké prosésor anu corena leuwih ti hiji (multiprosesor) katut bisa ogé diterapan leuit (paranti teuteundeunan) tambahan dina rupa microSD. Ieu kapinunjulan henteu bisa kapanggih dina hénpon WP7.

Sanajan WP8 mangrupakeun entragan anyar anu neruskeun WP7, lain hartina hénpon WP7 bisa diapdét jadi WP8. Nurutkeun spesipikasina, WP8 kacida pisan bédana reujeung WP7 dina dadasar sistem operasina (kernelna). Lamun WP7 mah dijieun dumasar kana kernel Windows CE, sedengkeun ari WP8 mah dumasar kana kernel Windows NT sakumaha anu dipaké pikeun nyieun Windows 8. Hal ieu nyababkeun aplikasi pikeun WP8 teu bisa dipaké dina WP7. Ngan aya inpo anu alusna, pikeun sabalikna mah, aplikasi anu jalan di WP7 bisa dipaké dina WP8. Terus, kusabab kernelna sarua reujeung anu dipaké pikeun nyieun Windows 8, aplikasi anu dijieun pikeun dijalankeun dina WP8 bisa ogé dijalankeun dina komputer anu diterapan Windows 8.

Windows Phone 8 (WP8)
Windows Phone 8 (WP8)

Kapinunjulan reujeung kamonésan WP8 séjénna lamun dibandingkeun reujeung WP7, nyaéta:

  1. Hénpon WP8 bisa ngagunakeun ukuran layar nepikeun ka tilu rupa ukuran (dina WP7 mah ngan ukur dua), nyaéta résolusi WVGA 800×480, WXGA 1280×768 jeung 720p 1280×720.
  2. NFC (pasilitas paranti tutukeuran kontent reujeung hénpon séjénna anu deukeut katut bisa ogé pikeun babayar maké hénpon).
  3. Pidangan layar mimiti anu dialusan. Pidanganana masih kénéh ngagunakeun Metro, ngan ukuan kotak-kotakna bisa diobah-obah (bisa digedéan bisa dileutikan).
  4. Geus ngancokeun Nokia Maps kalawan ti dituna.
  5. Aya pasilitas Wallet hub (digabungkeun reujeung babayar ngaliwatan NFC).
  6. Geus nerapkeun aplikasi VoIP anu langsung tina sistem operasina.
  7. Ditambah ku kamonésan husus anu dipikabutuh ku pausahaan gedé (enterprise) diantarana manajemén divais, énkripsi BitLocker katut ayana Marketplace husus anu nyamuni anu bisa dipaké pikeun nyebarkeun aplikasi pikeun pagawé éta pausahaan.

(Cutatan ti Wikipedia, gambar meunang nginjeum ti htcsource.com)

Memilih Kartu Video (4): Kompatibilitas dengan Windows 7


Ketika Microsoft mengeluarkan sistem operasi Windows 7 dan sukses di pasaran (banyak yang menggunakan), maka sistem operasi yang banyak digunakan adalah Windows 7 menggantikan Windows XP (catatan: Windows Vista tidak terlalu sukses di pasaran). Dan ketika menggunakan sistem operasi Windows 7 yang berbeda dengan Windows XP, diperlukan hardware lebih baik lagi. Begitu juga kebutuhan akan kartu video (kartu grafis). Untuk bisa menjalankan sistem operasi Windows 7, diperlukan kartu video dengan spesifikasi minimal harus mendukung standar DirectX 9 yang sesuai dengan standar WDDM 1.0 atau lebih tinggi lagi.

Tampilan antarmuka 3-dimensi di desktop Aero

Sebagai penerus Windows Vista, Windows 7 masih menyertakan antarmuka yang memiliki efek khusus yang disebut Aero. Antarmuka Aero memungkinkan tampilan 3-dimensi di layar desktop termasuk tampilan window yang transparan. Oleh karenanya diperlukan spesifikasi kartu video yang bagus, yang minimal mendukung standar DirectX 9. Namun bukan hanya mendukung standar DirectX 9, tapi juga harus memenuhi standar arsitektur driver yang baru yaitu WDDM 1.0 (standar minimal). Aritektur ini menggantikan standar driver display Windows XP yang mulai diperkenalkan pada sistem operasi Windows Vista. Kemampuan WDDM digunakan untuk menyediakan kemampuan yang dbutuhkan untuk merender tampilan desktop dan aplikasi menggunakan Desktop Windows Manager yang merupakan gabungan windows manager yang berjalan di atas Direct3D. Spesifikasi WDDM sekurang-kurangnya membutuhkan kartu video yang memenuhi  standar DirectX 11 dan dapat menjalankan antarmuka driver untuk Direct3D 9Ex. Hal ini dimaksudkan agar kartu video bisa menjalankan aplikasi yang sesuai dengan standar Direct3D. Sementara dukungan untuk menjalankan DirectX 10 atau yang lebih tinggi, masih menjadi pilihan yang bagus.

Untuk generasi kartu video keluaran sekarang, tidak perlu diragukan lagi, sudah mendukung standar yang dibutuhkan untuk menjalankan Windows 7. Hal ini berbeda dengan kartu video keluaran beberapa tahun yang lalu yang mungkin saja belum mendukung DirectX9. Atau bisa juga sudah mendukung standar DirectX 9 tapi belum memiliki WDDM. Kartu video yang tidak memiliki driver WDDM tidak bisa menjalankan fitur-fitur Aero di Windows 7. Kartu video yang sudah mendukung DirectX 9 dan memiliki driver WDDM adalah AMD Radeon 9500 ke atas dan seri X (dengan slot PCI-Express). Sementara nVidia mulai seri GeForce FX ke atas.

Jadi dalam memilih kartu video, harus dicek dulu, sistem operasi apakah yang akan dijalankan dalam komputernya. Setelah itu baru dicek kebutuhan minimal sistem operasi yang dipilih dan pilih kartu video yang mendukung sistem operasi yang dipilih.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.anandtech.com/)

Oléh-oléh ti Acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, kabeneran ngiluan acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours. Sanajan henteu meunang oléh-oléh mangrupa hénpon, tapi sahanteuna meunang élmu jeung inpo anu Insya Alloh loba mangpaatna. Élmu ngeunaan pangrojong jeung panyumanget dina ngalakonan ihtiar kahirupan, inpo ngeunaan kasempetan anu nyampak dina néangan jalan ihtiar dina kahirupan katut salasahiji jalan anu disadiakeun pikeun ngahontalna (ngahontal ihtiar dina kahirupan).

Acara The Amazing Nokia Lumia Coding 24 Hours

Salaku jalma dina nyorang kahirupanana, teu leupas tina ngalakonan ihtiar hususna néangan kipayah. Dina ieu acara dibéjérbéaskeun ngeunaan salasahiji jalan pikeun nyiar kipayah anu aya pakaitna reujeung téhnologi hénpon. Téhnologi hénpon bisa dijadikeun hiji jalan néangan kipayah. Carana nyaéta nyieun aplikasi atawa program anu bakal dijalankeun atawa dipaké dina hénpon. Aplikasina bisa rupa-rupa, ti mimiti aplikasi pikeun heureuy (keheureuyan) nepikeun ka aplikasi pikeun bisnis atawa pausahaan; ti mimiti aplikasi anu basajan nepikeun ka aplikasi anu matak pikalieureun.

Sakumaha judulna, dina ieu acara mah anu diwanohkeun téh henpon anyar kaluaran ti Nokia, nyaéta Nokia Lumia. Entragan hénpon Lumia ieu diteundeunan sistem operasi Windows Phone entragan anyar kaluaran di Microsoft. Atuh gabungan dua téhnologi ieu téh dipikaharep bisa maju dina mangsa anu bakal datang, sanajan dina kanyataanana kudu silih éléhkeun reujeung henpon anu maké Android katut iOS.

Inpo séjénna, ngaliwatan ieu acara, susuganan hasilna bisa mucunghulkeun aplikasi-aplikasi beunangna urang Indonésia. Aplikasi anu engkéna bakal dipaké dina hénpon anu sakeudeung deui bakal dipasarkeun. Inpo panungtungan, Nokia masih kénéh ngayakeun saémbara Nokia Apps Chalenge pikeun meunangkeun hénpon Nokia Lumia 710.