Mapag Puasa téh Kapiheulaan ku Tipi


Teu karasa geningan waktu téh nyérélékna. Ayeuna geus manjing bulan Rewah deui. Bulan anu ngandung harti yén sakeudeung deui bakal manggihan bulan puasa. Bulan anu sakuduna mah ditutunggu ti béh ditu, dipépénta ti baheula, dianti-anti ti kamari, heuseusna pikeun jalma-jalma anu mibanda panemu jeung kayakinan kumaha alusna éta bulan.

Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H
Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H

Naha geningan asa jempé waé, sigana mah katungkulkeun teuing ku pakasaban jeung pacabakan. Da baheula mah biasana saméméhna téh osok ramé dipadungdengkeun iraha atuh iraha mimitina bulan puasa téh, poé naon jeung tanggal sabaraha (sok padahal geus jelas tanggalna mah tanggal hiji Romadon).

Ayeuna mah asa kapiheulaan ku tipi. Mapag bulan puasa téh ti mangkukna kénéh tipi mah geus rada ramé kana puasa. Acan ogé ngalaksanakeun puasa, da éta mah dina tipi aya iklan buka puasa romadon sagala. Jeung naon buka puasana atawa kumaha ngajalankeun puasa supaya teu katerap panyakit mah (mag).

Tétéla, bener ogé mapag puasa téh kapiheulaan ku tipi. Aya ku kituna….

Wilujeng Mapag Sasih Romadon 1433 H


Wilujeng mapag sasih Romadon 1433 H

Sakeudeung Deui Bulan Puasa


Teu karasa nyérélékna waktu. Waktu ka waktu téh gancang pisan. Asa cikénéh bulan puasa, ayeuna geus arék asup deui ka bulan puasa. Mungguh hirup di dunya téh kacida sakeudeungna. Poé ka poé, minggu ka minggu, bulan ka bulan, gancang pisan gantina.

Geus cunduk waktuna pikeun nyayagakeun diri dina nyanghareupan bulan puasa Romadon, bulan anu agung mungguh pikeun urang Islam. Nyayagakeun diri dina ngalaksanakeun sagala ibadah anu aya dina éta bulan, utamana pikeun ibadah saum sabulan campleng. Batur-batur mah geus siap sayaga sigana mah ti béh ditu mula pikeun mapag bulan Romadon taun ayeuna. Dina tipi waé geus ramé iklan anu aya pakaitna reujeung bulan puasa. Malahan mah aya anu nyabit-nyabit kana perkara Lebaran sagala. Komo anu osok mudik mah cenah, tikét kareta api pikeun mudik Lebaran geus béak deui, sok padahal Lebaranana ogé jauh kénéh. Bulan puasana ogé tacan anjog.

Wilujeng mapag puasa sasih Romadon 1433 H

Ah, kétang teu kudu jauh-jauh teuing mikirkeun Lebaran. Ulah waka mikiran Lebaran. Anu kudu dipikiran ayeuna mah ngeunaan kumaha carana supaya bulan puasa ayeuna leuwih hadé tibatan bulan puasa kamari. Kumaha carana supaya ibadah-ibadah di bulan puasa ayeuna leuwih reumbeuy tibatan taun kamari. Antukna ti taun ka taun téh bisa leuwih ngaronjatkeun deui ibadah, hususna dina bulan puasa umumna dina bulan-bulan lianna. Siap sayaga nyanghareupan puasa bisa ku jalan ngulik élmuna hususna ngeunaan élmu pangaweruh ngeunaan puasa Romadon.

Wilujeng Mapag Taun Anyar 1433H


Wilujeng Mapag Taun Anyar 1433H

Sataun landung geus kalangkung
Lain taun tanpa tungtung
Nu lempeng taya bebengkung
Diteuteup na bangbarung

Neuteup ka hareup masing sieup
Teu tetep na handapeun hateup
Ka mana bakal eunteup
Hirup hirup gera pasieup

Mapag taun bakal datang
Ayeuna bakal kasorang
Naha salempang, naha hariwang
Teu bisa dipulang wangkelang

Mapag taun kadé turun
Singhareupan ulah manyun
Gera kukumpul sanajan impun
Cekel pageuh kanu nuyun

(Dicutat tina https://ciburuan.wordpress.com/2010/12/12/taun-mangtaun-taun/)