Nepi Ka Tungtung


Tungtung jugjugeun urang nangtung
Tungtung ayeuna bakal manggih ujung
Ujung anu tara mere lalangkung
Ujung ayeuna bakal aya panyambung

Di dieu lain ngan ukur kakurung
Nganti-nganti nu haat mulung
Sugan aya anu ngagaduhan sintung
Nu nyaangan dina waktu keur suwung

Jalma-jalma pating kurunyung
Aya anu cenghar, aya anu nguyung
Malah aya anu diharudung ku sarung
Kabehanana seja lumampah, manggung

Tamplokeun kabisa nepikeun ka jucung
Kahayang cita-cita kudu diberung
Tembongkeun wawanen nu siga ruyung
Nepikeun ka raga dihalangan ku padung

Mun teu kahontal ulah nguyung
Komo lamun sagala dilangkung
Hirup lain ngan ukur saguluntung
Kudu aya mangpaat, darajat anu ngapung

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=413249961893)