Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster


Niagahoster salaku pausahaan anu nyayagakeun pangladén wéb, ngayakeun pasanggiri ngararancang kaos (T-Shirt) Niagahoster. Pasanggiri ieu dijejeran ku tag #unlimitedhosting loyog reujeung hadiah anu bakal dibagikeun ka anu jadi pinunjulna. Anu jadi jawara tina ieu pasanggiri bakal meunangkeun hadiah mangrupa kaos Niagahoster reujeung paket hosting haratis salilana di Niagahoster ditambah daptar domain haratis salila waktu anu ditangtukeun.

Pasanggiri ieu bisa diiluan ku saha waé asal mibanda blog atawa loka sorangan. Anu miluan ogé teu kudu ngaluarkeun waragad sagala. Ngan tetep, pamilon anu ngiluan kudu satuhu kana papagon anu geus ditangtukeun ku anu nyieun ieu pasanggiri (Niagahoster).

Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster
Pasanggiri Ngararancang Kaos Niagahoster

Papagon anu ditangtukeun ku Niagahoster diantarana waé nyaéta: rarancang kaosna teu meunang maké gambar anu ngarempak kana hak cipta, eusina teu meunang aya kaitan pornografi jeung SARA atawa anu moyokan pihak séjén. Rarancang anu diilukeun ogé kudu meunang nyieun sorangan jeung tacan kungsi dipedalkeun saméméhna.

Rarancang kaos sahanteuna mibanda tilu rupa eusi: logo Niagahoster, tulisan http://www.niagahoster.co.id jeung pananda #unlimitedhosting. Lamun euweuh salasahijina, bakal langsung ditampik. Rarancang dikirimkeun ka panatacalagara paling elat ping 16 Agustus 2015 jam sawelas peuting. Ieu wawates waktu bakal ditambah lamun euweuh pamilon anu lulus seleksi. Hak cipta rarancang tetep dipibanda ku anu nyieun, ngan hak pikeun ngomérsilkeunana dicekel ku Niagahoster.

Cara ngirimkeun rarancangna ku jalan diteundeun heula dina blog atawa loka dina lambaran anu gampang katempona kalawan dieusian ku panumbu ka loka http://www.niagahoster.co.id. Lambaran anu mintonkeun rarancang kudu dijudulan ku “Lomba Desain T-Shirt Niagahoster #unlimitedhosting”. Saterusna, anu ngiluan pasanggiri kudu ngeusian data diri dina tempat anu disadiakeun ku loka Niagahoster.

Pikeun meunangkeun inpo leuwih teges bisa langsung waé ngalongok ka loka Niagahoster.

Milih Ngaran Domain Anu Alus


Geus jadi pangabutuh pikeun sawaréh jalma pikeun mibanda loka (situs wéb). Lain ngan mibanda blog anu diteundeun dina pangladon wéb séjén, tapi mibanda loka sorangan. Loka anu henteu dirarangkenan ku pangladén wéb séjén saperti wordpress atawa blogspot. Ayeuna mah geus jamanna mibandang ngaran domain sorangan anu mandiri. Ngaran domain anu bisa jadi wawakil pikeun anu mibanda domainna.

Ngaran domain
Ngaran domain

Ngan, kumaha cara supaya mibanda ngaran domain anu alus? Nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku weebly, aya lima cara pikeun néangan ngaran domain anu alus. Lima cara ieu nyaéta:

  1. Téangan ngaran domain anu pondok. Teu meunang poho yén nalika anu ngadongdon internét hayang ngajugjugan hiji loka kudu ngetik ngaran domainna dina alamat sacara langsung. Jadi lamun ngaranna pondok, gampang ngetikna. Paling panjang nya 20 aksara waé.
  2. Basajan jeung jelas. Ngaran domainna kudu gampang diinget-inget jeung gampang diucapkeun.
  3. Ulah make wilangan (angka), garis handap atawa aksara panyambung. Lamun ngaranna domainna ngagunakeun angka atawa aya garis handapan atawa maké aksara panyambung, bakal nyusahkeun ngetikna nalika hayang nyungsi lokana reujeung ngabingungkeun.
  4. Tambahan ku kecap konci. Lamun ngaran domain anu dipikahayang geus dipibanda ku batur, taya salahna dirarangkénan ku kecap-kecap konci pikeun ngajelaskeun ngeunaan loka (situs web) anu dijieunna.
  5. Daptar domain pikeun sawatara tauneun. Lamun mibanda waragad anu cukup, alusna mah meuli ngaran domainna langsung pikeun sababaraha taunneun. Ulah ngan ukur satauneun.

(Gambar ti sinatria.com)

Miboga Loka Sorangan


Méh rada nécis, alusna mah blog atawa loka téh bogana sorangan, henteu ngilu nyempil di tempat batur. Blog atawa loka anu alamatna mandiri henteu ngingilu ka alamat batur saperti WordPress, Blogspot atawa pangladen blog/web séjénna. Contona waé blog Kampung Ciburuan ieu anu masih kénéh ngingilu ka alamat WordPress da diteundeunna di pangladén web WordPress. Lamun hayang leuwih nécis mah blog ieu bisa dijadikeun blog anu mandiri kalayan miboga alamat sorangan saperti ciburuan.com lain ciburuan.wordpress.com.

Loka web mandiri
Loka web mandiri

Wéb mandiri, salian ti alamatna anu mandiri (henteu dirarangkénan ku ngaran pangladén wéb séjén), ogé rupa pidanganana bisa diréka bari taya wawatesan. Béda reujeung loka atawa blog anu dijieun di pangladén wéb séjén saperti WordPress, aya wawatesan ngeunaan pidanganana. Henteu bisa ngaréka-réka sakahayang anu nyieunna. Anu bisa diréka-réka téh ngan ukur saayana anu disadiakeun dina éta pangladén wéb.

Sabenerna mah di WordPress.com ogé nyadiakeun tempat pikeun nyieun loka mandiri. Ngan hanjakal aya wawates ngeunaan aplikasi anu dipaké ngokolakeun blogna. Blog dina WordPress mah ngan ukur nyadiakeun aplikasi WordPress wungkul pikeun ngokolakeun blogna, henteu bisa mawa karep sorangan ngagunakeun aplikasi séjén saperti Joomla!. Terus ngeunaan theme-na ogé diwatesanan ku theme anu geus nyampak dina pangladén wéb WordPress, henteu bisa ditambahan sakahayangna. Anu bisa diropéa téh paling ogé panataanana saperti ngaropéa payil css-na. Salian ti éta ogé henteu bisa dipaké bisnis onlén saperti Google Adsense.

Lamun hayang miboga loka anu bener-bener mandiri mah mending kénéh daptar di tempat anu nyadiakeun hosting wéb. Loba pangladén wéb anu nyadiakeun hosting wéb (nyadiakeun tempat pikeun neundeun eusi loka/wéb/blog) kayaning Qwords, Masterweb, jeung réa-réa deui. Lamun hayang miboga wéb mandiri, kari daptar waé ka pangladén wéb anu cocog. Lain ngan ukur daptar sabenerna mah, tapi mayar waragad pikeun nyéwa tempat (rohangan) wéb/loka di éta pangladén wéb. Sanggeus meunang rohangan/tempat, kari ngeusian éta tempat ku jalan masang aplikasi pikeun ngokolakeun wébna (CMS) kayaning WordPress, Joomla!, Typo3, atawa anu séjénna.

Hiji deui anu ulah poho, salian ti nyadiakeun rohangan atawa tempat pikeun neundeun wébna, kudu disadiakeun ogé alamat lokana. Lamun hayang lengkep wéb soranganna anu mandiri, alusna mah ngagunakeun alamat loka sorangan. Alamat loka anu taya rarangkén atawa henteu milu ka alamat loka séjénna. Carana, meuli domain heula. Biasana mah pangladén wéb anu nyadiakeun tempat hosting osok nawarkeun domain ogé. Jadi lamun hayang gampang mah, daptar wébna sakalian: hosting reujeung domainna disakalikeun.

Geus lengkep duanana (hosting jeung domain) mah kari ngokolakeun wébna. Arék dijadikeun tempat bisnis onlén, atawa sakadar blog wungkul ogé moal jadi pasualan.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Nempo Gambar/Poto Leuwih Jelas Ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus


Nalika nyungsi mandala maya, kadang osok nempo gambar atawa potrét anu leutik (henteu jelas). Sanajan katempona leutik, aya kalana anu aslina mah éta gambar atawa potrét téh gedé. Lamun hayang nempo éta gambar atawa potrét supaya leuwih jelas, kudu diklik heula gambar atawa potrétna anu nyambung ka lambaran wéb séjén. Jadi kudu pindah lambaran wéb.

Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus
Gambar anu dipidangkeunana leutik jadi gede lamun ngagunakeun Thumbnail Zoom Plus

Ayeuna, aya pakakas anu alus pikeun nempoan gambar atawa potrét supaya leuwih jelas kalawan henteu kudu asup kana lambaran gambar atawa potrét anu gedéna. Sanajan gambar atawa potrét anu katempona leutik jeung henteu pati jelas, maké ieu pakakas mah bisa katempo gambar/potrét aslina. Lamun gambar/potrét aslina ukuranana gedé, bakal diancokeun gambar anu gedé ogé. Pakakas ieu ngaranna Thumbnail Zoom Plus.

Pakakas ieu mangrupakeun aplikasi tambahan pikeun panyungsi wéb Mozilla Firefox. Jadi pikeun ngajalankeunana kudu ngagunakeun Mozilla Firefox. Kusabab ngaranna ogé aplikasi tambahan (add-ons), aplikasi ieu moal langsung aya dina panyungsi Mozilla Firefox. Supaya Firefoxna miboga ieu aplikasi tambahan, kudu diinstal heula aplikasi Thumbnail Zoom Plus-na.

Cara nginstalna bisa langsung ngalongok ka loka Thumbnail Zoom Plus ngaliwatan panyungsi wéb Mozilla Firefox. Terus teken kenop Add to Firefox. Tungguan nepikeun kaluar jandéla Software Installation. Tina jandéla ieu teken kenop Install. Sanggeus réngsé masangna, pareumah heula (restart) Mozilla Firefoxna. Lamun geus kitu mah kari ngagunakeun éta pakakas kalawan otomatis. Lamun nempo gambar atawa potrét, kari ngagésérkeun pananda (kursor) mouse kana éta gambar/potrét, tungguan sakeudeung. Bakal kaluar jandéla anyar anu ngapung di gigireun éta gambar/potrét anu ngancokeun gambar/potrét dina ukuran asli atawa leuwih gedé. Salila pananda (kursor) mouse aya dina gambar/potrét bakal terus diancokeun gambar gedéna dina jandéla ngapung. Gambar dina jandéla éta bakal leungit lamun pananda mousena dijauhkeun tina gambarna.

Aya sababaraha loka anu bisa maké ieu pakakas. Dina harti gambar atawa potrét anu bisa digedéan téh téh ngan ukur tina loka anu dirojong ku ieu pakakas wungkul. Lumayan loba loka anu bisa ngagunakeun ieu pakakas di antarana waé: Amazon, Baidu, Bing, Facebook, Flickr, Google, HuffingtonPost, IMDb, LinkedIn, Netflix, New York Times, Pinterest, Reddit, Tumblr, Twitter, Yandex.ru, YouTube, Wikipedia, WordPress, Yahoo Images jeung nu séjénna.

Opat Taun Blog Kampung Ciburuan di Loka WordPress


Teu karasa geus opat taun deui geningan blog Kampung Ciburuan ieu téh nyileungleumna di pangladen wéb WordPress. Ieu hal téh tohiyan waktu meunang wawaran ti WordPress.com anu nyebutkeun yén blog ieu geus didaptarkeun salila opat taun ka tukang. Sok padahal saméméhna mah, lamun ngilikan kana tulisan anu mitemeyan dipedalkeun, waktuna téh dina ping 29 Séptémber 2009. Jadi aya waktu béda antara catetan WordPress.com reujeung catetan anu ngokolakeun ieu blog ngeunaan mitemeyanana blog ieu ngajomantara di mandala maya.

Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com
Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com

Mugia waé salila ieu, pedalan anu dipidangkeun di ieu blog téh sing aya mangpaatna hususna mah pikeun anu néangan inpo ngeunaan kasundaan anu ditulisan dina Basa Sunda. Ka hareupna, harepanana mah mugia waé leuwih loba deui inpo ngeunaan kasundaan anu diancokeun di ieu blog.

Wawaran ti WordPress.com
Wawaran ti WordPress.com
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu