Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop


Pasanggiri Nulis Wikipedia Basa Sunda, Hadiahna Laptop
Nulis Artikel di Wikipedia make Basa Sunda, Hadiahna Laptop

Geus lila pisan dimimitianana mah. Heueuh da ieu pasanggiri téh geus dimimitian dina bulan Séptémber taun kamari. Anu ngiluan daptar katut anclub kana ieu pasanggiri téh geus nincak kana entragan katujuh. Dina ping 25 April ayeuna geus narima pamilon pikeun entragan kadalapan. Jadi sanajan geus lila, taya halangan pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri sabab daptar pamilon anu disadiakeun ku panatacalagara nepikeun ka sapuluh entragan dina ping 25 Juni, tur ditutup dina ping 25 Juli 2015.

Anu mikaresep kana Basa Sunda tur resep tulas-tulis hususna nulis artikel, taya salahna pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Salian ti bisa meunangkeun hadiah anu mangrupa laptop, ogé bisa jadi jalan pikeun ngadomkuméntasikeun jeung miara atawa ngamumulé Basa Sunda. Ieu hal téh luyu reujeung tujuan diayakeunana ieu pasanggiri anu dijudulan Wiki Sabanda (Wikipédia Raksa Basa Sunda).

Anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri, meungpeung masih kénéh aya waktu bisa langsung daptar waé ngaliwatan loka Wikipédia Basa Sunda atawa Wiki Sabanda. Saha anu apal dina panungtunganana bisa meunangkeun hadiah laptop atawa hadiah séjénna anu disadiakeun ku panicia. Di éta loka dijéntrékeun kumaha carana ngiluan kana ieu pasanggiri.

Saméméh Milih Kompiuter Léptop (Laptop)


Danget ayeuna mah anu ngaranna léptop téh beuki mahabu, ampir nyaruaan kana kompiuter déstop. Beuki loba anu mikaresep jeung merlukeun léptop anu dipaké pikeun gawé katut kaperluan séjénna, ngagentian kompiuter déstop. Hal ieu téh kusabab pangabisa kompiuter léptop anu geus ampir sarua reujeung kompiuter déstop biasa, ditambah deui ku bisa dibabawa ka mamana kalawan gampang. Ayeuna mah kompiuter léptop dirarancang jeung dijieun pikeun bisa ngagentian kompiuter déstop. Kusabab kitu, geus teu jamanna deui kudu milih kompiuter déstop pikeun marengan pagawéan atawa kaperluan séjénna. Dina milih kompiuter léptop aya sababaraha hal anu kudu dititénan saméméhna.

Kompiuter leptop
  1. Ukuran jeung beuratna. Dina milih kompiuter léptop, anu ngaranna ukuran jeung beurat téh kacida pentingna. Ukuran léptop biasana mangaruhan kana kamonésan katut komponén anu aya di jerona. Ukuran anu leuwih leutik saperti nétbuk, miboga kamampuhan anu diwatesan ku ukuran saperti euweuhna drive sidi/dipidi (CD/DVD). Kamampuhanana ogé kurang pisan lamun dibandingkeun reujeung kompiuter déstop. Léptop anu rada gedé jeung rada ampeg, miboga kamampuhan anu ampir nyaruaan kana kamampuhan kompiuter déstop. Pilih ukuran jeung beurat anu cocog.
  2. Prosesorna. Prosesor kompiuter léptop mah biasana leuwih alon tibatan prosesor kompiuter léptop. Jinis kamampuhan prosesor anu aya dina léptop dumasar kana ukuran jeung mangpaat léptopna. Kamampuan prosesor léptop biasana mah mangaruhan kana kakuatan atawa umur batréna. Kusabab kitu pariksa jinis prosesor katut kamampuhan (gancangna) prosesor anu diterapkeun dina léptop.
  3. Mémorina. Kompiuter léptop miboga diwatesanan ku jumlah mémori. Tempat nancebkeun mémorina ngan saeutik. Kusabab kitu, pariksa heula jumlah slot mémori anu disadiakeunana katut kapasitas mémori panggedéna anu bisa diselapkeun kana léptop. Naha aya slot anu disésakeun pikeun nambahan mémori atawa henteu.
  4. Layar jeung pidio. Pidio dina kompiuter léptop mangrupa display (layar) reujeung prosesor pidio. Display ditangtukeun ku ukuran katut résolusina. Layar anu leuwih gedé miboga resolusi anu leuwih gedé ogé. Tapi bakal mangaruhan kana gampangna mamawa (bakal leuwih beurat). Layar anu panjang ka sisi (wide screen) geus jadi standar pikeun kompiuter léptop ayeuna. Kamampuhan pidio kompiuter léptop dina hal grapik 3D jeung muter pidio kualitas alus dipangaruhan ku prosesor grapikna.
  5. Drive-na. Drive mangaruhan kana gedéna kapasitas tempat neundeun data jeung program dina kompiuter. Drive mangrupa hardis jeung drive sidi/dipidi. Hardis mah geus biasa ayana dina unggal kompiuter. Anu ngabédakeun téh gedé kapasitasna. Leuwih gedé kapasitasna, leuwih alus. Salian ti kapasitas anu gedé, kudu ditempo ogé gancangna muter éta hardis (RPM). Leuwih gancang leuwih alus. Salian ti hardis, ogé ayana drive sidi/dipidi leuwih alus. Drive dipidi anu ngarojong lapisan ganda (dual layer) leuwih alus.
  6. Pakakas jaringanana. Kamampuhan pikeun nyambung ka jaringan geus jadi standar pikeun léptop jaman ayeuna. Biasana, pakakas anu diayakeun téh Fast Ethernet jeung WiFi. Standar WiFi sahanteuna téh standar 802.11b/g. Tambahan modem pikeun nyambung kana jaringan leuwih lega, jadi pilihan tambahan.
  7. Umur batré. Umur batré anu aya dina kompiuter léptop mangaruhan kana lilana maké kompiuter. Leuwih lila umurna, leuwih alus, supaya bisa dipaké rada lila sanajan henteu nyambung kana colokan listrik. Téangan kompiuter léptop anu miboga umur batré sahanteuna 2 jam pikeun dipaké normal. Ulah nepikeun ka kurang ti sakitu.
  8. Garansi. Kompiuter léptop mah leuwih gampang ruksak kusabab gampangna dibabawa. Nalika milih kompiuter léptop, pilih kompiuter léptop anu méré garansi langsung ti pabrikna sakurang-kurangna sataun lilana. Malahan mah lamun kompiuter léptop anu dipakéna kalawan digeder terus-terusan, leuwih hadé deui lamun miboga garansi nepikeun ka tilu taun.

(Dicutat ti kalawan diropea ti http://compreviews.about.com)

Prosésor Péntium B950 téh Entragan Mana?


Waktu nalungtik néangan kompiuter anyar (hayang apal inpo ngeunaan kompiuter anyar), hususna laptop, manggihan laptop anu leuwih murah. Nempo kana kaayaanana mah laptop anyar, ngan hargana sahandapeun laptop prosésorna Core i3 umumna. Barang ditempoan pangeusina, geningan prosésorna lain Core i3 tapi Péntium B950. Naha masih kénéh jaman kitu kompiuter maké prosésor Péntium? Lain ayeuna mah geus wancina maké Intél Core?

Panasaran ogé, naha Prosésor Péntium hususna Péntium B950 téh prosésor anyar atawa lain?

Salasahiji laptop anu make prosesor Pentium B950

Sanggeus dikotéktak ditéangan mah geningan meunang ogé inpo ngeunaan éta prosesor Péntium téh. Nyatana, Intél sanajan geus maké mérk prosésor Core, henteu nepikeun ka ninggalkeun ngaran Céléron katut Péntium. Salian ti ngaluarkeun prosésor ngaranna Core (Core i3, i5 jeung i7), ogé masih kénéh ngaluarkeun prosesor ngaraan Péntium jeung Céléron. Lamun prosésor Céléron mah ti baheula ogé apanan mangrupakeun prosésor panghandapna dina harti murah, ngan ari tingkatan Péntium ayeuna sanggeus aya generasi Core, ayana di mana nya?

Nurutkeun inpo ti cpu-world cenah prosésor Péntium kaluaran anyar ayeuna mah ditempatkeun diantara Céléron jeung Core. Nya bisa disebutkeun generasi kadua ti handap (rada murah), jeung tujuanana pikeun pasar laptop anu murah.

Ngeunaan Prosésor Pentium B950, prosésor ieu masih kénéh saentragan reujeung prosesor Core entragan kadua (arsitektur Sandy Bridge). Jadi masih kénéh saturunan reujeung prosésor Core mah. Tigkatan pangabisana ogé teu jauh tina kamampuhanana proésor Core. Ngan memang aya anu dikurangan. Diantara kamampuhan anu dikurangan atawa anu leungit téh nyaéta kamampuhan Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x katut VT-d), Trusted Execution atawa Intel Quick Sync.

Ngeunaan kamampuhan séjénna mah euweuh bédana reujeung prosésor Core saperti dual-core, miboga grapik sorangan (integrated graphics card) anu disebut Intel HD Graphics.

(Gambar meunang nginjeum ti http://laptoping.com/wp-content/uploads/2011/08/AS5750z-with-Intel-Pentium-B950.jpg)