Nepikeun ka Pakétrok Iteuk


Lamun kaparengan papada sarua dipanjangkeun umurna, taya deui anu dipiharep, kajaba bisa babarengan salilana atawa salila dibéré waktu ngajalankeun kahirupan. Ti mimiti babarengan ti keur ngora kénéh, nepikeun ka aki-aki nini-nini, bisa babarengan sabobot sapihanéan runtut raut sauyunan. Henteu nepikeun pegat di tengah jalan. Ngan ukur umur anu bisa megatkeunana. Kitu kalolobaan anu dipiharep ku unggal jalma dina ngalakonan atawa nyorang kahirupan rumah tanggana.

Mangtaun-taun ngalakonan kahirupan rumah tangga henteu nyababkeun nguranganana kanyaah. Kanyaah angger aya, henteu luntur kaibunan henteu laas kahujanan. Najan nepikeun ka leumpang diseundak maké tongkat atawa iteuk, angger tetep renggenek dina kahirupanana, henteu nepikeun ka leungit.

Nini jeung aki

Kanyaah reujeung tali kakait pikeun hirup babarengan aya salawasna nepikeun ka tongkat atawa iteuk anu dipaké pikeun mantuan nangtung reujeung leumpang téh diadu atawa pakétrok. Iteuk ngajadi saksi dina raketna tali laki rabi dua jalma. Kusabab kitu, laki rabina téh disebutna nepikeun ka pakétrok iteuk.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)