Balimau Kasai, di Lembur mah Dikuramas Ngaranna


Di wewengkon Riau aya kabudayan anu ngaranna Balimau Kasai. Ceuk babaturan urang Pekanbaru cenah éta téh kabiasaan anu osok dipigawé nalika mapag bulan puasa. Pisapoéeun deui kana bulan puasa, jalma-jalma hususna urang Kampar osok marandi di walungan Kampar. Mandi ieu disebutna téh Balimau Kasai. Cenah, ieu kabiasaan téh jadi hiji cicirén pikeun meresihan jeung nyucikeun diri saméméh ngalaksanakeun ibadah puasa di bulan Romadon. Ngaran Balimau téh, ceuk vivanews miboga harti mandi ngagunakeun cai anu  dicampur ku jeruk anu dingaranan jeruk limau. Jeruk anu osok dipaké téh jeruk purut, jeruk nipis atawa jeruk kapas. Sedengkeun ari Kasai mah seuseungitan  anu dipaké nalika dikuramas. Urang Kampar percayaeun yén seuseungitan ieu bisa ngaleungitkeun rasa ceuceub anu nyangkaruk dina haté.

Urang Kampar keur marandi di sisi walungan Kampar

Lamun nilik kana kabiasaan ieu mah, sarua reujeung kabiasaan di lembur. Di lembur mah ngaranna téh kuramas. Mandi dina poéan saméméh asup kana bulan Romadon. Bédana téh dikruamas mah mandina lain di walungan tapi biasana di tampian atawa di mana waé asal mandi. Mandina bari diangir maké sampo buuk.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.tribunnews.com/)

Munggahan Mapag Bulan Puasa


Dina nyinghareupan bulan puasa, osok manggihan kecap munggah atawa munggahan. Duanana miboga harti anu ampir sarua jeung asal kecap anu sarua nyaéta munggah. Munggah atawa munggahan biasanna mah osok dikaitkeun reujeung mapag bulan puasa. Lamun arék bulan puasa osok aya munggahan. Sanajan kitu anu ngaranna munggah mah lain ngan ukur arék puasa wungkul, da kecap munggah kapanggih ogé nalika dina ibadah haji nyaéta munggah haji.

Terus, naon atuh hartina munggah atawa munggahan téh?

Wilujeng Mapag Sasih Shaum 1432 H

Lamun dina ibadah haji mah, anu ngaranna munggah téh osok dihartikeun ku naék. Jadi munggah haji téh hartina mah naék haji. Naék darajatna jadi haji.

Kumaha atuh lamun munggahna téh dina nyanghareupan bulan puasa? Dina hal ieu bisa ogé disebut naék, nyaéta naék kana bulan puasa. Jadi jalma anu munggahan téh geus siap-siap bakal arék ngalakonan kahirupanana dina bulan puasa.

Kumaha atuh ari munggahan téh?

Munggahan mah mangrupakeun budaya anu aya di masarakat dina mapag bulan puasa. Biasana mah dina mapag bulan puasa téh jalma-jalma osok ngarumpul reujeung kulawarga-kulawargana. Da dina pasna munggahan mah, biasana anu sarakola atawa gawé téh aya kalana peré. Jadi bisa ngusahakeun pikeun ngumpul. Kusabab kulawarga téh bisa ngumpul ngariung, dina mapag bulan puasa téh osok sagala diayakeun utamana kadaharan. Supaya kabéhanana bisa ngasaan, taya anu kaliwat. Salian ti éta, dina mapag bulan puasa ogé aya kabiasaan dikuramas, nyaéta mandi dina poéan saacan puasa poé kahiji.