Web Pikeun Ngarobah Aksara Latin kana Aksara Sunda dina Kompiuter Sorangan


Ngamimitian nyobaan pangladén web anu geus dipasang dina kompiuter, sakalian nyobaan kodeu program anu didamel ku Kang Dian Tresna Nugraha (kodeu program anu diundeur ti loka sabilulungan). Payil SundaConv-1.1 meunang ngundeur téh dimekarkeun maké program paranti mekarkeun payil. Hasilna kaluar opat rupa payil nyaéta aksara_bg.gif, index.html, style.css katut SundaConv.js. Éta opat payil téh diperlukeun pikeun ngawangun loka Pangrobah Aksara Latin kana Aksara Sunda.

Satutasna jelas payil-payilna, disalin waé éta payil-payilna katut mapna kana map htdocs anu aya dina map pangladén web (C:XAMPP/htdocs/web-app/). Sanggeus kitu mah langsung waé dicoba ngagunakeun panyungsi internét (Mozilla Firefox) ku jalan ngaaksés alamat localhost/web-app/sundaconv-1.1/.

Nya kaluar lambaran anu sarua reujeung anu aslina di alamat http://aksara.sabilulungan.org/. Nyobaan nulis, bener ogé aya hasil parobahanana dina Aksara Sunda.

Lambaran pangrobah aksara dna kompiuter sorangan