Kokoplahu Bulan Purnama (Supermoon)


Kokoplahu Supermoon?

Dina peuting tadi kabeneran aya kajadian kokoplahu. Cahya panonpoé anu sakuduna nepi ka bulan kahalangan ku alam dunya (bumi). Ngan aya hal anu ngabédakeun reujeung kokoplahu biasa. Dina peuting tadina mah kokoplahuna disebutna téh kokoplahu supermoon atawa kokoplahu bulan purnama. Kabeneran kajadian kokoplahuna dina waktu bulan purnama katut leuwihna téh kabeneran ogé bulan téh cicingna eukeur dina tempat anu pangdeukeutna reujeung bumi.

Bulan satutasna kokoplahu bulan purnama

Ieu kajadian téh arang langka. Cenah mah kajadianana téh bisa sapuluh taun sakali. Bulan purnama katempona leuwih gedé tibatan bulan purnama lianna dina sataun ayeuna. Kajadian kokoplahuna ogé ngan sakeudeung, kurang leuwih opat jam-an. Kokoplahu sabenerna mah dimimitian ti jam 3 burit waktu Indonesia bagéan Kulon. Sedengkeun tungtungna dina jam 8 peuting leuwih 19 menit-an.

Kokoplahu dina Wanci Peuting Tadi


Kokoplahu….

Peuting tadi aya kajadian anu ngaranna kokoplahu.

Naon atuh ari kokoplahu téh?

Kecap kokoplahu, jarang pisan kadéngéna. Ngan ieu kecap téh pernah kapanggih baheula mangsa keur leutik. Kecap kokoplahu ampir sarua reujeung samagaha. Duanana ogé nuduhkeun kana kaayaan anu poék, anu sabenerna mah kudu caang atawa rada caang.

Dina wanci peuting, anu osok nyaangan téh nyaéta bulan. Arék bulan sapasi atawa bulan purnama, anu penting mah bulanna aya cahayaan jeung nyaangan poékna peuting. Ngan dina waktu peuting tadi mah, bulan anu keur sumedeng purnama téh, dina wanci ngagayuh ka janari gedé, bet ngaleungit. Bulan anu cahayaan téh leungit siga anu dilegleg ku poékna peuting.

Ceuk warta mah cenah peuting tadi téh aya kajadian kokoplahu. Bulan aku kuduna cahayaan téh jadi poék kusabab bulanna henteu kasorot ku cahya panon poé. Cahya panon poé anu kuduna keuna kana bulan téh kahalangan ku bumi. Kusabab kahalangan, bulan jadi poék.

Bulan anu arek kapoekan ku kalangkang bumi

Lamun diibaratkeun dina keur lalajo wayang mah, lamun hiji jalma nangtungna di tukangeun batur bakal ngarasa kapoékan kusabab kahalangan ku jalma anu aya dhareupeunana. Cahya lampu patromak anu aya di panggung téh moal bisa nyaangan éta jalma sapanjang batur anu dihareupeunana ngahalangan kénéh.

(Gambar meunang nginjeum ti http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42639000/jpg/_42639603_sharp.jpg)