Pamaréntah Sumedang Baris Ngayakeun Pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran


Dina raraga miara seni Sunda heuseusna Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran, pamaréntah Sumedang baris ngayakeun pasanggiri anu dijejeran ku ‘Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015″. Ieu pasanggiri téh bakal dilumangsungkeun di Gedong Aula Balé Kambang Désa Margamukti Kacamatan Sumedang Utara jeung Gedong Nagara Sumedang. Ieu pasanggiri bakal dilumangsungkeun dina ping 25 Nopémber nepikeun ka pung 28 Nopémber 2015.

Salian ti pikeun miara seni Sunda, ieu pasanggiri téh diayakeun pikeun ngarojong jeung nguatan program Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS).

Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran
Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran

Pasanggiri ieu diiluan ku pamilon anu asalna ti wewengkon Priangan, nyaéta Kabupatén Sumedang, Kota Bandung, Kabupatén Bandung, Kabupatén Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupatén Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupatén Tasikmalaya, Kabupatén Ciamis, Kota Banjar jeung Kabupatén Pengandaran. Nepikeun ka danget ayeuna, geus loba pamilon anu daptar.

Dina pasanggirinya, sakumaha hasil Technical Meeting Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015 anu dilumangsungkeun di aula rapat RS Pakuwon, bakal dilaksanakeun ngaliwatan undakan munggaran (penyisihan) jeung undakan puncer (final). Undakan munggaran bakal dilumangsungkeun dina poé Rebo ping 25 Nopémber pikeun pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran. Sedengkeun ari pasanggiri Kawihnya bakal diayakeun dina poé Kemis ping 26 Nopémber. Tempatna di Gedong Aula Balé Kambang. Undakan puncerna bakal diayakeun dina poé Saptu ping 28 Nopémber anu tempatna di Gedong Nagara Sumedang.

Nurutkeun panata calagara, pamilon dibagi kana dua katagori/golongan nyaéta katagori rumaja pikeun pamilon anu umurnya 10 nepikeun ka 17 taun. Anu kaduanya nyaéta katagori déwasa pikeun pamilon anu leuwih ti 18 taun. Dina prak-prakanana, pamilon kudu ngahaleuangkeun langgam wajib jeung pilihan. Contona waé, dina undakan munggaran, pamilon rumaja kudu mawakeun kawih/tembang Citra Resmi jeung Cinta Nusa. Sedengkeun kawih/tembang pilihanana, Sumedang Kota Kamelang, Tanah Sunda, Pahlawan Toha, Tanah Pasundan jeung Arwah Pahlawan.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Haleuang Kuliner Sunda 2015


Dina raraga Dies Natalis Unpad (Universitas Padjadjaran) anu ka-58, unit Kesenian Universitas Padjadjaran bakal ngayakeun pagelaran anu dijejeran ku ‘Haleuang Kuliner Sunda’. Pagelaran entragan taun 2015 ieu bakal dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 13 Séptémber 2015. Waktuna jam tujuh peuting nepikeun ka jam satengah sapuluh. Ari tempatna nyaéta di GOR Jati Kampus Unpad Jatinangor.

Sakumaha jejerna, pagelaran ieu gedé pakaitna reujeung kadaharan anu aya di tatar pasundan. Kadaharan ieu dipidangkeun ngaliwatan lalaguan atawa kawih anu geus kawentar di masarakat urang Sunda. Kadaharan kayaning Tauco, Borondong Garing, Peuyeum Bandung, Surabi Haneut jeung Tahu Sumedang geus aya lagu atawa kawihna.

Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015
Pagelaran Haleuang Kuliner Sunda 2015

Dina ieu pagelaran lalaguan anu aya pakaitna reujeung kadaharan éta baris dihaleuangeun. Leuwih ngeunahna deui, lain ngan ukur dihaleuangkeun wungkul, tapi kadaharan anu disebutkeun dina laguna ogé bakal diidangkeun ka anu lalajo. Contona waé, Nalika lagu anu dipidangkeunana lagu Peuyeum Bandung, kadaharan peuyeum bakal dibagikeun kanu lalajo kalawan haratis.

Ngeunaan lalaguanana, aya 12 lagu anu bakal dipintonkeun. Lagu kasebut nyaéta Borondong Garing – És Lilin – Peuyeum Bandung – Tauco Cianjur – Colénak – Tahu Cibuntu – Tahu Sumedang – Galéndo – Wajit Cililin – Surabi Haneut – Rujak Cuka – Karédok Leunca reujeung lagu bubuka ‘Kuliner Sunda’ yasana Ganjar Kurnia.

Musik anu mirigna, lalaguan anu dipidangkeun bakal dipirig ku rupa-rupa musik tradisional Sunda kayaning calung, degung, Angklung Arumba, Celempungan, Kacapi Biola, Pop Sunda jeung Band modern. Sedengkeun anu baris midangna aya Bungsu Bandung, Rika Rafika, Sony Riya Windyagiri jeung Novi Aksmiranti katut anu séjénna.

Ieu pagelaran téh bisa didongdon ku saha waé. Anu hayang lalajo bisa datang dina waktuna kalawan teu kudu mayar karcis alias haratis….

Éta Socana


Éta Socana
Éta Socana

Sanggian/Rumpaka: Nano S.
Haleuang: Nining Meida/Barman S.

Éta-éta socana
Paneuteup teuing ku seukeut
Éta-éta imutna
Gelenyu ngabandang tineung

Éta-éta rarayna
Marahmay miis mamanis
Éta daya sagalana, sagalana
Karaos éndahna

Kangen-kangen unggal dinten
Nyipta tepang pasosonten
Rasa asih jeung kamelang
Ngahayu-hayu patepung

Bagja-bagja metik cinta
Geter rasa nu sarua
Nyipta-nyipta tinekanan
Ayang-ayangan duaan

Éta-éta socana
Ku centik bulu socana
Éta-éta imutna
Gereget kempot pipina

Éta-éta rarayna
Cahayaan linduh bulan
Sagalana éstu narik raga sukma
Duh éta socana

Rumpaka Kawih Sunda: Kudu Ka Saha


Rumpaka kawih ieu meunang ngundeur ti datasunda.org

Kudu ka saha urang ngumaha
Na ka indung duh na ka bapa
kudu ka saha urang balaka
Pikeun nepikeun geuning
Duka carita
Kudu ka saha urang nyalindung ka papayung
Nyalindung na ka pangagung
Kudu ka saha urang nyuuh
Neda dijait geuning tina bangbaluh
Duh ieung tunggara teu euih-euih
Lah teu weleh nandangan peurih
Diteangan saha nu haat nulungan
Dipaluruh di mana geusan balabuh
Kudu ka saha urang ngageuri
Iwal diri duh tahan uji
Kudu ka saha urang nya muntang
Jalan utama geuning
Iman ka Gusti

Duh ieung tunggara teu euih-euih
Lah teu weléh nandangan peurih
Ditéangan saha nu haat nulungan
Dipaluruh di mana geusan balabuh
Kudu ka saha urang ngageuri
Iwal diri duh tahan uji
Kudu ka saha urang nya muntang
Jalan utama geuning
Iman ka Gusti

Kawih Sunda Kudu ka Saha

(Gambar meunang ngala ti youtube)