Poé Pangriweuhna di Blog Kampung Ciburuan


Kalolobaan jalma anu ngahaja nyieun blog biasana mah néangan jalan kumaha carana supaya blogna bisa ramé anu ngalongokan. Unggal poé blogna loba anu ngalongokan, anu nalingakeun jeung loba anu macaan katut loba anu méré pairan. Komo deui lamun blogna husus dijieun pikeun bisnis online mah, kacida pisan ngudag kana lobana anu ngalongok. Beuki loba anu ngalongok blogna, tangtuna bakal leuwih gedé kasempetan bisnisna baris maju (payu). Teu anéh lamun loba anu nyieun blog diluyukeun reujeung anu keur ramé ditéangan atawa dipagunemkeun ku masarakat panyungsi mandala maya. Supaya nalika nyungsi internét téh nojo kana blog jieunanana.

Ari pikeun blog Kampung Ciburuan ieu mah henteu (teuing) ngudag kana lobana anu ngalongok. Tujuan awalna lain pikeun dijadikeun tempat bisnis anu merlukeun lobana anu ngalongokan atawa lobana kacatet di lambaran hareup dipanyungsi mandala maya. Blog ieu mah tujuanana condong kana nyatet ngeunaan kasundaan, sanajan eusina henteu diwawatesanan ngeunaan kasundaan wungkul. Arék loba anu ngalongok atawa saeutik, henteu jadi masalah. Blogna ogé da haratis henteu kudu mayar domain katut hosting. Nu penting mah pedalanana dieusi kalawan mayeng.

Sanajan henteu ngudag kana lobana anu ngalongok, ari anu ngalongok mah angger unggal poé ogé aya sanajan ngan saeutikan. Sahanteuna aya anu ngalongok mah meureunan aya anu maca kana eusi/pedalan dina ieu blog sanajan ngan ukur saliwatan ogé. Nyérélékna waktu, mawa parobahan ogé kana jumlah panyungsi mandala maya anu ngalongokan. Sanajan nérékélna henteu sabaraha, beuki dieu beuki ngalobaan anu ngalongokna téh.

Dina lobana anu ngalongok, dina hiji poé mah anu ngalongokna téh lumayan loba. Dina éta poé lobana anu ngalongok eusi ieu blog nepikeun ka sarébu leuwih. Tapi ieu lain lobana jalma anu ngalongok, tapi lobana nempoan eusi. Dina harti saurang jalma anu ngalongok bisa nempo eusi ieu blog sababaraha kali dina éta poé. Poé éta mah kacida bédana reujeung poé-poé séjénna.

Poean panglobana dilongok
Poean panglobana dilongok

Naon atuh koncina?

Dina éta poé téh kabeneran midangkeun tulisan ngeunaan inpo panganyarna ngeunaan Jalan Tol Cisumdawu. Terus éta pedalan téh dibagikeun ngaliwatan média sosial kayaning pésbuk jeung twitter. Loba anu pasanaran sigana mah ngeunaan Jalan Tol téh. Malahan cenah dina éta poé téh jumlah tetempoan dina sajamna nepikeun ka 92 longokan.

Panglobana dina waktu sa-jam
Panglobana dina waktu sa-jam

Lamun kitu mah, lamun hayang ngalobaan anu ngalongok kana ieu blog, alusna mah eusina ngeunaan Sumedang terus dibagikeun di pésbuk Sumedang.

Opat Taun Blog Kampung Ciburuan di Loka WordPress


Teu karasa geus opat taun deui geningan blog Kampung Ciburuan ieu téh nyileungleumna di pangladen wéb WordPress. Ieu hal téh tohiyan waktu meunang wawaran ti WordPress.com anu nyebutkeun yén blog ieu geus didaptarkeun salila opat taun ka tukang. Sok padahal saméméhna mah, lamun ngilikan kana tulisan anu mitemeyan dipedalkeun, waktuna téh dina ping 29 Séptémber 2009. Jadi aya waktu béda antara catetan WordPress.com reujeung catetan anu ngokolakeun ieu blog ngeunaan mitemeyanana blog ieu ngajomantara di mandala maya.

Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com
Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com

Mugia waé salila ieu, pedalan anu dipidangkeun di ieu blog téh sing aya mangpaatna hususna mah pikeun anu néangan inpo ngeunaan kasundaan anu ditulisan dina Basa Sunda. Ka hareupna, harepanana mah mugia waé leuwih loba deui inpo ngeunaan kasundaan anu diancokeun di ieu blog.

Wawaran ti WordPress.com
Wawaran ti WordPress.com
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu

Hasil Pemilukada di TPS 9 Dusun Ciburuan


Pemilukada pikeun milih Bupati/Wakil Bupati Sumedang katut milih Gupernur/Wakil Gupernur geus dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 24 Pébruari 2013 (7 Suklapaksa Palguna 1949 Candra Kala Sunda). Ampir sakabéh warga anu miboga hak pikeun milih ngadongdon ka TPS di wewengkonna séwang-séwangan. Pon kitu deui reujeung warga masarakat Kampung Ciburuan. Warga masarakat Kampung Ciburuan anu geus meunang surat ondangan pikeun milih, geus muru TPS anu perenahna di Balé Musawarah Dusun Ciburuan ti mimiti jam tujuh isuk-isuk. Pada-pada sieun kapandeurian jeung supaya nyalsé ari geus milih mah, moal hariwang teuing.

Manjing pecat sawed ogé, milih téh geus réngsé. Sanajan kitu, hasilna henteu bisa langsung diitung. Geus jadi kasapukan yén pikun ngitung hasilna tetep kudu nungguan jam hiji.

Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi
Patugas KPPS keur ngitung surat sora disaksian ku saksi

Dina jam hiji, hasil nyoblos téh prung waé diitung kalawan disaksian ku saksi ampir ti unggal pasangan calon. Mimitina ngitung surat sora pikeun calon Gupernur/Wakil Gupernur. Sanggeus réngsé diteruskeun kana ngitung surat sora pikeun milih Bupati/Wakil Bupati. Hasilna nuduhkeun yén Pasangan Calon Gupernur/Wakil Gupernur nomer tilu meunang sora panglobana. Sedengkeun ari Calon Bupati/Wakil Bupati anu meunang sora panglobana téh nomer tujuh. Hasil ngitung nuduhkeun henteu sakabéh warga anu aya dina daptar, ngiluan milih. Jeung tina sakabéh surat sora anu milih henteu sakabéhna katarima (sah).

No. Pasangan Calon Beubeunangan
Beubeunangan Sora Calon Gupernur/Wakil Gupernur
1 Dikdik Mulyana Arief Mansur/Cecep Nana Suryana Toyib 5
2 Irianto MS Syafiuddin/Tatang Farhanul 100
3 Dede Yusuf/Lex Laksamana 105
4 Ahmad Heryawan/Deddy Mizwar 47
5 Rieke Diah Pitaloka/Teten Masduki 43
Beubeunangan Sora Calon Bupati/Wakil Bupati
1 Didi Ahmad Djamhir/Ridwan Solichin 7
2 Eni Sumarni/Arrys Sudrajat 14
3 Agus Welianto Santoso/Mully Mulyati Sukarya 26
4 Ecek Karyana/Irwanto 4
5 Oom Supriatna/Erni Juwita 1
6 Taufiq Gunawansyah/Usep Komaruzzaman 100
7 Endang Sukandar/Ade Irawan 142
8 Tatang Sutarna/Hendrik Kurniawan 5

Catetan: Jumlah warga anu mibogaan hak: 359. Anu teu ngiluan: 40 urang. Surat sora anu teu sah: 20 surat.

Tulisan Anu Alus Pikeun Blog Kampung Ciburuan [KC]


Nurutkeun tingkesan WordPress ahir taun 2012 pikeun blog Kampung Ciburuan [KC], aya sababaraha tulisan anu jadi pinunjul dina blog Kampung Ciburuan [KC]. Tulisan-tulisan anu pinunjul téh hususna ngeunaan Komputer anu ditulis dina Bahasa Indonésia saperti tulisan Komponen Penyusun Motherboard, Komponen Penyusun Komputer Pribadi (PC) jeung Jenis-jenis Soket Prosesor. Nurutkeun kanyataan yén tulisan-tulisan anu pinunjul éta ditulisna saméméh taun 2012, tapi angger pinunjul kénéh dina taun 2012, atuh WordPress méré wejangan supaya nyieun tulisan téh anu aya pakaitna reujeung tulisan anu pinunjul éta. Jadi lamun hayang loba anu ngalongok atawa loba anu néangan tulisan di mandala maya alusna mah tulisanana ngeunaan atawa aya pakaitna reujeung komputer.

Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Pedalan anu pinunjul di blog Kampung Ciburuan [KC]
Ngan hanjakal, tulisan-tulisan anu pinunjul téh ditulisna dina Bahasa Indonésia, lain dina Basa Sunda. Sedengkeun tulisan-tulisan dina blog ieu mah apanan condong kana tulisan anu maké Basa Sunda, jadi papalingpang ogé reujeung maksud ieu blog. Sanajan kitu aya sababaraha tulisan anu dihaja dipedalkeun dina Bahasa Indonésia.

Ka hareupna mah sigana, blog ieu mah dihususkeun pikeun medalkeun tulisan-tulisan dina Basa Sunda. Sedengkeun eusina mah bebas, bisa ngeunaan komputer ogé jeung ngeunaan daluang/elmu pangaweruh séjénna.

Tingkesan Blog Kampung Ciburuan [KC] dina Taun 2012


Dina raraga ganti taun ti taun 2012 ka taun 2013, WordPress.com nyadiakeun laporan taunan 2012 pikeun blog Kampung Ciburuan [KC] ieu. Tingkesanana, bisa dilongo ngaliwatan Dasbor blog anu pasipatan asalna disamunikeun (private). Jadi henteu sakabéh anu ngalongok blog bisa apal kana eusina. Kajaba dipedalkeun sina ditembrakeun (public).

 
 

Dina ieu tingkesan taunan disadiakeun tingkesan ngeunaan jumlah pedalan anu dipedalkeun. Dina taun 2012, salila sataun blog Kampung Ciburuan [KC] geus medalkeun 318 pedalan (tulisan), katut 411 gambar anu diunggahkeun ka pangladén WordPress anu méakeun tempat 57MB. Tulisan anu pangkatanggarna atawa panglobana dilongok/dibaca téh nyaéta Komponen Penyusun Motherboard, kalawan meunang pairan anu lobana 37 pairan.

 
 

Anu ngajugjug ieu blog ku jalan maké mesin panyungsi kalolobaanana ku jalan ngasupkeun kecap-kecap: komponen motherboard, motherboard, dongeng sunda sasatoan, komponen penyusun komputer, sarta ciburuan.

 
 

Ngeunaan ti wewengkon mana waé anu nglongokan ieu blog, bisa ditingalian kalolobaanana mah ti nagara Indonésia, Nagara Amerika katut di nagara-nagara ti Asia Pasipik.

 
 

Manjing Tilu Taun Kampung Ciburuan


Manjing tilu taun Kampung Ciburuan

Mapag Tilu Taun Blog Kampung Ciburuan


Mapag tilu taun blog Kampung Ciburuan