Program Komputer mah Nangkep Data Anu Asup, Ngolah Data tur Ahirna Ngaluarkeun Hasilna


Lamun ditengetan mah anu ngaranna komputer katut program anu dijalankeunana kacida basajanna. Arék sakumaha susah jeung pabaliutna prosés anu dilakonan ku program dina komputer, sabenerna mah cara gawéna sarua waé reujeung anu dilakonan ku program anu basajan. Arék naon waé programna, arék kumaha waé programna, intina mah sarua waé. Cara gawéna nyaéta nangkep anu asuk kana komputer anu mangrupa data, terus data éta diolah jeung dikokolakeun, anu hasilna diteundeun atawa dikaluarkeun pikeun dibikeun anu merlukeun hasil tina olahan data éta.

Program komputer anu nangkep data terus ngaluarkeun hasil olahan datana

Conto basajanna mah program paranti ngetik tulisan. Program paranti ngetik saperti Notepad, bakal narima data anu asup (nyaéta aksara anu diketik ku anu keur ngetik), terus éta data anu asup téh dikokolakeun (diolah). Nalika anu ngetik neken aksara A, mangka komputer bakal narima data anu ngawakilan aksara A. Sakur data anu asup ditangkep pikeun dikokolakeun ngajadi tulisan anu ngahaja dijieun ku anu ngetikna kalawan maké wangunan anu disetél ku anu ngetikna (rata paragrap tulisan, ukuran aksarana, anggang unggal jajar kalimah jeung nu séjénna). Saterusna hasil tina ngokolakeunana bisa diteundeun dina tempat neundeun atawa bisa ogé langsung dicitak dina kertas atawa dikirim ka anu merlukeun.

Program komputer anu pabaliut atawa komplék ogé sarua waé. Program aplikasi anu dijieun pikeun ngokolakeun data sarua bakal nangkep data anu diasupkeun ku anu ngasupkeun datana, terus dikokolakeun (diolah) pikeun dikaluarkeun sakumaha anu dipikahayangna. Program aplikasi anu ngokolakeun data mahasiswa di paguron luhur cara gawéna sarua waé. Nangkep data mahasiswa, data mayar béaya kuliah, nangkep data niléy mahasiswa, jeung data-data séjénna anu diperlukeun. Data-data éta dikokolakeun maké program anu cocog pikeun ngolah data ngeunaan mahasiswa terus diteundeun dina mangrupa databés. Hasilna bisa dijieun laporan atawa dicitak pikeun kaperluan anu ngokolakeun paguron luhurna atawa mahasiswana sorangan.

Program anu kaasup gim ogé sarua kitu kénéh. Gim bakal narima atawa nangkep data diasupkeun ku anu keur maén gim. Nalika anu keur maén gim neken kenop kibor atawa kenop mouse, data anu ditekenna terus dikokolakeun atawa ditarjamahkeun anu akibatna gim bakal ngajawab dina wangunan gerak dina gimna atawa ngadalikeun gimna.

Jadi, intina mah anu ngaranna program komputer mah moal leupas tina tilu hal éta: nangkep naon anu diasupkeun kana komputer (program), data anu ditangkep téh diolah, saterusna hasilna dikaluarkeun dina mangrupa kaluaran anu diperlukeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)