Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda

Wilujeng Pabaru Sunda Candra Kala Sunda 1952


Wilujeng Pabaru Sunda Candra Kala Sunda 1952
Wilujeng Pabaru Sunda Candra Kala Sunda 1952