Kadaharan Kakarén Lebaran


Dina poéan lebaran mah biasana kadaharan téh osok sagala diayakeun. Anu biasana aranglangka aya ogé, biasana mah ngahaja nyieun atawa ngolah éta kadaharan. Kadaharanana mah biasana teu jauh tina kadaharan anu diayakeun waktu mapag bulan puasa. Aya sababaraha jinis kadaharan anu osok diayakeun dina mapag poéan lebaran téh (jadi éta kadaharan téh osok aya dina poéan lebaran). Kusabab dina poéan lebaran mah lumayan loba anu ngaranna kadaharan téh, jadi tara nepikeun ka béak dina sapoé dua poé. Eta kadaharan téh osok nyésa. Komo deui kadaharan anu bisa diteundeun lila mah, osok jadi kakarén lebaran.

Kadaharan kakaren lebaran: Kanéker, akar kalapa, papais, opak, rangginang

Diantara kadaharan anu osok diayakeun dina poéan lebaran téh, jeung jadi kakarén lebaran téh nyaéta: papais (ngan kadaharan ieu mah tara kuat lila, paling sapoé atawa dua poé), kanéker (nyaéta kadaharan anu bahanna sarua jeung papais, ngan wujudna baruleud terus digoréng), opak ketan, rangginang, wajit, jeung kadaharan lainna.

Naon atuh Kakarén Lebaran téh?


Lebaran geus liwat sababarah poé katukang. Ayeuna geus nincak kana bulan sawal. Kahirupan geus normal deui sakumaha biasana, sakumaha kahirupan saacan bulan puasa. Sanajan kitu, masih kénéh aya tapakna atawa panyésaan tina poéan lebaran éta. Anu kaasup panyésaan poéan lebaran téh biasana mah disebut kakarén lebaran.

Baheula mah lamun ngadéngé kecap kakarén lebaran téh osok inget kana tulisan (carpon jigana mah, punten da hilap deui) dina hiji majalah. Judulna téh teu jauh tina kakarén lebaran. Anu dipimaksud ku kakarén lebaran téh nyaéta panyésaan tina poéan lebaran. Pangpangna mah dahareun. Lamun arék dahar téh cenah jeung kakarén lebaran, nyaéta hulu lauk. Da dagingna mah geus béak mangsa poéan lebaran.

Lebaran 1 Syawwal 1431 H

Jadi anu ngaranna kakarén lebaran téh nyaéta perkara anu masih kénéh nyésa tina poéan lebaran. Ngan anu dimaksud di dieu mah lain dahareunana, tapi sagala perkara anu aya kénéh atawa masih nyangsang kénéh sanajan lebaranana geus liwat. Leuwih jauhna deui, lain ngan ukur urut atawa tapak tina lebaranana wungkul, da anu ngaranna lebaran mah teu bisa leupas tina anu nyababkeun ayana lebaran, nyaéta bulan puasa.

Jadi, lamun ditataan mah anu ngaranna kakarén lebaran téh lumayan loba oge. Geus puguh deui lamun opak, papais, rangginang, wajit, hulu lauk atawa hulu hayam mah.