Kakawihan Barudak: Trang-trang Kolentrang


Trang-trang koléntrang,
Si londok paéh nundutan,
Mesat gobang kabuyutan,
Tikusruk kana durukan,
Mesat gobang kabuyutan,
Nyéh prot nyéh prot

Rat-rat guringsat,
Nini Ingrat paéh tiselap,
Tiselap kana kuciat,
Dibura ku laja tuhur,
Laja tuhur beunang ngunun,
Beunang ngunun tujuh taun,
Kadalapan diburakeun,
Hujan kaburu barirat,
Rat raat.

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=384326600734&comments)

Kakawihan séjénna:

 1. Kakawihan Barudak: Ayun Ambing
 2. Kakawihan Barudak: Hét Hét Embé Janggotan
 3. Kakawihan Barudak: Prang Pring
 4. Kakawihan Barudak: Acung-acungan
 5. Kakawihan Barudak: Nang Ning Nang
 6. Kakawihan Barudak: Olé-oléan
 7. Kakawihan Barudak: Néngnongnéngjak
 8. Kakawihan Barudak: Surser
 9. Kakawihan Barudak: Sieuh-sieuh
 10. Kakawihan Barudak: Nanggerang – Nanggorek
 11. Kakawihan Barudak: Galah Ginder
 12. Kakawihan Barudak: Oyong-oyong Bangkong
 13. Kakawihan Barudak: Punten Mangga
 14. Kakawihan Barudak: Bang Bang Kalima Gobang
 15. Kakawihan Barudak: Sakentrung
 16. Ayang Ayanggung