Real Madrid jadi Jawara Liga Champions 2017


Ahirna katohyan ogé kleub mana anu jadi jawara Lia Champions Éropah 2017. Sanggeus ngayakeun tatandang anu dilumangsungkeun janari tadi, kleub Real Madrid mucunghul salaku jawara anyar Liga Champions. Ieu kleub jadi jawara sanggeus bisa ngéléhkeun kleub Juventus kalawan gulna 4-1.

Real Madrid jadi jawara Liga Champions 2017 (poto: Republika)

Real Madrid anu saméméhna mangrupakeun kleub jawara Liga Champions 2016, bisa meunangkeun deui Liga Champions. Nurutkeun itungan, jawara ieu mangrupakeun anu kaduawelasna pikeun Real Madrid. Panglobana jadi jawara lamun dibandingkeun reujeung kleub séjénna. Salian ti éta, Real Madrid jadi hiji-hijina kleub anu bisa jadi jawara Liga Champions kalawan noron sanggeus robah wangunan tina Piala Champions jadi Liga Champions.

Pikeun kleub Juventus sorangan, éléhna dina undakan puncer Liga Champions ieu mangrupakeun kajadian anu katujuh kalina. Sanggeus saméméhna éléh ogé dina Liga Champions saperti taun 2003 jeung 2015.

Nobar Undakan Puncer Liga Champions 2017


Dina raraga mapag dilumangsungkeunana tatandang undakan puncer Liga Champions Éropah 2017, Juventus Club Indonesia Chapter Sumedang (JCI CS) gawé bareng jeung Pena Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang (PRMI Regional Sumedang) baris ngayakeun lalajo bareng tatandang Liga Champions. Tatang undakan puncer Liga Champions anu nepungkeun kleub Juventus reujeung Real Madrid éta bisa dilalajoanan kalawan babarengan dina acara Nobar (Nongton Bareng) ieu.

Lalajo bareng tatandang undakan puncer Liga Champions 2017

Acara nobar ieu baris dilumangsungkeun di Gelanggang Olahraga (GOR) Tadjimalela Sumedang. Waktuna peuting ayeuna, malem Ahad kalawan dimimitian dina jam sapuluh peuting. Ieu acara bisa diiluan ku saha waé, bebas henteu diwawatesanan kudu anggahota JCI CS atawa PRMI Sumedang. Pikeun anu arék ngiluan kudu mayar béaya anu gedéna 20 rébu rupia kalawan baris meunangkeun produk ti pangdeudeul.

Ieu acara dirojong ku Super Soccer jeung Super Friends Sumedang kalawan galura tipi anu nyiarkeunana nyaéta beIn Sports.

Pikeun meunangkeun inpo leuwih mundel bisa ngontak Indra Gunawan di nomer 085624001027 atawa Hery di nomer 08112250311.

Juventus Diadu jeung Real Madrid di Undakan Puncer Liga Champions


Wanci janari leutik ayeuna, baris diayakeun tatandang undakan puncer Liga Champions Éropah. Heueuh, Liga Champions Éropah geus nincak kana undakan puncer deui. Dina ieu undakan baris nepungkeun dua kleub anu kakoncara di wewengkon Éropah nyaéta Juventus anu asalna ti nagri Itali. Ieu kleub bakal ngalawanan kleub anu asalna ti nagri Spanyol nyaéta Real Madrid. Ieu tatandang baris dilumangsungkeun di dayeuh Cardiff anu perenahna di nagri Wales, tegesna di Stadion Cardiff.

Juventus ngalawan Real Madrid di undakan puncer Liga Champions

Nilik kana dua kleub anu tatandang dina undakan puncer ieu, duanana mangrupakeun kleub jagona dina liga méngbal unggal nagrina séwang-séwangan. Kleub Juventus mangrupakeun jawara Liga Itali salila genep kali kalawan noron nepikeun ka taun ayeuna. Sedengkeun Real Madrid ogé jawara Liga Spanyol taun ayeuna kalawan ditambah salaku jawara Liga Champions taun kamari. Atuh, ieu tatandang téh disawang bakal lumangsung kalawan campuh. Duanana baris ngusahakeun pikeun ngéléhkeun lawanna pikeun meunangkeun gelar jawara Liga Champions.

Nilik kana sajarahna, dua kleub ieu mibanda hasil anu sarimbagan. Nurutkeun sajarahnya, dua kleub anu baris tatandang ieu geus diadu 18 kali. Tina kabéh éta tatandang, duanana mibanda jumlah meunang anu sarua nyaéta dalapan kali kalawan gedegna dua kali. Atuh tatandang ieu mangrupakeun tatandang anu ka-19.

Kleub mana anu baris meunang? Tunggu waé hasil tatandangna….

Real Madrid, AS Monaco, Juventus jeung Atletico Madrid Asup Undakan Semifinal Liga Champions Éropah


Ahirna mah kanyahoan opat kleub di Éropah anu asup kana undakan Semifinal Liga Champions 2017 taun ayeuna. Sanggeus ngayakeun dua kali tatandang dina undakan parapatfinal, tina dalapan kleub téh kari opat kleub anu maju kana undakan saterusna. Opat kleub kasebut nyaéta Real Madrid, AS Monaco, Juventus jeung Atletico Madrid.

Opat kleub éta bisa ngéléhkeun lawanna séwang-séwangan ku ngaliwatan dua kali tatandang, di tempatna sorangan jeung nyorog ka tempat lawanna. Real Madrid bisa asup kana undakan semifinal sanggeus bisa ngéléhkeun kleub asal nagri Jérman, nyaéta Bayern Muenchen kalawan gulna 6-3 tina hasil dua kali tatandang. Dina tatandang munggaran anu dilumangsungkeun di tempatna kleub Bayern Muenchen, Real Madrid bisa ngéléhkeun anu boga imah kalawan gulna 2-1. Terus dina tatandang kaduana anu dilumangsungkeun di dayeuh Madrid, Real Madrid ogé bisa ngéléhkeun Bayern kalawan gulna 4-2.

Tuluy kleub AS Monaco bisa asup kana undakan semifinal sanggeus ngéléhkeun kleub asal Jérman ogé, nyaéta Borussia Dortmund kalawan gulna 6-3 deui hasil tina dua kali tatandang. Tatandang munggaran anu dilumangsungkeun di kandang Dortmund, AS Monaco bisa ngéléhkeun anu boga imah 3-2. Jeung dina tatandang kaduna nalika dilumangsungkeun di kandang AS Monaco, ieu kleub meunang deui kalawan gulna 3-1.

Kleub katiluna nyaéta Juventus anu bisa ngéléhkeun kleub nyoncolang asal nagri Spanyol nyaéta Barcelona. Juventus bisa ngéléhkeun Barcelona kalawan gulna 3-0 hasil tina dua kali tatandang. Tatandang munggaran anu dilumangsungkeun di J Stadium, anu mangrupakeun kandangna Juventus, manéhna bisa ngéléhkeun Barcelona kalawan gulna 3-0. Dina tatandang kadua, taya anu meunang alias gedeg. Gulna 0-0.

Kleub kaopat nyaéta Atletico Madrid anu sadayeuh reujeung Real Madrid. Ieu kleub bisa asup kana undakan semifinal sanggeus bisa ngéléhkeun kleub asal nagri Inggris, Leicester City kalawan gul anu teu béda jauh, 2-1. Dina tatandang munggaran anu dilumangsungkeun di kandang Atletico Madrid, manéhna meunang 1-0. Terus tatandang kadua anu diayakeun di kandang Leicester City, dua kleub ieu taya anu meunang. 1-1.

Piala Liga Champions Eropah

Tah, dina undakan semifinal ieu tacan jelas saha ngalawan sahana mah. Kusabab kudu nungguan heula hasil ngundi pikeun undakan semifinal ieu. Undian bakal diayakeun di kantor puseur UEFA dina poé Jumaah ayeuna. Panasaran mana ngalawan manana? Tungguan waé hasil undianana….

JCI Chapter Sumedang, Komunitas Juvéntini di Sumedang


Juventus Club Indonésia, salasahiji komunitas atawa riungan pikeun anu mikaresep kleub méngbal asal Italia, Juventus. Ieu komunitas téh geus diangken ku Juventus salaku papayung pikeun komunitas anu mikaresep ka kleub Juventus di Indonésia. Di unggal wewengkon di Indonesia dijieun komunitas anu sarupa anu mangrupakeun anakna JCI. Komunitas anu disebut chapter di hiji wewengkon dijieun supaya jadi tempat ngumpulna anu mikaresep ka kleub Juventus di éta wewengkon. Ari JCI sorangan mah ambahanana sanagara Indonésia.

Di Sumedang sorangan geus dijieun komunitas pikeun anu mikaresep ka kleub Juventus ieu, anu dingaranan JCI Chapter Sumedang (JCICS). Jadi pikeun Juvéntini anu aya di Sumedang bisa ngilu ilubiung kana ieu komunitas. Nurutkeun inpo mah, ieu komunitas téh mimiti ditaratas kira-kira tengah taun 2008. Ngan kakara dina ping 12 Pébruari 2011 ieu komunitas téh ngajanggélék jadi organisasi kalawan resmi. Kalawan miboga visi jeung misi bisa nyieun pagawéan anu alus (anu aya mangpaatna) pikeun masarakat Sumedang.

JCI Chapter Sumedang
JCI Chapter Sumedang

Kagiatan anu remen dilumangsungkeun ku ieu komunitas téh nyaéta nongton méngbal kalawan babarengan (nonbar) nalika kleub Juventus maén. Naha nalika maén di Liga Italia atawa di Liga Champion katut Piala Italia, katut kagiatan méngbal séjénna anu diiluan ku Juventus kalawan disiarkeun ku galura tipi atawa internét. Salian ti nonton babarengan, ogé remen dilumangsungkeun kagiatan maén futsal babarengan anu biasa dilumangsungkeun poé Ahad. Tempat futsal anu osok dipakéna di Gending Futsal dina jam sapuluh pabeubeurang. Pikeun ngarojong kana kagiatanana, unggal nonton babarengan jeung futsal osok disadiakeun Kéncléng Rutinan. Kagiatan anu sipatna pikeun masarakat ogé pernah diayakeun kujalan ngayakeun Baksos ka Rumah Yatim Piatu anu aya di Sumedang.

Kusabab geus ngawujud organisasi, struktur organisasina ogé geus dijieun. Salaku Ketuana dipilih Subhan, Wakil Ketua Eko, kalawan dibantuan ku bendahara Yusup. Di handapeunana aya sababaraha divisi: Divisi Sosial Ita, Divisi Futsal Olef, Divisi Nonar Yopie, Divisi Membership Izal. Tempat anu remen dipaké pikeun ngumpulna anggahota JCI Chapter Sumedang mah di Jusuf P-Pulsa, di jalan Pangeran Gajah Agung atawa baypass No 23 dideukeuteun lampu setopan Bojong.

Atuh pikeun Juvéntini anu aya di Sumedang taya salahna pikeun ngiluan kana ieu komunitas. Salian ti nambahan babaturan anu miboga pangaresep anu sarua hususna ngeunaan kleub mengbal, ogé bisa nambahan pangaweruh ngeunaan Juventus. Salian ti éta bisa ngiluan daptar jadi anggahota resmi JCI.

Pikeun inpo leuwih mundel ngeunaan JCICS ieu bisa ngaliawatan CP-na, Yusup di nomer 085222609666. Anu resep ngagunakeun média sosial bisa ngaliwatan akun twitter @JCI_Sumedang, Grup pésbuk di JCI Sumedang atawa lambaran pésbuk di JCI Sumedang.