Tanjungmedar


Tanjungmedar mangrupakeun salasahiji kacamatan anu aya di Kabupaten Sumedang. Ieu kacamatan téh bisa disebutkeun anyar kénéh ngadegna. Da asalna mah Kacamatan Tanjungmedar téh asup kana kakawasaan Kacamatan Tanjungkerta. Kusabab wewengkon anu diwengku ku Kacamatan Tanjungkerta saméméhna téh lega, Kacamatan Tanjungkerta dimekarkeun jadi dua, Kacamatan Tanjungkerta sorangan reujeung Kacamatan Tanjungmedar anu baheulana mah osok disebut Perwakilan Kecamatan Jingkang. Kacamatan Tanjungmedar diadegkeun dina taun 2001.

Kacamatan Tanjungmedar dieusi ku salapan désa, nyaéta Désa Jingkang, Désa Kamal, Désa Tanjungmedar, Désa Sukamukti, Désa Wargaluyu, Désa Cikaramas, Désa Tanjungwangi, Désa Kertamukti jeung Désa Sukatani.

Wewengkon Kacamatan Tanjungmedar
Wewengkon Kacamatan Tanjungmedar

Wewengkon Kacamatan Tanjungmedar diwawatesan ku wewengkon Kacamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang di belah kulon jeung Kacamatan Surian di belah kalér. Sedengkeun di belah wétan diwawatesan ku Kacamatan Buahdua jeung Kacamatan Tanjungkerta. Ari di belah kidul diwatesanan ku Kacamatan Rancakalong.

Puseur kacamatanana mimitina mah ayana di Jingkang. Ngan saterusna mah dipindahkeun ka Désa Tanjungmedar, supaya aya di tengah-tengah wewengkon kacamatan.

(Gambar diropea, meunang nginjeum ti KKNMDesaWargaluyu)

Ngeunaan Jingkang di Mandala Maya


Ngotektak inpo anu aya patalina reujeung Jingkang di mandala maya (dunya internet), ahirna mah anjog ka loka Jinx 2011 – One Love. Ieu loka bisa disebut mangrupakeun hiji loka atawa blog anu dijieun ku mahasiswa UNPAD anu ngiluan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Tempat KKN-na kabeneran di wewengkon Desa Jingkang. Atuh eusina teh teu leupas ngeunaan naon wae anu dipigawe ku mahasiswa anu keur KKN di Desa Jingkang ditambah ku inpo ngeunaan tempat KKN-na nyaeta Desa Jingkang. Data-data ngeunaan perenahna wewengkon Desa Jingkang, ngeunaan pangeusina katut pacabakan pangeusina. Lengkep pisan datana.

inpo ngeunaan Desa Jingkang mandala maya

Pikeun leuwih jelasna bisa langsung wae ngalongok ka loka Jinx 2011 – One Love. Sedengkeun lambaran husus ngeunaan Desa Jingkang bisa dilongok di lambaran ieu.

(Gambar meunang nangkep di http://blogs.unpad.ac.id/)