Mikawanoh Tablét


Tablét?

Tablét di dieu mah lain tablét anu wujudna obat anu bisa dibeuli di warung. Tablét anu dimaksud di dieu mah mangrupakeun ngaran pikeun hiji jinis kompiuter. Tablét atawa bisa disebut ogé kompiuter tablét mangrupakeun hiji jinis kompiuter anu bisa dibabawa ka mamana (bisa dijingjing), anu wangunanana leuwih gedé tibatan hénpon atawa PDA. Cara ngagunakeun atawa cara makéna ieu kompiuter mah ngaliwatan layar ku jalan dicabak henteu maké kibor (keyboard). Pikeun gaganti kibor, biasana mah osok aya kibor implengan dina layarna. Pikeun nyabak layarna bisa maké ramo leungeun, bisa oge make stailus (stylus: rupana siga pulpen ngan euweuh mangsian).

Sanajan kalolobaanana maké layar monitor pikeun interaksi antara anu maké reujeung kompiuter tablétna, tapi henteu diwawatesanan kudu kitu. Kompiuter tablét biasana mah miboga cocolok USB pikeun narima input ti anu maké anu mangrupa kibor. Kadang aya ogé tablét anu nerapkeun kibor anu bisa digésér, atawa kibor anu diteundeun dina layar kadua (dina hiji tablét aya dua layar).

Wujud tablet iPad kaluaran Apple

Sajarahna tablét dimimitian ku jieunan Alan Kay anu dingaranan Dynabook dina taun 1968. Dynabook mangrupakeun alat elektronik anu bisa dibabawa ka mamana anu masih kénéh dina wangunanan réka-réka. Tablét anu sabenerna mah kaluar dina taun 2000-an anu dijieun ku Microsoft anu dingaranan Micosoft Tablet PC. Ngan kompiuter jinis ieu masih kurang ditarima ku pasar, Microsoft teu bisa ngajual tablét kalawan loba. Kompiuter tablét kakara sumebar atawa mabahu waktu Apple ngaluarkeun kompiuter tablét anu dingaranan iPad dina taun 2010. Kompiuter tablét iPad mah langsung loba anu meuli.

Kamonésan kompiuter tablét salian ti miboga kamampuhan sakumaha kompiuter biasa, ditambah ogé ku kamampuhan tambahan diantarana nyambung ka internét maké jaringan teu maké kabel, bisa dipaké nelepon, pituduh GPS, bisa dipaké moto jeung ngarékam pideo, beuratna hampang (kurang leuwih sakilo nepikeun ka sakilo satengah) kalawan umur batréna bisa nepikeun ka sapuluh jam. Kusabab kitu, kamampuhan tablét téh bisa disebutkeun jadi cukang antara laptop reujeung hénpon pinter.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)