Néangan Wewengkon di Sumedang Ngagunakeun Google Maps


Ngaprak saban wewengkon anu aya di alam dunya teu kudu ripuh deui. Majuna jaman ayeuna, ngarojong pisan pikeun nedunan kana pangabutuh. Komo deui mahabuna parabot téhnologi kayaning komputer jeung parabot keupeul, beuki ngagampangkeun dina ngahontal kahayang.

google-maps-jingkang
Nyungsi lelewek di Sumedang ngagunakeun Google Maps

Ngeunaan ngaprak saban wewengkon, heuseusna di Kabupatén Sumedang teu kudu susah deui. Di mandala maya geus disadiakeun parabot pikeun ngajajah wewengkon bari teu kudu aprak-aprakan ka mamana. Pikeun mikanyaho lelewek anu aya di Sumedang, pon kitu deui wewengkon séjénna bisa ngagunakeun Google Maps anu disadiakeun ku Google. Ieu parabot kacida alusna pikeun anu hayang apal kana unggal lelewek heuseusna di Sumedang.

Google Maps mangrupakeun loka anu nyadiakeun peta jeung potrét dunya ngagunakeun satelit. Unggal lelewek anu aya di dunya geus di éta loka, tinggal ngajugjugan ngaliwatan loka Google Maps. Lamun hayang langsung muru ka hiji tempat, bisa langsung ngetik ngaran anu dituju dina kotak paranti néangan. Lamun éta tempat geus aya ngaranan, anu nyungsi loka Google Maps bakal langsung dibawa ka éta tempat anu dituju.

Sahanteuna lamun néangan désa jeung kacamatan anu aya di Sumedang, geus aya datana. Kari ngetik ngaran désa atawa kacamatanana, bakal diasongkeun pintonan peta jeung potret satelit éta lelewek désa atawa kacamatan.

Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét


Sahanteuna aya lima rusiah anu kudu ditedunan ku mibanda toko onlén di internét. Lima rusiah téh nyaéta:

Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét
Lima Rusiah Jadi Tukang Dagang di Internét
  1. Bebenah toko onlén supaya mibanda ciri anu mandiri. Hal ieu aya pakaitna reujeung anggapan anu arék meuli nalika ngajugjug toko onlén, anu pangheulana ditempo téh pidangan tokona naha luyu reujeung naon anu dipikabutuhna. Kusabab kitu, pintonan loka toko onlén téh kudu ngawakilan kana eusina atawa naon anu dijualna.
  2. Cara mayar. Dina meuli anu dipikabutuhna, anu balanja kudu disadiakeun cara pikeun mayarna. Cara pikeun mayar anu bisa dipercaya, lain anu matak hamham ka anu seja balanja.
  3. Tembrakeun. Anu balanja bakal meuli lamun bisa manggihan anu bisa dibeulina. Kusabab kitu alus pisan lamun naon anu dijual téh gampang kapanggihna. Contona waé, gampang kapanggih dina lambaran loka panyungsi kayaning Google. Produk anu dijual téh bisa kapanggih dina lambaran kahiji, éta leuwih alus.
  4. Ngirim barang. Gunakeun tukang ngirim barang anu gancang nepina. 32% loka tukang ngajual barang milih cara kumaha supaya barang anu dibeuli ku anu balanja bisa gancang nepi ka anu balanjana. Jadi, pilih tukang ngirim barang anu bisa gancang ngirimna.
  5. Wangun kapercayaan ti anu balanja. Kumaha carana bisa ngahargaan anu balanja.

Kiamat Internét, Lain Kiamat Sabenerna


Maca warta dina sababaraha poé kamari anu aya di mandala maya (internét), aya warta anu matak panasaran. Cenah nurutkeun warta, contona waé anu dipedalkeun ku detik.Net dina ping 3 Juli 2012, bakal aya kiamat internét anu mawa geunjleung ka saban wewengkon di dunya. Kajadian kiamatna dina poé ayeuna (9 Juli 2012) cenah.

Kiamat internet

Naon atuh ari kiamat internét téh? Kiamat internét mangrupakeun istilah anu dijieun anu nuduhkeun kaayaan anu matak geunjleung. Dina poé ayeuna jaringan internét di sababaraha nagara bakal dipareuman. Jadi di nagara anu jaringan internétna dipareuman, moal bisa nyambung ka internét.

Kunaon bet dipareuman sagala?

Tujuan mareuman jaringan internét ieu nyaéta pikeun meresihan komputer-komputer DNS anu geus kaasupan virus DNSChanger. Virus DNSChanger? Heueuh cenah ayeuna téh keur mahabuna virus DNSChanger anu bisa ngacak-ngacak jeung ngarobah setélan DNS (Domain Name System) komputer anu diasupan ku éta virus. Sabenerna mah cenah, ieu virus téh geus sumebar ti mimiti bulan Nopember 2011. Pikeun ngungkulanana, taya deui carana salian ti mareuman heula komputer anu geus kaasupan ku éta virus anu saterusna bakal diberesihan virusna.

Kitu cenah mah…. Ngan nepi teu nya ka nagara Indonésia?

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.narotama.ac.id/)

Gim Kaulinan Barudak: Onyét Oyag


Nyaba ka loka http://sarwasunda.blogspot.com/2009/03/onyet-oyag.html, manggihan judul Onyét Oyag: Kaulinan Barudak. Gambarna nuduhkeun monyét anu keur meungpeun. Dina éta loka dijelaskeun, yén Kaulinan ieu dipedalkeun kalayan tujuan pikeun ngawanohkeun kandaga kecap (kosakata), ejahan, jeung undak-usuk (tatakrama) basa Sunda pikeun barudak.

Gim Kaulinan Barudak Onyet Oyag

Jadi Onyét Oyag mangrupakeun hiji jinis gim kaulinan barudak anu dijalankeun dina kompiuter, naha bari nyambung ka internét atawa henteu. Lamun hayang maénkeun dina panyungsi internét bisa ngaliwatan alamat di luhur kalawan neken kenop Play Online. Sedengkeun lamun hayang maénna henteu kudu nyambung ka internét, éta gim kudu diundeur heula. Cara ngundeurna, masih kénéh ti éta loka, teken waé kenop Download.

Pikeun anu hayang nyobaan atawa ngundeur éta gim bisa langsung waé nyungsi ka alamat http://sarwasunda.blogspot.com/.

Ieu gim téh dijieun ku alpukahna Itanabin Production.

(Gambar meunang nginjeum ti http://sarwasunda.blogspot.com/)

ICT Anu Dumasar kana Téhnologi Kompiuter Ayeuna


Sabenerna mah téhnologi anu dipakéna mah (ampir) sarua reujeung kompiuter baheula. Anu ngabédakeunana téh kusabab téhnologi kompiuter jaman ayeuna mah ditambahan ku kamampuhan pikeun ngirim jeung narima data atawa inpormasi ti jeung ka tempat séjénna anu jauh ngaliwatan jaringan, arék jaringan kabel atawa teu maké kabel. Sakumaha ngaranna ‘komunikasi’ (singketan tina aksara C tina ICT, atawa aksara K tina TIK), dina ieu téhnologi mah nyata ayana. Data lain ngan ukur jadi inpormasi tapi ogé dikomunikasikeun ka saban madhab, ka saban tempat. Data atawa inpormasi anu penting jeung dipikabutuh ku lobaan bisa disebarkeun ngaliwatan jaringan éléktronik. Jaringan éléktronik ieu hususna nyambungkeun unggal kompiuter anu aya.

Jadi anu ngadukung kana téhnologi inpormasi reujeung komunikasi, salian ti ayana kompiuter ogé dibutuhkeun komponén séjénna anu mangrupakeun jaringan éléktronik anu nyambungkeun kompiuter reujeung kompiuter.

ICT

Ngeunaan jaringan aya sababaraha rupa, nyaéta jaringan anu sipatna lokal (LAN: Local Area Network) ngan ukur ngawengku hiji imah atawa gedong. Terus aya ogé jaringan anu sipatna di luareun lokal (WAN: Wide Area Network) anu sipatna leuwih lega tibatan lokal. Jaringan WAN bisa ngawengku hiji wewengkon, contona wewengkon hiji dayeuh. Anu leuwih legana deui aya anu disebut Internet (Inter-network), anu ngawengku jaringan sakuliah dunya. Ku jaringan internét ieu, hiji kompiuter bisa nyambung ka saban tempat di sakuliah dunya.

Dina téhnologi ICT anu ieu mah, gunana kompiuter téh lain ngan ukur pikeun ngetik, nyatet data duit atawa ngagambar wungkul. Tapi geus leuwih lega ambahanana. Aya perkara-perkara di luar éta anu leuwih penting deui anu aya hubunganana jeung kumaha cara ngagunakeun ICT/TIK dina hiji organisasi.

  1. Inpormasi (kapanjangan tina I dina ICT atawa TIK) ngawengku topik sakumaha mangpaat jeung niley inpormasi, kumaha cara inpormasi dikadalikeun, watesan ICT/TIK jeung kumaha supaya bisa nurut kana aturan.
  2. Ngatur jeung ngokolakeun inpormasi, hal ieu ngawengku kumaha carana nangkep, mariksa, neundeun, ngarobah, ngolah jeung nyebarkeun inpormasi; ngajaga inpormasi supaya aman; ngararancang jaringan pikeun babagi inpormasi.
  3. Strategi sistem inpormasi, hal ieu aya pakaitna reujeung kumaha carana ICT bisa dipaké pikeun kapentingan bisnis atawa organisasi dina ngahontal tujuan reujeung cita-citana.