Ngepel Emper Imah Nu Boga Warung


Mun seug usum hujan emper-emper imah (pangpangna anu imahna geu wangunan gedong) osok baraseuh ku cai hujan. Ditambah deui ceret ku cai tina taneuh. Mun geus kitu sok resep lamun aya babaturan anu ngajakan meresihan emper teh. Komo deui mun nu ngajakna budak anu boga warung.

Nu ngaranna budak mah da geus jadi pangaresep mun huhujanan atawa heureuy di cai teh. Teu noleh kana sieun gering panas tiris atawa muriang, nu penting mah resep. Sosorodotan dina taneuh leucir anu leueur, teu sieun labuh. Da mun labih oge paling oge nyeri. Mung meresihan emper mah sosorodotanana dina emper da bari meresihan emper anu kotor kaceretan ku cai tina taneuh jeung tina panyaweran.

Salian ti resep huhujanan jeung ngaheureuykeun cai teh, dina meresihan emper mah mun geus beres teh da sok diberean dahareun kunu boga warungna. Nya minangka buruhan meresihan emper meureunan.